Events4all

Projectomschrijving

Leerdoelen proeftuin
Events4all biedt een vrijwilligersprogramma gericht op het versterken van de positie van jongeren dmv evenementen. Dit bestaat uit trainingen, workshops, groepsactiviteiten, individuele coaching en arbeidsparticipatie.

Doelstelling is om te onderzoeken hoe onderdelen van het programma zoals werving, modules, Impact generator (organiatie sociale activiteiten) en samenwerking verder ontwikkeld en overdraagbaar kunnen worden.

Doelgroep
Jongeren uit regio Amsterdam (16-27) met interesse in evenementen. Focus op participatie van jongeren die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen in thuis, school of werksituatie.

Resultaten
• Betrokkenheid van jongeren in het door ontwikkelen van het programma
• Werkwijze Impact generator is overdraagbaar
• Samenwerkingen zijn verduurzaamd tbv structurele instroom
• Doorstroom naar werk/scholing is geoptimaliseerd
• Inzichtelijk hoe jongeren vanuit een kwetsbare positie gemotiveerd kunnen worden voor vrijwilligerswerk

www.eventhands.nl

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Leerdoelen proeftuin
Events4all biedt een vrijwilligersprogramma gericht op het versterken van de positie van jongeren dmv evenementen. Dit bestaat uit trainingen, workshops, groepsactiviteiten, individuele coaching en arbeidsparticipatie.

Doelstelling is om te onderzoeken hoe onderdelen van het programma zoals werving, modules, Impact generator (organiatie sociale activiteiten) en samenwerking verder ontwikkeld en overdraagbaar kunnen worden.

Doelgroep
Jongeren uit regio Amsterdam (16-27) met interesse in evenementen. Focus op participatie van jongeren die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen in thuis, school of werksituatie.

Resultaten
• Betrokkenheid van jongeren in het door ontwikkelen van het programma
• Werkwijze Impact generator is overdraagbaar
• Samenwerkingen zijn verduurzaamd tbv structurele instroom
• Doorstroom naar werk/scholing is geoptimaliseerd
• Inzichtelijk hoe jongeren vanuit een kwetsbare positie gemotiveerd kunnen worden voor vrijwilligerswerk

www.eventhands.nl

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001224
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.E.J. Smart
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting B-Challenged