Mobiele menu

eWARE

Projectomschrijving

eWare: vermindert stress bij mensen met dementie en hun mantelzorgers 

Ook mensen met dementie vinden het prettig om langer zelfstandig thuis te wonen. Mantelzorgers maken zich soms wel zorgen of alles goed gaat als zij niet in de buurt zijn. Goede monitoring en steun van de persoon met dementie door een ‘sociale robot’ kan veel zorgen wegnemen. Bij de mantelzorger én bij de persoon met dementie zelf.

Hoe het werkt 

eWare ontwikkelt een ecosysteem om het welzijn van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. In het project wordt de bestaande leefstijlmonitoring van Sensara en de reeds ontwikkelde sociale robotica van Tinybots aangepast voor alleen- en thuiswondende mensen met dementie. eWare signaleert vroegtijdig crisissituaties bij de gebruiker, gevolgd door een interventie die zowel de betrokkene zelf als de mantelzorgers geruststelt. Met behulp van een persoonlijke, vriendelijke robot ondersteunt eWare mensen met dementie heel concreet, bijvoorbeeld met herinneringen aan afspraken.

Wat het oplevert 

eWare biedt de gebruiker een interface voor leefstijlmonitoring, terwijl sociale robotica intussen beter inzicht krijgt in de leefstijl van de gebruiker. eWare vermindert stress bij mantelzorgers. Mantelzorger én gebruiker ervaren bovendien een betere kwaliteit van leven. Daarnaast ondersteunt eWare de communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en mantelzorgers en/of vrijwilligers. Door de nauwe samenwerking met ZZG Zorggroep – waar de toepassing van zorgdomotica een speerpunt is – wordt het systeem ook intensief getest in een zorgsetting. Kenniscentrum Vilans werkt mee aan de implementatie.

Voor wie

Voor alleen- en thuiswondende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

Publicaties

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

eWARE introduceert een nieuw eco-systeem om het welzijn van mensen met dementie te ondersteunen en hun mantelzorgers. In het project zullen we bestaande leefstijlmonitoring en sociale robotica systemen aanpassen voor alleen- en thuiswondende mensen met dementie. Het eWARE eco-systeem zal de kwaliteit van leven van mantelzorgers en mensen met dementie ondersteunen en binnen het project zal in co-design met eindgebruikers het systeem vorm krijgen. De evaluaties van het eWARE eco-systeem vinden plaats bij vier zorgaanbieders, in Nederland, Italië, Zwitserland en Noorwegen met een totaal van 300 eindgebruikers waaronder mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals. Het project werkt aan een systeem dat gericht is om binnen 1 jaar na het project vermarkt te worden. DOEL: Het eWARE consortium omarmt de missie dat wij een nuttige en zinvolle dienst ontwikkelen - in co-design met eindgebruikers. De belangrijkste project doelstellingen van eWARE zijn: • vermindering van subjectieve stress bij mantelzorgers van mensen met dementie. • verbetering van de kwaliteit van leven van de mantelzorger en de persoon met dementie. • ondersteuning van communicatie en informatie tussen formele en informele zorgverleners. De doelen worden bereikt door vroegtijdige signalering van crisissituaties, gevolgd door tijdige interventies en een algemene geruststelling door het vermogen om de huidige situatie van de persoon met dementie te monitoren. Bovendien zal eWARE mensen met dementie ondersteunen via zinvolle interacties en herinneringen (agenda reminders) dankzij een persoonlijke vriendelijke robot.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735160005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.H. Nap
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans