Mobiele menu

Explicitering, onderbouwing en evaluatie van de werkwijze van sociale onderneming ‘Binthout’ in Zwolle

Vraagstuk

Het belang van zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek is groot. Sociale ondernemingen (SO) lijken te voldoen aan diverse kenmerken die volgens onderzoek bijdragen aan succesvolle re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De sociale onderneming Binthout in Zwolle maakt en verkoopt houten designproducten. Wat is de effectiviteit van de werkwijze van deze SO?

Onderzoek

Het primaire doel is het versterken van de re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek op het gebied van werk, ten dienste van hun integratie in de maatschappij. In dit project gaat het specifiek om 1) het verkrijgen van kennis over de effectiviteit van de werkwijze van SO ‘Binthout’ in de gemeenten Zwolle en 2) het versterken van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen beleid praktijk, onderwijs en onderzoek in de regio Zwolle, maar ook landelijk, rondom werk en inkomen en in het bijzonder sociale ondernemingen. Aan de hand van deze inzichten worden handvatten aangereikt die de opgeleverde kennis toepasbaar maken voor de gemeentelijke (uitvoerings)praktijk, sociale ondernemingen en sociale professionals.

Uitkomst

De sociale onderneming Binthout in Zwolle schippert tussen werklogica (praktijken/regels die horen bij werk) en zorg (praktijken/regels die horen bij zorg). Uit het onderzoek blijkt dat een sociale onderneming het beste uit twee werelden (zorg en werk) combineert en daarmee aansluit bij de behoefte van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Producten

Zie ook

Artikel Trots op je vak: Re-integreren bij sociale ondernemingen: zacht maar niet soft

Betrokken organisaties

Gemeente Zwolle, Hogeschool Viaa, Universiteit voor Humanistiek, Binthout B.V. en Frion.

Verslagen


Eindverslag

Mensen hebben er veel aan als zij aan het werk zijn. Het zorgt bijvoorbeeld voor een gevoel dat je erbij hoort. Men leert op het werk gemakkelijk mensen kennen en het hebben van werk zorg voor een gevoel van onafhankelijkheid en eigenwaarde. Dit project gaat over werknemers met een verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen. Deze mensen werken vaak op een speciale manier, terwijl het juist beter is als zij zoveel mogelijk op dezelfde manier aan het werk zijn als andere mensen. Sociale onderneming Binthout in Zwolle werkt met een aanpak waarbij werknemers met een verstandelijke beperking en een psychische beperking op deze laatste manier werken, en dit gaat goed. Dit project:
1) beschrijft de werkwijze van Binthout,

2) onderbouwt deze door middel van literatuurstudie en

3) evalueert de werkwijze vanuit de ervaringen van werknemers, werkgevers, gemeenten en sociale professionals.

De uitkomsten van het onderzoek wordt direct toegepast in de uitvoeringspraktijk van de Gemeente Zwolle.

Kenmerken

Projectnummer:
535006010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Stouten-Hanekamp
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Viaa