Mobiele menu

Examining acceptance, readability and comprehension of Digital communication as part of three population-based cancer screening programs

Acceptatie van gedigitaliseerde communicatie met cliënten m.b.t. de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker

Vraagstuk

Tot dusver is de informatie gericht op uitnodigingen en uitslagen t.a.v. de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker (darmkanker, baarmoederhalskanker, borstkanker). Deze informatie wordt verspreid via papier. De wens van de overheid is om de informatie te digitaliseren. Dit heeft voordelen m.b.t. kosten, gemak en toegang tot informatie, maar kan ook risico’s met zich meebrengen t.a.v. acceptatie, begrip, gebruik en effectiviteit.

Onderzoek

In dit voorstel onderzoeken we voor wie digitale communicatie acceptabel is of niet, waarom, onder welke condities en voor welk communicatiemoment.

Verwachte uitkomst

De faciliterende factoren, barrières en randvoorwaarden voor acceptatie van digitale informatie betreffende de drie bevolkingsonderzoeken worden geïdentificeerd middels kwalitatief en kwantitatief survey onderzoek. Hierbij wordt er rekening gehouden met de communicatiemoment en de diversiteit van de cliënten met betrekking tot leeftijd, geslacht, etniciteit, sociaaleconomische status, en laaggeletterdheid.

Producten

Titel: Acceptatie van gedigitaliseerde communicatie rondom de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker
Auteur: Harakeh, Heemskerk, van Empelen
Titel: Acceptatie van gedigitaliseerde communicatie rondom de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker
Auteur: Harakeh, Heemskerk, van Empelen

Kenmerken

Projectnummer:
555004207
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. Z. Harakeh
Verantwoordelijke organisatie:
TNO