EXtended use of FOsfomycin for the treatment of CYstitis in primary care (EXFOCY)

Projectomschrijving

De studie is voortijdig beëindigd

Het EXFOCY onderzoek is helaas vroegtijdig stopgezet. Het bleek niet haalbaar de studie
binnen de gestelde termijn en budget af te ronden.
Belangrijkste redenen waarom dit onderzoek is gestopt:

  1. Ondanks de actieve inzet en betrokkenheid van verschillende huisartsen lukte het niet om voldoende deelnemers te vinden voor deze studie
  2.  Om hiervoor te compenseren was het belangrijk verschillende nieuwe huisartspraktijken bij de EXFOCY studie aan te sluiten. Mede vanwege de hoge werkdruk, impact van COVID-19 en de regionale beperkingen in de werving van praktijken bleek het lastig om nieuwe praktijken aan te sluiten bij de EXFOCY studie.
  3. De ervaren werklast voor deelnemende praktijken kon niet verder worden verlicht.
  4. Er hebben personele wijzigingen in het onderzoeksteam plaatsgevonden.

De onderzoekers zijn teleurgesteld dat het antwoord op de onderzoeksvraag onbeantwoord blijft, maar hopen dat hun ervaringen en leerpunten toekomstig onderzoek zullen helpen.

Samenvatting bij start studie

Blaasontsteking is bij vrouwen de meest voorkomende reden om naar de huisarts te gaan.
Een blaasontsteking wordt in principe behandeld met een 5-daagse nitrofurantoïnekuur. De tweede behandelkeus is een eenmalige dosering van 3 gram fosfomycine. Fosfomycine wordt steeds vaker voorgeschreven. De eenmalige dosering is patiëntvriendelijk en het heeft weinig bijwerkingen. Eerder onderzoek liet geen verschil zien tussen de werkzaamheid van nitrofurantoïne en fosfomycine, maar een recent onderzoek heeft dat in twijfel getrokken. Het vermoeden bestaat dat dit met de dosering van fosfomycine te maken kan hebben.

Onderzoek

In dit onderzoek worden drie verschillende behandelingen bij vrouwen met een blaasontsteking vergeleken. Deze behandelingen zijn:

  • eenmalig fosfomycine
  • tweemaal fosfomycine (op dag 1 en 3)  
  • een 5-daagse nitrofurantoïnekuur

Verwachte uitkomsten

Dit onderzoek bekijkt of een van deze behandelingen het snelst leidt tot het verdwijnen van klachten. De behandeling van een veel voorkomend probleem kan zo worden verbeterd.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Background: Uncomplicated cystitis is the most common reason for women to visit a general practitioner. First choice treatment is 5 days of nitrofurantoin. The second choice is a single dose of fosfomycin-trometamol (FMT). FMT is increasingly prescribed because it is more patient friendly. Previous studies did not show a difference in efficacy between nitrofurantoin and FMT. However, a recent study suggests that a single dose of FMT is inferior to 5 days of nitrofurantoin. It is unclear whether this finding is also applicable to the Dutch situation. Pharmacological studies suggest that a single dose of FMT might be insufficient. An extra dose of FMT could provide a solution. Research question: Does extended dosing of FMT results in a prompter resolution of symptoms in non-pregnant women with uncomplicated cystitis in comparison to the current 1st and 2nd choice treatment, without an increase in relapses and complications? Design: Open-label randomized non-inferiority trial with 3 arms. Total of 777 patients. 259 patients per arm. Intervention: A)FMT in a single dose of 3000mg; B)FMT 3000mg on day 1 and 3; C)5 days of nitrofurantoin 100mg bid or 50mg qid. Outcome measurements: Duration of symptoms (primary), secondary: Clinical failure on day 28, adverse events, adherence. Relevance: This trial will give an answer to which treatment regimen gives the quickest resolution of symptoms with equal efficacy, potentially leading to improved treatment of a common problem in primary care.

Kenmerken
Projectnummer:
848018011
Looptijd:
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.J.M. Bonten MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht