Mobiele menu

Evaluatie van uitkomstgericht organiseren en betalen binnen een zorgnetwerk

Aanleiding

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de 1e, 2e en 3e lijn in de regio Zuidoost-Brabant. Het netwerk heeft als doel om de hoogste patiëntwaarde, ofwel de beste patiëntrelevante uitkomsten tegen de laagste zorgkosten, te creëren voor hartpatiënten.

Transmurale zorgstandaard

Om dit te realiseren zijn netwerken georganiseerd rondom de meest voorkomende hartziektes. Binnen ieder netwerk is een transmurale zorgstandaard, op basis van de principes van Value-Based Healthcare, ontwikkeld en in de volledige zorgketen geïmplementeerd.

Doel

Het doel van dit project is:

  • de evaluatie van de impact van uitkomstgericht organiseren binnen het NHN op patiëntwaarde
  • het toepassen en evalueren van transmurale projecten om patiëntwaarde te verbeteren
  • de evaluatie van modellen voor uitkomstgerichte bekostiging

Samenwerking

Hierin werken ze samen met zowel zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis, als ook de Harteraad en de Nederlandse Hart Registratie.

Resultaat

We verwerken onze bevindingen in concrete handreikingen voor het organiseren en betalen van uitkomstgerichte zorg, voor zowel de hartzorg als overige zorgnetwerken.

Film over resultaten

Benieuwd wat de resultaten tot nu toe zijn? Bekijk de korte film op YouTube:

Afbeelding
Screenshot video resultaten Nederlands Hart Netwerk

Kenmerken

Projectnummer:
516008002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D.N. Schulz
Verantwoordelijke organisatie:
Catharina Ziekenhuis
Afbeelding

Onderzoek naar uitkomstgericht organiseren en betalen

Hoe kom je tot samenwerkingsvormen en contractafspraken die het best passen bij de wensen en behoeftes van de patiënt? Om dit te onderzoeken, vergelijken en evalueren 6 projecten verschillende initiatieven van uitkomstgericht organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.