Mobiele menu

Evaluating the effectiveness of an in-home self-management intervention to prevent psychological distress in frail older people living in the community

Angst om te vallen komt bij ongeveer de helft van de zelfstandig wonende ouderen voor. Ruim één derde van hen vermijdt dagelijkse bezigheden door deze bezorgdheid. De cursus ‘Thuis in Balans’ leert kwetsbare ouderen realistisch omgaan met deze bezorgdheid en activiteiten (weer) veilig te ondernemen. De ouderen kregen tijdens huisbezoeken en telefoongesprekken individuele begeleiding van een getrainde verpleegkundige van de thuiszorg. De bezorgdheid en het vermijdingsgedrag van de deelnemende ouderen verminderde ten opzichte van de controlegroep. Dit effect hield stand tot 12 maanden na de cursus. De overgrote meerderheid van de deelnemende ouderen beoordeelde de cursus als goed en zou deze ook aanbevelend aan anderen. Er zijn geen verschillen in zorggebruik tussen beide groepen. De positieve resultaten hebben geleid tot een aansluitend implementatieproject. Het Trimbos instituut biedt de cursus nu aan onder de naam Zicht op Evenwicht – Thuis.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
120610001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University