Mobiele menu

Evaluation of a Universal School-Based Depression Prevention Program for Adolescents

Voorkomt ‘Op Volle Kracht’ depressie bij jongeren van 13/14 jaar?

Vraagstuk

Veel volwassenen en jongeren hebben psychische problemen. Dat brengt leed en een hoge maatschappelijke last met zich mee. Het (vroeg) voorkomen van psychische problematiek levert dus zowel economische als emotionele winst op. ‘Op Volle Kracht’ is een programma met zestien lessen, gegeven door speciaal getrainde psychologen. Slaagt het programma erin om kinderen weerbaarder te maken?

Onderzoek

In dit onderzoek is de effectiviteit van ‘Op Volle Kracht’ gemeten onder zo’n 1.350 leerlingen van 13/14 jaar in het regulier onderwijs. Ook is een verkorte vorm voor meisjes met depressieve symptomen onderzocht.

Uitkomst

Als universele preventie geïmplementeerd is ‘Op Volle Kracht’ niet effectief in het verminderen of voorkomen van depressieve symptomen bij jongens en meisjes. ongeacht de mate van symptomen voorafgaand aan het programma. Als depressiepreventie voor meisjes met depressieve symptomen, bleek het programma even effectief als SPARX, een interactieve 3D-game voor jongeren met depressieve klachten.

Producten

Auteur: Tak, Y. R., Kleinjan, M., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R. C. M. E.
Auteur: Tak, Y. R., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R. C. M. E.
Titel: Op Volle Kracht
Auteur: Yuli R. Tak Karlijn Heesen Kim van Ettekoven
Auteur: Tak, Y. R., Van Zundert, R. M. P., & Engels, R. C. M. E.
Auteur: Tak, Y. R., Kindt, K.
Link: http://app.eabct.eu/programma/12
Auteur: Tak, Y. R., Van Zundert, R. M. P., & Engels, R. C. M. E.
Titel: Depression prevention: Effectiveness of universal, selective and indicated prevention for adolescents in the Netherlands.
Auteur: Tak, Y.R., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R.C.M.E.
Auteur: Tak, Y. R., Kleinjan, M., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R. C. M. E.
Link: http://www.preventionresearch.org/2014-annual-meeting/
Titel: Op Volle Kracht en Een Sprong Vooruit:
Auteur: Yuli R. Tak Sanne Rasing
Auteur: Tak, Y. R., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R. C. M. E.
Titel: Op Volle Kracht’: Universal and Indicated Depression Prevention for Dutch Adolescents.
Auteur: Tak, Y.R., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R.C.M.E.
Titel: Onderzoeker in de klas
Auteur: Yuli R. Tak
Auteur: Tak, Y. R., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R. C. M. E.
Auteur: Tak, Y. R., Van Zundert, R. M. P., & Engels, R. C. M. E.
Auteur: Tak, Y. R., Van Zundert, R. M. P., & Engels, R. C. M. E.
Titel: ‘OVK’ a Universal School-based Depression Prevention for Dutch Adolescents: Pilot Study and Study design.
Auteur: Tak, Y.R., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R.C.M.E.
Auteur: Tak, Y. R., Kleinjan, M., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R. C. M. E.
Link: http://app.eabct.eu/programma_details/1620
Titel: Universal School-Based Depression Prevention ‘Op Volle Kracht’: a Longitudinal Cluster Randomized Controlled Trial
Auteur: Tak, Yuli R., Lichtwarck-Aschoff, Anna, Gillham, Jane E., Van Zundert, Rinka M. P., Engels, Rutger C. M. E.
Magazine: Journal of Abnormal Child Psychology
Titel: A randomized controlled trial testing the effectiveness of a universal school-based depression prevention program ‘Op Volle Kracht’ in the Netherlands.
Auteur: Tak, Y. R., Van Zundert, R. M. P., Kuijpers, R. C. W. M., Van Vlokhoven, B. S., Rensink, H. F. W., & Engels, R. C. M. E
Titel: A randomized controlled trial comparing two cognitive-behavioral programs for adolescent girls with subclinical depression: A school-based program (Op Volle Kracht) and a computerized program (SPARX)
Auteur: Poppelaars, Marlou, Tak, Yuli R., Lichtwarck-Aschoff, Anna, Engels, Rutger C.M.E., Lobel, Adam, Merry, Sally N., Lucassen, Mathijs F.G., Granic, Isabela
Magazine: Behaviour Research and Therapy
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796716300419
Titel: Association Between Mindful Parenting and Adolescents’ Internalizing Problems: Non-judgmental Acceptance of Parenting as Core Element
Auteur: Geurtzen, Naline, Scholte, Ron H. J., Engels, Rutger C. M. E., Tak, Yuli R., van Zundert, Rinka M. P.
Magazine: Journal of Child and Family Studies
Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s10826-014-9920-9
Titel: A test of beck’s diathesis-stress model in adolescent girls with elevated depressive symptoms.
Auteur: Tak, Y. R., Poppelaars, M., Lichtwarck-Aschoff, A., Merry, S., Brunwasser, S. M., & Engels, R. C. M. E.
Magazine: Journal of Abnormal Child Psychology
Titel: The effectiveness of CBT-based prevention in promoting resiliency: comparison of a group based program Op Volle Kracht and a computerized program SPARX.
Auteur: Tak, Y. R., Poppelaars, M., Granic, I., Merry, S., Engels, R. C. M. E., & Lichtwarck-Aschoff, A.
Magazine: Behaviour Research and Therapy
Titel: The prospective associations between self-efficacy and depressive symptoms in early adolescence: a cross-lagged model.
Auteur: Tak, Y. R., Brunwasser, S. M., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R. C. M. E.
Magazine: Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology
Titel: College: Depressie preventie bij adolescenten
Auteur: K.C.M. Kindt, Y. R. Tak
Titel: Website Op Volle Kracht
Link: http://opvollekracht.com/

Verslagen


Eindverslag

Elk jaar lijden zo’n 37.000 jongeren in Nederland aan een depressieve stoornis. Een veel groter deel van de jongeren rapporteert subklinische depressieve symptomen die evengoed het functioneren belemmeren. Depressie stond in 2011 op de tweede plaats in de ziektenlast top 10 en de preventie van depressie is dan ook erg belangrijk. Het doel van de huidige studie is de evaluatie van de effectiviteit van een universeel depressiepreventie programma voor jongeren in de tweede klas van het middelbaar onderwijs (leeftijd 12-14 jaar). Het programma bestaat uit 16 lessen van 1 lesuur die geïntegreerd zijn in het curriculum en gegeven worden door getrainde psychologen. OVK is een cognitief gedragstherapeutisch programma waarin de nadruk wordt gelegd op sociale vaardigheden en probleemoplossingstrategieën. De focus in OVK wordt gelegd op het omgaan met alledaagse problemen die jongeren ervaren, zoals een onvoldoende voor een toets of onenigheid met een klasgenoot. In de eerste acht lessen van OVK leren jongeren dat hun interpretaties van gebeurtenissen hun gevoel en gedrag beïnvloeden. Ze leren hun gedachtevalkuilen te herkennen, negatieve gedachten te toetsen en ter discussie te stellen en evenwichtige alternatieve gedachten te formuleren. In de lessen 9-16 leren jongeren hun (alledaagse) problemen assertief en actief aan te pakken en leren zij om te gaan met moeilijke situaties en emoties. Jongeren leren technieken voor assertiviteit, onderhandelen, beslissingen nemen en ontspanning.
De huidige studie betreft een gerandomiseerde gecontroleerde studie met een interventiegroep (N=634) en controlegroep (N=707) waarbij de interventiegroep het programma volgt en de controlegroep niet. Gekeken wordt of het programma effectief is in het voorkomen en verminderen van depressieve symptomen onder jongeren door middel van follow-up metingen tot 24 maanden na afloop van de interventie. Daarnaast wordt de effectiviteit van OVK als universele weerbaarheidtraining voor adolescenten onderzocht. Gekeken zal worden of OVK effectief is in het bevorderen van adequate probleemoplossingstrategieën, geluk, levenstevredenheid, optimisme, zelfeffectiviteit en het verminderen van angst en hopeloosheid.
Daarnaast zal er getoetst worden of OVK in verkorte vorm (les 1-8) aangeboden aan meisjes met verhoogde symptomen (geïndiceerde preventie) effectief is in het verminderen van depressieve symptomen. In deze studie onderzoeken we ook de effectiviteit van het depressiepreventieprogramma SPARX, dit is een op CBT gebaseerde game voor jongeren. Dit wordt onderzocht in een gerandomiseerde gecontroleerde studie met vier condities, OVK, SPARX, OVK&SPARX en een controlegroep. In deze studie is onderzocht of de meisjes na afloop van OVK en/of SPARX minder depressieve symptomen rapporteerden, minder angst en stress, minder negatieve denkstijlen, meer hoopvol, optimistisch, betere probleemoplossingvaardigheden, en meer zelfeffectiviteit lieten zien.

Elk jaar lijden zo’n 37.000 jongeren in Nederland aan een depressieve stoornis. Een veel groter deel van de jongeren
rapporteert subklinische depressieve symptomen die evengoed het functioneren belemmeren. Depressie stond in 2011 op de
tweede plaats in de ziektenlast top 10 en de preventie van depressie is dan ook erg belangrijk. Het doel van de huidige studie is de evaluatie van de effectiviteit van een universeel depressiepreventie programma voor jongeren in de tweede klas van het middelbaar onderwijs (leeftijd 12-14 jaar). Het programma bestaat uit 16 lessen van 1 lesuur die geïntegreerd zijn in het lescurriculum en gegeven worden door getrainde psychologen. Het betreft een gerandomiseerde gecontroleerde studie met een interventie groep (N=636) en controle groep (N=708) waarbij de interventiegroep het programma volgt en de controlegroep niet. Gekeken wordt of het programma effectief is in het voorkomen en verminderen van depressieve symptomen onder jongeren door middel van follow-up metingen tot 24 maanden na afloop van de interventie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200210007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Lichtwarck-Aschoff
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc