Mobiele menu

Evaluation of effectiveness of the PlasmaJet Surgical device in the treatment of Advanced Stage Ovarian Cancer: a randomized controlled trial in The Netherlands (PlaComOv-study)

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 900 vrouwen geopereerd aan uitgezaaide eierstokkanker. De belangrijkste voorspeller voor een langere overleving is het verwijderen van alle tumor tijdens deze operatie. Als de kanker helemaal verspreid is over de darmen en het buikvlies is het lastig om met de huidige chirurgische technieken een complete operatie (debulking) te bereiken.

In de PlaComOv studie wordt de waarde van een nieuw chirurgisch instrument –de PlasmaJet- vergeleken met de traditionele manier van het opereren bij uitgezaaide eierstokkanker. Met dit apparaat, kan men zeer kleine tumorplekjes behandelen zodat de tumor verdampt.

De primaire uitkomstmaat is het aantal complete debulkingen. Daarnaast wordt gekeken naar kwaliteit van leven, de noodzaak tot aanleggen van een stoma en kosteneffectiviteit.

Dit onderzoek is een multicenter onderzoek vanuit het Erasmus MC in de regio’s Leiden en Rotterdam en in Enschede.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Evaluation of effectiveness of the PlasmaJet surgical device in the treatment of advanced stage ovarian cancer (PlaComOv-study): study protocol of a randomized controlled trial in the Netherlands
Auteur: 15. Nieuwenhuyzen-de Boer GM, Hofhuis W, Reesink-Peters N, Ewing-Graham PC, Schoots IG, Beltman JJ, Piek JMJ, Baalbergen A, Kooi GS, Haaften A van, Huisseling H van, Haans L, Dorman M, Beekhuizen JJ van
Magazine: BMC Cancer
Link: https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-019-5275-3
Titel: De metadata worden open access gedeeld
Link: https://dans.knaw.nl/nl/data-diensten/easy/

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843001805
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. G.M. Nieuwenhuyzen-de Boer
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum