Mobiele menu

Exploring infection prevention practices and its determinants in home-based care: a behavioural approach to develop future interventions

Projectomschrijving

Een toenemend aantal cliënten met complexe aandoeningen ontvangt medisch-specialistische verpleging in hun thuisomgeving. Bijvoorbeeld het toedienen van voeding en/ of medicijnen via een infuus of uitgebreide wondverzorging. Het toepassen van infectiepreventiemaatregelen is hierbij van groot belang om zorginfecties te voorkomen. Op dit moment is het niet duidelijk hoe infectiepreventiemaatregelen bij deze cliënten worden toegepast en welke factoren daarop van invloed zijn. In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de handelwijze van thuiszorgmedewerkers die zorg verlenen aan cliënten met een verhoogd risico op een zorginfectie. Daarnaast onderzoeken we welke factoren deze handelwijze beïnvloeden (barrières en bevorderende factoren) vanuit zowel het perspectief van de thuiszorgmedewerkers als van cliënten en hun naasten. Op deze wijze willen we aangrijpingspunten vinden om thuiszorgmedewerkers te helpen om de noodzakelijke infectiepreventiemaatregelen naar behoren toe te passen.

Verslagen


Eindverslag

Een toenemend aantal cliënten met complexe aandoeningen ontvangt specialistische verpleging in hun thuisomgeving. Bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen via een infuus of uitgebreide wondverzorging. Het toepassen van infectiepreventiemaatregelen is van groot belang om zorginfecties te voorkomen.

Tot op heden was het niet duidelijk hoe infectiepreventiemaatregelen in de thuiszorg werden toegepast en welke factoren daarop van invloed zijn. Uit dit onderzoek bleek dat basismaatregelen infectiepreventie onvoldoende worden toegepast en er sprake is van kennistekort bij zorgverleners, cliënten en naasten. Meer aandacht voor infectiepreventie in het beroepsonderwijs en in de thuiszorgorganisaties is nodig. Zeggenschap van zorgverleners bij de ontwikkeling en uitvoering van het infectiepreventiebeleid, het hebben van inzicht in eigen prestaties, en ondersteuning van deskundigen infectiepreventie, worden gezien als voorwaarden voor adequate naleving van de infectiepreventiemaatregelen.

Een toenemend aantal cliënten met complexe aandoeningen ontvangt medisch-specialistische verpleging in hun thuisomgeving. Bijvoorbeeld het toedienen van voeding en/ of medicijnen via een infuus of uitgebreide wondverzorging. Het toepassen van infectiepreventiemaatregelen is hierbij van groot belang om zorginfecties te voorkomen.

Op dit moment is het niet duidelijk hoe infectiepreventiemaatregelen bij deze cliënten worden toegepast en welke factoren daarop van invloed zijn. In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de handelwijze van thuiszorgmedewerkers die zorg verlenen aan cliënten met een verhoogd risico op een zorginfectie. Daarnaast onderzoeken we welke factoren deze handelwijze beïnvloeden (barrières en bevorderende factoren) vanuit zowel het perspectief van de thuiszorgmedewerkers als van cliënten en hun naasten. Op deze wijze willen we aangrijpingspunten vinden om thuiszorgmedewerkers te helpen om de noodzakelijke infectiepreventiemaatregelen naar behoren toe te passen.

Samenvatting van de aanvraag

BACKGROUND: Home health care (HHC) is a specific type of home-based nursing care (home-based care), consisting of complex procedures provided by a highly educated registered nurse. HHC is a fast growing sector in the Netherlands where approximately 110,000 clients receive HHC averaged over a 6-month period. HHC is mostly provided to clients with complex medical conditions and often prescribed as part of a care plan following a hospitalization. HHC provides clients with necessary care in the comfort of their own home but it also poses special challenges, of which infection control is one of the most important. The increasing number of clients with complex conditions along with the increased use of medical devices within a setting that is less controlled than the hospital environment, places these clients at high risk for infection. Overall, literature on the prevalence of acquired infections in clients receiving home-based care is sparse but it is assumed that 4.5%-11.5% of HHC clients suffer at least 1 episode of infection during their exposure to HHC. Infection prevention and control in home-based care is of paramount importance to prevent HHC related infections. Unfortunately, little is known about infection prevention practices in Dutch home-based care. To address this gap in knowledge, we need to explore the infection prevention practices in HHC and study the associated determinants that influence these practices. The latter is crucial to inform future interventions to improve infection prevention practices in HHC. OBJECTIVE : This study aims to explore infection prevention practices in Dutch HHC and its determinants from a behavioural viewpoint in order to delineate best practices and shortcomings, to elucidate relevant and changeable determinants, and to develop improvement strategies that take these determinants into account. SETTING AND PARTICIPANTS: This study will be performed in 3 Dutch home-based care organizations who all provide HHC. We focus on the infection prevention practices of HHC nurses who perform complex procedures in clients at high risk for infection and as well on the infection prevention practices of nurses and care aides who perform less complex home-based nursing care and/ or personal care in these same clients. Additionally, to study whether there are any differences between the infection prevention practices of nurses and clients, we will include clients who are at high risk for infection and who perform highly complex invasive procedures without supervision from a specialised nurse. DESIGN: To enable a rich exploration within the specific HHC context, a qualitative study will be performed, combining non-participant ethnographic observations, individual in-depth interviews and group discussions. Observations allow a first-hand account of behaviours, events, actions and interactions, thus allowing a picture of actual practices and its potential determinants to be captured. Additional qualitative research methods (group discussions and interviews) will provide us with experienced determinants of infection prevention practices (e.g. the complexity of specific infection prevention measures, the knowledge and attitudes of nurses regarding infection prevention, care logistics, communication with clients and family, collaboration with other health care workers and the organizational setting). We will use Intervention Mapping to guide the process of formulating future interventions ANALYSIS AND STRATEGY Data will be coded and a constant comparative method will be used for the analysis of the emerging themes from either the observations, the group discussions, and the interviews, until saturation is reached i.e. no new themes are identified. Based on the observed practices and determinants, improvement strategies will be developed using the systematic Intervention Mapping approach. Intervention Mapping is a six-step protocol for the design of interventions which guides developers through a series of steps that assists them in theory-based and evidence-based intervention development. TIME SCHEDULE: Study preparations and development observation guide (5 months); Performance study and analyzing effects (9 months); Report (4 months).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522004002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.M.P. Huis
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc