Mobiele menu

Evaluation of continuous monitoring by pulse oximetry without OSA screening vs. perioperative CPAP treatment following OSA screening in patients undergoing bariatric surgery: a multicenter prospective study (POPCORN-study)

Patiënten met obesitas die een maagverkleining ondergaan (bariatrische chirurgie), hebben een hoge kans op obstructief slaapapneu (OSA). Dit is een ziekte waarbij de ademhaling tijdens het slapen een aantal keer stopt per uur, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed daalt. Rondom een operatie kunnen ademstops levensgevaarlijke gevolgen hebben, ook al is dit zeldzaam. Om dit te voorkomen, kunnen ziekenhuizen kiezen uit verschillende maatregelen. 1. Bij alle patiënten wordt een slaaponderzoek voor de operatie gedaan. Als iemand OSA heeft, kan dit worden behandeld met een CPAP-apparaat, waarbij geen ademstops meer kunnen optreden. 2. Bij alle patiënten wordt het zuurstofgehalte bewaakt in de eerste nacht na de operatie, waarbij geen slaaponderzoek wordt gedaan.

In de POPCORN studie werden genoemde behandelingsmethoden vergeleken om aan te tonen wat de meest doelmatige en veilige methode is voor patiënten met extreem overgewicht en kans op slaapapneu. Er werd geen verschil gezien qua levenskwaliteit of nadelige uitkomsten na de operatie (bijv. hartstilstand of longontsteking t.g.v. ademstops) tussen beide maatregelen. Wél werd gezien dat maatregelen van groep 2 iets goedkoper waren vergeleken met groep 1.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Evaluation of CPAP adherence in bariatric patients diagnosed with obstructive sleep apnea: outcomes of a multicenter cohort study
Auteur: S L van Veldhuisen 1, M F van Boxel 2, M J Wiezer 3, R N van Veen 4, S M M de Castro 4, D J Swank 5, A Demirkiran 6, E G Boerma 7, J W M Greve 7 8, F M H van Dielen 9, K Kuppens 10, E J Hazebroek 11 12
Magazine: Sleep Breath. 2023 May;27(2)
Link: https://doi.org/10.1007/s11325-022-02643-w
Titel: Protocol of a multicentre, prospective cohort study that evaluates cost-effectiveness of two perioperative care strategies for potential obstructive sleep apnoea in morbidly obese patients undergoing bariatric surgery
Auteur: Sophie L van Veldhuisen 1, Kim Kuppens 2, Christel A L de Raaff 3, Marinus J Wiezer 4, Steve M M de Castro 5, Ruben N van Veen 5, Dingeman J Swank 6, Ahmet Demirkiran 7, Evert-Jan G Boerma 8, Jan-Willem M Greve 8 9, Francois M H van Dielen 10, Geert W J Frederix 11, Eric J Hazebroek 12 13
Magazine: BMJ Open. 2020 Oct 7;10(10)
Link: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038830

Verslagen


Eindverslag

Patiënten met obesitas die een maagverkleining ondergaan (bariatrische chirurgie), hebben een hoge kans op obstructief slaapapneu (OSA). Dit is een ziekte waarbij de ademhaling tijdens het slapen een aantal keer stopt per uur, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed daalt. Rondom een operatie kunnen ademstops levensgevaarlijke gevolgen hebben, ook al is dit zeldzaam. Om dit te voorkomen,kunnen ziekenhuizen kiezen uit verschillende maatregelen. 1. Bij alle patiënten wordt een slaaponderzoek voor de operatie gedaan. Als iemand OSA heeft, kan dit worden behandeld met een CPAP-apparaat, waarbij geen ademstops meer kunnen optreden. 2. Bij alle patiënten wordt het zuurstofgehalte bewaakt in de eerste nacht na de operatie, waarbij geen slaaponderzoek wordt gedaan. In de POPCORN studie werd geen verschil gezien qua levenskwaliteit of nadelige uitkomsten na de operatie (bijv. hartstilstand of longontsteking t.g.v. ademstops) tussen beide maatregelen. Wél werd gezien dat maatregelen van groep 2 iets goedkoper waren vergeleken met groep 1.

Vanuit een ‘healthcare’ perspectief, waren de gemiddelde kosten per patiënt in de CPOX arm €3,094, wat lager was dan in PPG arm: €3,680, een verschil van €586 per patiënt (95% confidence interval: €-933 tot €-242). Het verschil in kosten is te verklaren doordat bij CPOX geen slaaponderzoeken zijn verricht, en geen CPAP therapie werd geïnitieerd. We zagen geen andere verschillen in intra- of extramuraal zorgverbruik. Vanuit maatschappelijk oogpunt, zagen we geen eenduidige voordelen of nadelen voor CPOX of PPG, aangezien er grote confidence intervallen werden geobjectiveerd in beide groepen en ook in de mean difference tussen deze groepen. Een trend voor maatschappelijk betere uitkomsten werd waargenomen in de PPG groep t.o.v. de CPOX groep.

Kenmerken

Projectnummer:
843004110
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.J. Hazebroek
Verantwoordelijke organisatie:
Rijnstate Ziekenhuis