Mobiele menu

Evaluatie van uitkomstgericht organiseren en betalen binnen een zorgnetwerk

Projectomschrijving

Aanleiding

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de 1e, 2e en 3e lijn in de regio Zuidoost-Brabant. Het netwerk heeft als doel om de hoogste patiëntwaarde, ofwel de beste patiëntrelevante uitkomsten tegen de laagste zorgkosten, te creëren voor hartpatiënten.

Transmurale zorgstandaard

Om dit te realiseren zijn netwerken georganiseerd rondom de meest voorkomende hartziektes. Binnen ieder netwerk is een transmurale zorgstandaard, op basis van de principes van Value-Based Healthcare, ontwikkeld en in de volledige zorgketen geïmplementeerd.

Doel

Het doel van dit project is:

  • de evaluatie van de impact van uitkomstgericht organiseren binnen het NHN op patiëntwaarde
  • het toepassen en evalueren van transmurale projecten om patiëntwaarde te verbeteren
  • de evaluatie van modellen voor uitkomstgerichte bekostiging

Samenwerking

Hierin werken ze samen met zowel zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis, als ook de Harteraad en de Nederlandse Hart Registratie.

Resultaat

We verwerken onze bevindingen in concrete handreikingen voor het organiseren en betalen van uitkomstgerichte zorg, voor zowel de hartzorg als overige zorgnetwerken.

Film over resultaten

Benieuwd wat de resultaten tot nu toe zijn? Bekijk de korte film op YouTube:

Afbeelding
Screenshot video resultaten Nederlands Hart Netwerk

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen (Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna Ziekenhuis), de Medisch Specialistische Bedrijven van de ziekenhuizen, en huisartsenzorggroepen (SGE, DOH, POZOB en ELAN) in de regio Zuidoost Brabant, met als doel om de hoogste patiëntwaarde te creëren voor patiënten met een hartaandoening in de volledige zorgketen. Binnen het NHN zijn netwerken ingericht rondom de meest prevalente hartaandoeningen (atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden). In deze netwerken zijn transmurale zorgstandaarden ontwikkeld en geïmplementeerd in de volledige zorgketen door zorgprofessionals uit zowel de 1ste, 2de als 3de lijn (o.a. cardiologen, huisartsen en verpleegkundigen). Na de implementatie van de zorgstandaarden worden patiënt-relevante uitkomsten per hartaandoening continu gemeten, geanalyseerd en verbeterd, middels een PDCA-cyclus. Samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ, is voor de uitkomstgerichte aanpak van het NHN een bekostigingssystematiek ingeregeld, voor de financiering van de uitkomstgerichte zorg. Naast het bekostigingsmodel van het NHN, heeft het Catharina Ziekenhuis (hoofdaanvrager) uitgebreide ervaring met de introductie van uitkomstgerichte bekostigingsmodellen (o.a. samen met zorgverzekeraars CZ en Menzis), welke ook onderdeel van deze subsidieaanvraag zal zijn. Middels deze subsidieaanvraag gaat de projectgroep de uitkomstgerichte organisatie en bekostiging van het NHN evalueren, ‘lessons learned’ van de geïmplementeerde zorgstandaarden valideren en toepassen op nieuwe verbeterprojecten in de volledige zorgketen én de faal-en succesfactoren van de bekostigingssystematiek van het NHN in kaart brengen (incl. evaluatie met alternatieve bekostigingsmodellen). Door de beschreven aanpak resulteert deze aanvraag in concrete handreikingen voor het organiseren en betalen van uitkomstgerichte zorg (voor zowel de hartzorg als overige zorgnetwerken).

Kenmerken

Projectnummer:
516008002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D.N. Schulz
Verantwoordelijke organisatie:
Catharina Ziekenhuis
Afbeelding
Uitkomstgerichte zorg: patiënt, naaste en zorgprofessional in gesprek en zorgprofessionals in gesprek (MDO)

Onderzoek naar uitkomstgericht organiseren en betalen

Hoe kom je tot samenwerkingsvormen en contractafspraken die het best passen bij de wensen en behoeftes van de patiënt? Om dit te onderzoeken, vergelijken en evalueren 6 projecten verschillende initiatieven van uitkomstgericht organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.