Mobiele menu

Evaluating real time internet therapy for alcohol dependence

Zelfhulp via internet of contact met een therapeut?
Nederland loopt voorop met therapeutische behandelingen via internet. Websites over verslavingen hebben zich ontwikkeld van 'informatie op maat' tot 'zelfhulp op maat'. Deze zelfhulpmodule is een interactieve variant van zelfhulpboekjes die al door de verslavingszorg worden gemaakt en verspreid. Naast deze anonieme zelfhulp via internet, blijkt er bij cliënten echter ook behoefte te zijn aan meer persoonlijke en op maat gesneden hulp via een therapeut. Daarom is 'therapie online' ontwikkeld, waarin de hulpvrager wordt begeleid met feedback en direct internetcontact. De cliënt en behandelaar maken geregeld afspraken om realtime met elkaar te chatten.

Doel
Binnen dit project worden de resultaten van de zelfhulpmodule en de therapiemodule met elkaar vergeleken. Daarbij is de vraag of de deelname van een therapeut een meerwaarde heeft, of dat een zelfhulpmodule online evenveel effect heeft op iemands verslavingsgedrag.

Doelgroep
Verleners van zelfhulpprogramma’s en therapie via internet

Producten

Titel: E-Mental Health Interventions for Harmful Alcohol Use: Research Methods and Outcomes
Auteur: Matthijs Blankers
Link: http://dare.uva.nl/record/356560
Titel: E-Mental Health Interventions for Harmful Alcohol Use
Auteur: Matthijs Blankers
Titel: Online therapy vs. online self-help vs. no treatment: JellinekLive alcohol RCT
Titel: Performing an internet-based RCT: The JellinekLive online alcohol treatment case
Titel: RCT on Online Therapy
Titel: JellinekLive results: Outcome of internet-based self-help fot alcohol and cannabis abusers
Titel: JellinekLive: Outcome of internet based self-help for problematic cannabis users
Titel: JellinekLive: Evaluating real-time internet therapy for problem drinkers
Titel: Experimenteren met online hulp
Titel: Baseline predictors of treatment outcome in Internet-based alcohol interventions: a recursive partitioning analysis alongside a randomized trial
Auteur: Matthijs Blankers, Maarten WJ Koeter and Gerard M Schippers
Titel: Modeling the Cost-Effectiveness of Health Care Systems for Alcohol Use Disorders: How Implementation of eHealth Interventions Improves Cost-Effectiveness
Auteur: Filip Smit, Joran Lokkerbol, Heleen Riper, Maria Cristina Majo, Brigitte Boon, Matthijs Blankers
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: Internet Therapy Versus Internet Self-Help Versus No Treatment for Problematic Alcohol Use: A Randomized Controlled Trial
Auteur: Matthijs Blankers, Maarten W. J. Koeter, Gerard M. Schippers
Magazine: Journal of Consulting and Clinical Psychology
Titel: Substance-Related Health Problems during Rave Parties in the Netherlands (1997–2008)
Auteur: Jan Krul, Matthijs Blankers, Armand R. J. Girbes
Magazine: PLoS ONE
Titel: Zelfregulatieprocessen in de gezondheidspsychologie.
Auteur: Matthijs Blankers
Magazine: Psychologie & Gezondheid
Titel: Duration of untreated psychosis and ethnicity.
Auteur: Sterk, B., Slief, E., Blankers, M., Linszen, D. H., & de Haan, L.
Magazine: Schizophrenia Research
Titel: Evaluating real-time internet therapy and online self-help for problematic alcohol consumers: a three-arm RCT protocol
Auteur: Matthijs Blankers, Maarten Koeter, Gerard M Schippers
Magazine: BMC Public Health
Titel: Economic Evaluation of Internet-Based Interventions for Harmful Alcohol Use Alongside a Pragmatic Randomized Controlled Trial
Auteur: Matthijs Blankers1,2, PhD; Udo Nabitz1, PhD; Filip Smit3,4, PhD; Maarten WJ Koeter2, PhD; Gerard M Schippers2
Titel: Missing data approaches in eHealth research: simulation study and a tutorial for non-mathematically inclined researchers.
Auteur: Blankers, M., Koeter, M. W. J., & Schippers, G.M.
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: CONSORT-EHEALTH: Improving and Standardizing Evaluation Reports of Web-based and Mobile Health Interventions
Auteur: Gunther Eysenbach, CONSORT-EHEALTH Group
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: Oxford Guide to Low Intensity CBT Interventions
Auteur: Proudfoot, J., Klein, B., Andersson, G., Carlbring, P., Kyrios, M., Munro, C., Lauder, S., Palermo, T., Riper, H., & Blankers, M.
Link: http://www.oup.com

Verslagen


Eindverslag

In dit project is de (kosten-)effectiviteit van twee e-mental health interventies op basis van cognitieve gedragstherapie onderzocht in drie opeenvolgende studies. De twee interventies zijn een internetzelfhulp-programma (zonder inzet van therapeut), en een internettherapie mét therapeut, gebaseerd op individuele chat-interactie tussen patiënt en behandelaar.

De klinische resultaten wijzen uit dat zowel de internettherapie als de internetzelfhulp effectieve interventies zijn voor het verminderen van schadelijk alcoholgebruik. Bovendien is er evidentie gevonden voor het additionele effect van chat-contact met een ervaren therapeut.

Met betrekking tot kosteneffectiviteit concludeerden de onderzoekers dat internettherapie in plaats van internetzelfhulp zou moeten worden aangeboden; op internet gebaseerde therapie is weliswaar duurder om aan te bieden, maar de extra gezondheidswinst weegt uitgaande van conventionele medische kostennormen op tegen deze extra kosten.

In de afgelopen periode, van 01-01-2010 t/m 31-12-2010, zijn de gegevens die in het kader van dit onderzoek zijn verzameld middels de 'randomized clinical trial' verwerkt, geanalyseerd en (deels) gerapporteerd. Er is gewerkt aan een manuscript waarin de klinische resultaten van de 'randomized clinical trial' worden beschreven en er is een begin gemaakt met een artikel waarin de aandacht uitgaat naar de kosten-effectiviteit van de internetbehandeling in vergelijking met de internetzelfhulp-variant. Ook aan een aantal andere manuscripten is een bijdrage geleverd. Daarnaast zijn een aantal presentaties verzorgd om de resultaten die tot nu toe uit het project naar voren zijn gekomen te dissemineren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. G.M. Schippers
Verantwoordelijke organisatie:
Jellinek