Mobiele menu

Excess mortality during the Covid-19 epidemic: vulnerable groups and long-term effects

Projectomschrijving

Wereldwijd zijn 6 miljoen mensen overleden door Covid-19. In Nederland zijn dit er 30 000. Het effect van een epidemie op sterfte kan het beste beschreven worden als ‘extra sterfte’, d.w.z. het totale aantal extra overledenen tijdens Covid-19 (2020-2021) vergeleken met de jaren ervoor. De extra sterfte wordt gedeeltelijk veroorzaakt door Covid-19 (al dan niet gediagnosticeerd en gerapporteerd), maar kan ook komen door andere factoren, zoals minder behandeling voor andere aandoeningen of uitstel hiervan. Dit kan verklaren waarom er nog steeds extra sterfte is, terwijl de epidemie in rustig vaarwater verkeert. In dit project wordt extra sterfte in kaart gebracht, met het doel kwetsbare groepen te identificeren, zowel tijdens de epidemie als erna . Daarbij wordt gekeken naar leeftijd, geslacht, mensen die al bepaalde chronische ziekten hadden, en sociaal-economische factoren en levensstijl. Het doel is bij een toekomstige epidemie de extra sterfte zoveel mogelijk te beperken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Wereldwijd zijn 6 miljoen mensen overleden door Covid-19. In Nederland zijn dit er 30 000. Het effect van een epidemie op sterfte kan het beste beschreven worden als ‘extra sterfte’, d.w.z. het totale aantal extra overledenen tijdens Covid-19 (2020-2021) vergeleken met de jaren ervoor. De extra sterfte wordt gedeeltelijk veroorzaakt door Covid-19 (al dan niet gediagnosticeerd en gerapporteerd), maar kan ook komen door andere factoren, zoals minder behandeling voor andere aandoeningen of uitstel hiervan. Dit kan verklaren waarom er nog steeds extra sterfte is, terwijl de epidemie in rustig vaarwater verkeert. In dit project wordt extra sterfte in kaart gebracht, met het doel kwetsbare groepen te identificeren, zowel tijdens de epidemie als erna . Daarbij wordt gekeken naar leeftijd, geslacht, mensen die al bepaalde chronische ziekten hadden, en sociaal-economische factoren en levensstijl. Het doel is bij een toekomstige epidemie de extra sterfte zoveel mogelijk te beperken.

Kenmerken

Projectnummer:
10430252210007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. F.R. Rosendaal
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum