Mobiele menu

Excess mortality during the COVID-19 pandemic in the Netherlands: associations with people's medical history and sociodemographic characteristics

Projectomschrijving

In dit project onderzoeken we de oversterfte in Nederland ten tijde van de COVID-19 pandemie bij specifieke groepen in de samenleving. We onderzoeken in hoeverre medische voorgeschiedenis en sociaal demografische kenmerken geassocieerd zijn met oversterfte. We maken hiervoor gebruik van gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen van circa 1.8 miljoen Nederlanders welke op persoonsniveau gekoppeld worden aan doodsoorzakenstatistiek en persoonsgegevens van CBS Microdata. We maken een vergelijking tussen geobserveerde sterfte in de jaren 2020-2021 en vergelijken dit de verwachtte sterfte, berekend op basis van 2018-2019. We onderzoeken de volgende determinanten: leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, sociaaleconomische status en medische voorgeschiedenis. Dit onderzoek zal inzicht geven in de totale oversterfte in Nederland tijdens de coronapandemie en laat zien hoe dit is geassocieerd met medische voorgeschiedenis en sociaal demografische factoren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In dit project onderzoeken we de oversterfte in Nederland ten tijde van de COVID-19 pandemie bij specifieke groepen in de samenleving. We onderzoeken in hoeverre medische voorgeschiedenis en sociaal demografische kenmerken geassocieerd zijn met oversterfte. We maken hiervoor gebruik van gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen van circa 1.8 miljoen Nederlanders welke op persoonsniveau gekoppeld worden aan doodsoorzakenstatistiek en persoonsgegevens van CBS Microdata. We maken een vergelijking tussen geobserveerde sterfte in de jaren 2020-2021 en vergelijken dit de verwachtte sterfte, berekend op basis van 2018-2019. We onderzoeken de volgende determinanten: leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, sociaaleconomische status en medische voorgeschiedenis. Dit onderzoek zal inzicht geven in de totale oversterfte in Nederland tijdens de coronapandemie en laat zien hoe dit is geassocieerd met medische voorgeschiedenis en sociaal demografische factoren.

Kenmerken

Projectnummer:
10430252210011
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L. Ramerman
Verantwoordelijke organisatie:
Nivel