Mobiele menu

Exchange of Experiences in General Practitioners’ training: How can tutors enhance its value for trainees?

Projectomschrijving

Waarde van Uitwisselen van Ervaringen vergroten

Reflectieonderwijs heeft een prominente plaats in de huisartsopleiding. Tijdens het Uitwisselen van Ervaringen (UvE) reflecteren huisartsen in opleiding (aios) onder begeleiding van 2 docenten op hun ervaringen. Wij onderzoeken hoe docenten de waarde van het UvE kunnen vergroten.

Inventarisatie en analyse zorgen voor onderwijs en advies

Allereerst inventariseren we de onderwijsdoelen van het UvE. Daarna analyseren we hoe het in de praktijk plaatsvindt. Tenslotte ontwikkelen we onderwijs voor docenten, en geven advies over hoe instituten het UvE het best kunnen organiseren.

Bijdrage leveren aan vermogen tot kritische reflectie

Video-opnames van dit onderwijs vormen de basis voor het onderzoek. We interviewen aios aan de hand van deze opnames over hoe ze het UvE ervaren. We analyseren de opnames met Conversatie Analyse, om erachter te komen welke strategieën van docenten effectief zijn in het stimuleren van reflectie. Op basis van de uitkomsten ontwerpen we onderwijs voor docenten. Op deze manier beogen we een bijdrage te leveren aan het vermogen tot kritische reflectie van huisartsen.

Resultaten

Het project had als doel om inzicht te krijgen in de manier waarop begeleiders tijdens het Leren van Ervaringen kunnen bijdragen aan educatieve waarde voor de huisartsen in opleiding. Het onderzoek was verdeeld in 3 subdoelen:

  1. Identificeren van de doelen en strategieën die docenten hebben bij het begeleiden van het Leren van Ervaringen. 
    Uit de deelstudie die we uitvoerden blijkt dat zowel de doelen als strategieën om die doelen te bereiken erg divers zijn. Die diversiteit is mogelijk de kracht van het Leren van Ervaringen: het biedt ruimte voor allerlei soorten educatieve waarde, aangepast aan de behoeften van het moment en van de verschillende deelnemers.
  2. Analyseren en evalueren van de Leren van Ervaringen-praktijk. 
    In verschillende deelstudies beschrijven we hoe docenten de eerste keer instappen in een discussie, hoe zij hun ervaring en expertschap inzetten, hoe participatie wordt vormgegeven in online Leren van Ervaringen, en hoe al deze praktijken samen leiden tot een gezamenlijke constructie van educatieve waarde voor alle deelnemers. In een andere studie koppelen we de normatieve waardeoordelen van huisartsen in opleiding aan normen en praktijken die volgens hen waardevolle interactie opleveren. De normen die zij belangrijk vinden zijn diversiteit en inclusiviteit, veiligheid, en efficiëntie. Bij elke fase van het Leren van Ervaringen (vertelling, exploratie, discussie, conclusie) verschillende handelingen die de groep en de docent kunnen doen om die normen te waarborgen en vorm te geven.
  3. Ontwikkelen van training en bijdragen aan beleidsadvies. 
    Dit hebben we tijdens het project gedaan in de vorm van het geven van workshops aan docenten op verschillende huisartsopleidingen en andere medische opleidingen

Interview

In een interview vertelt onderwijskundige Marije van Braak meer over het onderzoek. Welke doelen en strategieën hebben docenten bij de begeleiding van het Uitwisselen van Ervaringen? En waaraan moet een groepsbijeenkomst volgens huisartsen in opleiding voldoen?

> Lees het interview

Producten

Titel: ‘Intersubjectiviteit en accountability tijdens het Uitwisselen van Ervaringen' op de Huisartsopleiding’
Auteur: M.van Braak, M.Huiskes, M.Veen
Titel: Waardevolle reflectie stimuleren
Auteur: Marije van Braak, Mario Veen, Mike Huiskes
Titel: Reflectie stimuleren: wanneer, hoe, en met welk effect?
Auteur: Marije van Braak, Mario Veen, Mike Huiskes
Titel: ‘Unravelling discrepancies in teaching ‘Exchange of Experiences’-sessions in GP training’
Auteur: M.van Braak, M.Veen, A. Weiland
Titel: Datasessie casus Leren van Ervaringen
Auteur: Marije van braak
Titel: Interactie tussen artsen
Auteur: M.van Braak, M.Veen, M.Huiskes, T.Koole, P.Harms
Link: http://sched.co/CIIg
Titel: Datasessie ‘laatste casus’
Auteur: M.van Braak
Titel: ‘Combining Conversation Analysis with participant comment elicitation methods: a practical perspective’
Auteur: M.van Braak, M.Huiskes, M.Veen, T.Koole
Titel: Video-stimulated interviews met aios als onderwijsevaluatietool voor medisch vervolgopleidingen
Auteur: Marije van Braak, Mario Veen, Esther Giroldi
Titel: Video-stimulated interviews with students to evaluate teaching in medical education
Auteur: Marije van Braak, Mario Veen, Esther Giroldi
Titel: “Valuable” teacher facilitation in group discussion
Auteur: Marije van Braak, Mario Veen, Mike Huiskes
Titel: ‘Intersubjectivity and Accountability in GP Resident Interaction during Learning from Experiences Sessions’
Auteur: M. van Braak, M.Huiskes, M.Veen
Titel: Hoe begeleid je Leren van Ervaringen, en met welk doel doe je dat? Suggesties vanuit expertise
Auteur: Marije van Braak
Titel: ‘Leren faciliteren: Docentprofessionalisering in het Uitwisselen van Ervaringen in de huisartsopleiding’
Auteur: M.van Braak, M.Veen, M.Huiskes, E.Giroldi, P.van den Berg
Titel: ‘Tutors’ sharing of own experiences during collaborative reflection in GP training’
Auteur: M. van Braak
Titel: Gespreksanalyse van eerste docentinterventies in groepsreflectiesessies op de Huisartsopleiding
Auteur: Marije van Braak, Mike Huiskes, Mario Veen
Titel: Datasessie ‘eerste docentbijdrages’
Auteur: M. van Braak
Titel: ‘Interviews en gesprekken: wat zeggen ze over ons onderwijs?’
Auteur: M.van Braak
Titel: Verder denken dan het medisch model
Auteur: Marije van Braak, Gert Biesta, Mario Veen
Titel: Interactional Pivots: First Teacher Contributions in Collaborative Reflection by GP Residents
Auteur: Marije van Braak, Mike Huiskes, Mario Veen, Tom Koole
Titel: ‘Revealing tacit knowledge about facilitating reflection for teacher professionalization’
Auteur: M. van Braak, M.Veen, E.Giroldi, P.van den Berg
Titel: Reflection Education: Facilitating Learning from Experiences by Coaching Tutors in General practice training’
Auteur: M.van Braak, P.Bindels, A.Diemers, J.Muris, P. van den Berg, E.Giroldi, M.Huiskes, M.Veen, F.Bareman, L.Zwaan
Titel: 'Reflectie biedt uitkomst bij het vertalen van evidence naar alledaagse praktijk
Auteur: M.van Braak, M.Veen, M.Huiskes, E.Giroldi. P.van den Berg
Titel: ‘Interactional pivots: First teacher contributions in educational interaction in GP training’
Auteur: M. van Braak
Titel: De Conversation Analytic Role-play Method
Auteur: M.Veen A.Siek
Titel: Video-stimulated interviews as a tool to evaluate teaching
Auteur: Marije van Braak
Titel: Teachers ‘doing being an expert’ in postgraduate medical education
Auteur: Marije van Braak, Mike Huiskes
Titel: Video-stimulated interviews met aios als onderwijsevaluatietool voor medisch vervolgopleidingen
Auteur: Marije van Braak, Mario Veen, Esther Giroldi
Titel: Teachers ‘doing being an expert’ in postgraduate medical education
Auteur: Marije van Braak, Mike Huiskes
Titel: A demonstration: using Converation Analytic Role-Play Method (CARM) to train teachers to facilitate reflection
Auteur: Marije van Braak
Titel: ‘First teacher interventions during Learning from Experiences in GP training: key to the course of learning?
Auteur: M. van Braak
Titel: Reflectie stimuleren: wat, hoe en wanneer?
Auteur: Marije van Braak, Mike Huiskes, Mario Veen
Titel: “Shall we all unmute?” Participation in online reflection sessions for General Practitioners in training during COVID times
Auteur: Marije van Braak
Titel: A professional knowledge base for collaborative reflection education
Auteur: van Braak, M., Veen, M., Muris, J., van den Berg, P., & Giroldi, E.
Magazine: Perspectives on Medical Education
Titel: Beyond the Medical Model
Auteur: Biesta, G. J. J., & van Braak, M.
Magazine: Teaching and Learning in Medicine
Titel: Waartoe leiden wij op?
Auteur: van Braak, M., Biesta, G., & Veen, M.
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Shall we all unmute?
Auteur: van Braak, M., Huiskes, M., Schaepkens, S., & Veen, M.
Magazine: Language in Society
Titel: Eliciting tacit knowledge: The potential of a reflective approach to video-stimulated interviewing
Auteur: van Braak, Marije; de Groot, Esther; Veen, Mario; Welink, Lisanne; Giroldi, Esther
Magazine: Perspectives on Medical Education
Titel: Docenttraining ‘Waardevolle Leren van Ervaringen begeleiden’
Auteur: Marije van Braak
Titel: Joint Construction of Educational Value
Auteur: Marije van Braak
Link: https://books.ipskampprinting.nl/thesis/568144-vanBraak/

Verslagen


Eindverslag

Hoe kun je de onderwijsvorm Leren van Ervaringen als docent zo waardevol mogelijk maken voor huisartsen in opleiding? Een belangrijk antwoord hierop is dat de onderwijsvorm Leren van Ervaringen divers is in termen van doelen en strategieën en dat precies deze diversiteit hetgeen is wat het waardevol maakt als onderwijsvorm. Die flexibiliteit geeft namelijk ruimte om in te spelen op wat deze groep op dit moment in de interactie van deze docent nodig heeft. De waarde van het Leren van Ervaringen zit in de gezamenlijke betekenisconstructie tussen haios en docenten, waarbij de specifieke ervaring nodig is als input, en de abstractie ervan cruciaal is voor het waarborgen van educatieve waarde voor iedereen. De rol van de docent in dit proces is een balanceeract, waarbij wat de docent (niet) doet altijd geworteld is in wat er vlak daarvoor gebeurt en tegelijk mogelijkheden schept of beperkt voor wat er daarna gebeurt. In die zin is de rol van de docent altijd modererend en altijd sturend.
Waarde van Uitwisselen van Ervaringen vergroten Reflectieonderwijs heeft een prominente plaats in de huisartsopleiding. Tijdens het Uitwisselen van Ervaringen (UvE) reflecteren huisartsen in opleiding (aios) onder begeleiding van twee docenten op praktijkervaringen. Wij onderzoeken hoe docenten de waarde van het UvE voor aios kunnen vergroten. Inventarisatie en analyse leiden tot training en advies Allereerst inventariseren we de onderwijsdoelen van het UvE. Daarna analyseren we hoe het UvE in de praktijk gedaan wordt en hoe aios en docenten dit evalueren. Tenslotte ontwikkelen we trainingen voor docenten en geven we instituten advies over hoe zij het UvE het best kunnen organiseren. Bijdrage leveren aan kritische reflectievaardigheden Video-opnames van het dit onderwijs vormen de basis voor het onderzoek. We interviewen zowel docenten als aios aan de hand van deze opnames over hoe ze het UvE ervaren. We analyseren de opnames vervolgens met Conversatie Analyse om er achter te komen welke docentstrategieën effectief zijn in het stimuleren van reflectie. Op basis van de uitkomsten ontwerpen we onderwijs voor docenten. Op deze manier beogen we een bijdrage te leveren aan het vermogen tot kritische reflectie van toekomstige huisartsen.

Samenvatting van de aanvraag

Reflectieonderwijs heeft een prominente plaats in de huisartsopleiding. Tijdens het Uitwisselen van Ervaringen (UvE) reflecteren huisartsen in opleiding (aios) onder begeleiding van twee docenten op hun ervaringen. Wij onderzoeken hoe docenten de waarde van het UvE kunnen vergroten.


Allereerst inventariseren we de onderwijsdoelen van het UvE. Daarna analyseren we hoe het in de praktijk plaatsvindt. Tenslotte ontwikkelen we onderwijs voor docenten, en geven advies over hoe instituten het UvE het best kunnen organiseren.


Video-opnames van het dit onderwijs vormen de basis voor het onderzoek. We interviewen aios aan de hand van deze opnames over hoe ze het UvE ervaren. We analyseren de opnames met Conversatie Analyse, om erachter te komen welke strategieën van docenten effectief zijn in het stimuleren van reflectie. Op basis van de uitkomsten ontwerpen we onderwijs voor docenten. Op deze manier beogen we een bijdrage te leveren aan het vermogen tot kritische reflectie van huisartsen.

Kenmerken

Projectnummer:
839130009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Veen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC
Afbeelding

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. Bekijk de andere projecten.