Mobiele menu

Evaluating patient participation during the programming and implementation phases of participatory research agenda setting

Om patiëntenparticipatie in onderzoeksagendering effectief te organiseren is in Nederland het “Dialoog-Model’ ontwikkeld. Dit model gaat ervan uit dat, naast consultatie van patiënten, een dialoog tussen de verschillende betrokkenen van groot belang is.

Met deze evaluatiestudie wordt in kaart gebracht hoe de verschillende belanghebbenden de programmerings- en implementatiefasen van onderzoeksagendering hebben vormgegeven. Ook wordt gekeken welke rol patiënten daarin speelden, wat de knelpunten waren en hoe patiëntenparticipatie in deze fasen van onderzoeksagendering verbeterd kan worden.
De resultaten van dit onderzoek worden verspreid middels een workshop (‘invitational conference’) voor geïnteresseerden, verslaglegging, wetenschappelijke publicatie, en het ontwikkelen van een patiëntenfolder over het uitvoeren van patiëntenparticipatie in onderzoeksagendering.

Producten

Titel: Priorities are set, what’s next?

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
415011003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.E.W. Broerse
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam