Mobiele menu

Everyday Sounds of Dementia

Projectomschrijving

In dit project wordt onderzocht wat de mogelijkheden van geluid zijn om mensen die leven met dementie te ondersteunen om langer thuis te blijven wonen. Hiermee richten we ons op onderzoek naar de effecten, en het ontwikkelen van nieuwe systemen of diensten die de resultaten concreet vertalen naar toepassingen.

Doel

Vanuit de literatuur is bekend dat muziek een positieve impact heeft op dementie. In dit project gaan we kijken naar de mogelijkheden van geluid (soundscapes) om de kwaliteit van leven te verhogen in de thuisomgeving, de zorgomgeving en de transitie tussen deze twee.

Werkwijze

De gebruikte methode is participatie onderzoek (co-design). Dit wordt uitgevoerd in drie stappen:

  1. de effecten van geluid onderzoeken,
  2. de vertaalslag naar technologie maken en
  3. de impact van de nieuwe (technologische) toepassingen testen.

Verwachte resultaten

Het project zal resulteren in concrete richtlijnen voor het inzetten van geluid bij dementie en inzichten geven over hoe mensen met dementie actief betrokken kunnen worden bij onderzoek.

Eindpublicatie Create Health

Bent u benieuwd naar de opbrengsten van het programma Create Health? Bekijk dan de eindpublicatie op onze website.

Verslagen


Eindverslag

In dit project onderzoeken we op een ontwerpende manier de mogelijkheden van geluid voor mensen die leven met dementie. Hiermee richten we ons op onderzoek naar het vangen van ervaringen met geluid en het ontwikkelen van nieuwe systemen of diensten de geluid op een zinvolle manier gebruiken. 
We weten vanuit de literatuur dat muziek een positieve impact heeft op dementie, maar voor geluid zijn deze mogelijkheden nog maar beperkt onderzocht. De methode die we toepassen is participatief veld onderzoek (ook wel Co-Design genoemd). Dit doen we in drie fasen. 1) de reacties van mensen met dementie op geluid onderzoeken, 2) de vertaalslag naar technologie maken door middel van design en 3) de impact van deze nieuwe (technologische) toepassingen testen in de context. Het project zal resulteren in concrete richtlijnen en mogelijkheden voor het inzetten van geluid bij dementie, en inzichten geven over hoe mensen met dementie actief betrokken kunnen worden in onderzoek.

Samenvatting van de aanvraag

The project contributes to the positive well-being and quality of life of people living with dementia, and their carers, by supporting day-to-day functioning in their homes, and during times of transition to higher levels of care. It uses design-research and participatory approaches to develop interactive Soundscapes (collages of everyday ambient sounds) to calm, reduce agitation, stimulate, excite and engage people living with dementia in times of anxiety, stress or boredom, and promote meaningful activity in high-risk situations. The project will support social engagement and communication through the design process and through engagement with the soundscapes. It will: (1) Investigate the effects of personalised Soundscapes on people living with dementia and their carers and develop a framework and collection of sounds for ongoing research and development. (2) Explore and analyse the opportunities for sound and technology design to develop person-centered technology in the development of everyday sound for dementia using research-through-design approaches. (3) Achieve these aims by using and developing knowledge on collaborative approaches specifically for people living with dementia and their carers and develop guidelines to enable people living with dementia and carers to engage in co-design and participatory approaches.

Kenmerken

Projectnummer:
443001122
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. R.G.A. Brankaert
Verantwoordelijke organisatie:
Technische Universiteit Eindhoven