Mobiele menu

Evaluation of 'Pregnant not now!'; a personal approach to prevent pregnancy in vulnerable parents.

Evaluatie van Nu Niet Zwanger (NNZ): een persoonlijke aanpak voor kwetsbare vrouwen

Vraagstuk

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) bij het maken van een bewuste keuze over hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit gebeurt door actieve begeleiding, beginnend bij een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie tijdens bestaande contactmomenten met de hulpverlening. NNZ heeft zich in enkele jaren ontwikkeld van een pilot in Tilburg tot een landelijk programma. Dit project onderzocht het bereik van het programma in Tilburg/Midden-Brabant, de ervaringen van hulpverleners en cliënten met het programma en de verbeterpunten.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (Tranzo) tussen oktober 2018 - mei 2021. Registratiegegevens (van de GGD en ketenpartners) gaven inzicht in het bereik. Vragenlijsten en interviews met hulpverleners en cliënten gaven inzicht in de ervaringen met het programma en verbeterpunten.

Uitkomst

Het bereik in de regio neemt toe: steeds meer cliënten worden vanuit NNZ ondersteund. De resultaten laten enkele verbeterpunten zien voor de uitvoering, implementatie en borging van het programma en de samenwerking tussen ketenpartners. Cliënten zijn erg positief over de begeleiding vanuit NNZ. De onderzoeksresultaten worden samen met de inhoudelijk coördinator NNZ Midden-Brabant en het landelijk team NNZ GGD GHOR Nederland verspreid.

Lees verder

Verslagen


Eindverslag

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) bij het maken van een bewuste keuze over hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit gebeurt door actieve begeleiding, beginnend bij een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie tijdens bestaande contactmomenten met de hulpverlening. NNZ heeft zich in enkele jaren ontwikkeld van een pilot in Tilburg tot een landelijk programma. In dit project onderzoeken we het bereik van het programma in Tilburg/Midden-Brabant, de ervaringen van hulpverleners en cliënten met het programma en de verbeterpunten. Onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (Tranzo) tussen oktober 2018-mei 2021. Registratiegegevens (van de GGD en ketenpartners) geven inzicht in het bereik. Vragenlijsten en interviews met hulpverleners en cliënten geven inzicht in de ervaringen met het programma en de verbeterpunten. Uitkomst Het bereik in de regio neemt toe: steeds meer cliënten worden vanuit NNZ ondersteund. De resultaten laten enkele verbeterpunten zien voor de uitvoering, implementatie en borging van het programma en de samenwerking tussen ketenpartners. Cliënten zijn erg positief over de begeleiding vanuit NNZ. De onderzoeksresultaten worden samen met de inhoudelijk coördinator NNZ Midden-Brabant en het landelijk team NNZ GGD GHOR Nederland verspreid.
Evaluatie "Nu Niet Zwanger" (NNZ) Nu Niet Zwanger (NNZ) is een programma waarin hulpverleners met kwetsbare (potentiele) ouders in gesprek gaan over kinderwens, seksualiteit en het gebruik van anticonceptie. Doel van deze persoonlijke aanpak is om ouders in moeilijke situaties te ondersteunen in het maken van bewuste keuzes en zo ongeplande en/of ongewenste zwangerschappen te voorkomen. De GGD Hart voor Brabant ontwikkelde de NNZ-aanpak in 2014 en startte ermee in Tilburg (en omgeving), gevolgd door Rotterdam en Nijmegen. Vanaf 2018 lopen en starten er over het hele land verspreid programma's Nu Niet Zwanger. Onderzoek De AWPG Brabant onderzoekt van oktober 2018 tot september 2020 de organisatie en uitvoering van NNZ in Tilburg en omgeving (midden Brabant). Hoe vinden professional het om met NNZ te werken en welke afspraken zijn er binnen hun organisatie gemaakt? Bereiken zij de doelgroep goed en bereiken ze de goede doelgroep? Ook voormalig deelnemers aan het programma komen aan het woord. De onderzoeker houdt interviews met hen en analyseert gegevens van deelnemers over wat zij vonden van de gesprekkken, of zij vinden dat organisaties goed hebben samengewerkt en wat er beter kan. Voormalig deelnemers aan het programma zijn nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. Wat levert het op? Inzicht in hoe we de NNZ aanpak zo goed mogelijk kunnen opzetten, uitvoeren en verder kunnen verbeteren, zowel vanuit het perspectief van de professionals als van voormalige deelnemers. Met de aanbevelingen en tools voortkomend uit deze evaluatie kunnen het bereik, de inhoud en de (landelijke) implementatie van het programma (verder) verbeteren.

Kenmerken

Projectnummer:
543003108
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.C.M. Cloïn
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University