Mobiele menu

Evaluation of the safety, efficacy and cost-effectiveness of transcatheter tricuspid valve repair in patients with severe tricuspid regurgitation in the Netherlands (TRACE-NL)

Mensen met een ernstige lekkage van de tricuspidalisklep ervaren een slechte kwaliteit van leven en overlijden vaak vroegtijdig aan deze aandoening. Sinds kort is het mogelijk om de tricuspidalisklep te repareren via een katheter door een kleine toegang in de liesader. Met een studie hiernaar gaan we onderzoeken of deze nieuwe behandeling resulteert in een langere levensduur, minder hartfalen en een betere kwaliteit van leven.
De tricuspidalisklep is de hartklep tussen de rechterkamer en rechterboezem. Indien deze klep lekt, kunnen verschijnselen van hartfalen ontstaan, zoals vochtophoping en kortademigheid. Op dit moment is er nog niet voor iedereen een goede behandeling. Vochtafdrijvende medicijnen werken vaak onvoldoende, en een openhartoperatie om de hartklep te repareren, gaat gepaard met een hoog risico op overlijden.
De hoop is nu gevestigd op de transkatheter tricuspidalisklep-reparatie. Het St. Antonius Ziekenhuis ontvangt € 7,1 miljoen om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze behandeling aan te tonen.

Meer informatie

Bekijk informatie over dit project op de website van Zorginstituut Nederland

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
2021038369
Looptijd: 35%
Looptijd: 35 %
2022
2028
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.J. Swaans MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
St. Antonius Ziekenhuis