Mobiele menu

Evidence in Actie: Dynamisch standaardiseren van ervaringskennis en waarden in richtlijnen

Doel

Hoe kunnen ervaringskennis en waarden van burgers en professionals geïntegreerd worden in vaccinatierichtlijnen? Hoe voorkomen we dat input vooral komt van mensen met vooringenomen standpunten rondom vaccinatie? En kan kunstmatige intelligentie een rol spelen in het beter integreren van ervaringskennis en waarden in richtlijnen? Dit is wat onderzoekers van de Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM, het Athena Instituut en de Social AI-groep van de Vrije Universiteit tussen 2020 en 2023 onderzoeken.

Werkwijze

Ervaringskennis en waarde-overwegingen worden door tekstmining gefilterd uit bestaande registraties van zorgen van patiënten bij de GGD en van huisartsen op hun discussieplatform. Deze worden ingebracht in een online platform waar professionals, burgers en richtlijnontwikkelaars deze kennis en waarden wegen. Vervolgens worden 3 richtlijnen in het programma Vaccinatie op Maat (VoM) herzien om de praktische bruikbaarheid van deze richtlijnen te vergroten.

Richtlijn COVID-19-vaccinatie

Voor COVID-19-vaccinatie kan het includeren van ervaringskennis en waarde-afwegingen bijdragen aan een betere performance van de vaccinatierichtlijn in het veld. In een deelproject wordt onderzocht hoe Artificial Intelligence-gebaseerde methoden voor tekstmining, eraan kunnen bijdragen dat feedback en behoeften van professionals, patiënten en burgers, snel en systematisch in de richtlijn worden opgenomen. Voor dit onderzoek worden ervaringen en waarde-overwegingen, zoals geuit op sociale media en op professionele platforms, geanalyseerd en ingebracht in het proces van richtlijnontwikkeling.

Interview

'Door analyse van verschillende platforms met kunstmatige intelligentie ontdekken we welke kwesties er leven', vertellen Teun Zuiderent-Jerak, Aura Timen en Lea Lösch. Daardoor biedt deze methode biedt ook mogelijkheden voor andere richtlijnen

> Lees het hele interview

 

Afbeelding
Teun Zuiderent, Aura Timen, Lea Lösch

 

Producten

Titel: Leveraging Social Media as a Source for Clinical Guidelines: A Demarcation of Experiential Knowledge
Auteur: Jia-Zhen Michelle Chan Florian Kunneman Roser Morante Lea Lösch Teun Zuiderent-Jerak
Magazine: Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistic
Begin- en eindpagina:
Link: https://aclanthology.org/2022.smm4h-1.51
Titel: Kaleidoscopic integration: Advancing the integration of incommensurable knowledge in healthcare guidelines
Auteur: Lea Lösch, Willemine Willems, Marloes Bongers, Aura Timen, Teun Zuiderent-Jerak
Magazine: Social Science & Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953623007177?via%3Dihub
Titel: Capturing Emerging Experiential Knowledge for Vaccination Guidelines Through Natural Language Processing: Proof-of-Concept Study
Auteur: Lea Lösch, Teun Zuiderent-Jerak, Florian Kunneman, Elena Syurina, Marloes Bongers, Mart L Stein, Michelle Chan, Willemine Willems, Aura Timen
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.jmir.org/2023/1/e44461/PDF
Titel: Capturing Emerging Experiential Knowledge for Vaccination Guidelines Through Natural Language Processing: Proof-of-Concept Study
Auteur: Lea Lösch Teun Zuiderent-Jerak Florian Kunneman Elena Syurina Marloes Bongers Mart L Stein Michelle Chan Willemine Willems Aura Timen
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.jmir.org/2023/1/e44461
Titel: The perpetual translation of developing inclusive vaccination guidelines
Auteur: Teun Zuiderent-Jerak, Lea Lösch, Elena Syurina, Florian Kunneman, Aura Timen
Titel: STS Making & Doing; Situated Intervention as Knowledge Production, Expression and Travel
Auteur: Teun Zuiderent-Jerak
Titel: Evidence in Actie: includeren van ervaringskennis en waarden in vaccinatie-richtlijnen
Auteur: Teun Zuiderent-Jerak, Lea Lösch, Elena Syurina, Florian Kunneman, Aura Timen
Titel: AI as Inventing the Social; Experiments in Integrating Experience-based Knowledge and Values in Vaccination Guidelines
Auteur: Teun Zuiderent-Jerak, Lea Lösch, Elena Syurina, Florian Kunneman, Aura Timen

Kenmerken

Projectnummer:
516022526
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. T. Zuiderent-Jerak
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Afbeelding

Innovatie van richtlijnen

Richtlijnen beschrijven (een deel van) een zorgproces waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om goede zorg te verlenen. We financieren 9 projecten die onderzoeken hoe de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen verbeterd kan worden. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.