Mobiele menu

External validity and impact of first-trimester obstetric prediction rules in the Netherlands

Vroege risicoselectie bij zwangeren kan verbeterd worden door toepassing van risicomodellen. In de Expect studie hebben we alle bestaande risicomodellen die de individuele kans op zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes, groeistoornis of spontane vroeggeboorte voorspellen op basis van maternale kenmerken en bloeddruk geselecteerd uit de medische literatuur. Vervolgens hebben we onderzocht of deze modellen voldoende presteren in de Nederlandse populatie. In totaal hebben 2614 zwangeren in de provincie Limburg deelgenomen aan de studie. De modellen voor zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes en een te groot kind lieten een bruikbaar voorspellend vermogen zien. Voor de complicaties groeivertraging en spontane vroeggeboorte presteerden de modellen onvoldoende. In de volgende fase van het project zal worden geëvalueerd of toepassing van geschikte risicomodellen de uitkomsten voor moeder en kind verbeteren door hoog-risico zwangeren aangepaste zorg aan te bieden.

Producten

Titel: Implementation and effects of risk-dependent obstetric care in the Netherlands: a clinical impact study (Expect Study II)
Auteur: Pim van Montfort, Liesbeth Scheepers, Luc Smits, voor de Expect Study Group
Titel: Determinanten van een inadequate calciuminname in de vroege zwangerschap – Expect I
Auteur: Jessica Willemse, Liesbeth Scheepers, Luc Smits
Titel: Calcium intake from diet and supplement use during early pregnancy in the Netherlands: the Expect study
Auteur: Jessica Willemse, Linda Meertens, Liesbeth Scheepers, Luc Smits
Titel: Implementatie van risicoafhankelijke zwangerschapszorg: een prospectieve cohort studie
Auteur: Pim van Montfort, Liesbeth Scheepers, Luc Smits, voor de Expect Study Group
Titel: First-trimester prediction models for small- and large-for-gestational-age infants: external validation and clinical usefulness
Auteur: L.J.E. Meertens, L.J.M. Smits, S.M.J. van Kuijk, R. Aardenburg, I.M.A. van Dooren, J. Langenveld, I.M. Zwaan, M.E.A. Spaanderman, H.C.J. Scheepers
Titel: Quality of early-pregnancy prediction models for the risk of spontaneous preterm birth
Auteur: Pim van Montfort, Linda Meertens, Liesbeth Scheepers, Luc Smits, voor de Expect Study Group
Titel: Implementation and effects of risk-dependent obstetric care in the Netherlands: a clinical impact study (Expect Study II)
Auteur: Pim van Montfort, Hubertina CJ Scheepers, Luc JM Smits
Titel: Implementing a risk prediction tool in obstetric care
Auteur: Pim van Montfort, Liesbeth Scheepers, Luc Smits
Titel: Implementation and effects of risk-dependent obstetric care in the Netherlands: A clinical impact study (Expect study II)
Auteur: van Montfort, Pim, Scheepers, Hubertina, Smits, Luc J.M.
Titel: Calciumgebruik tijdens de zwangerschap
Auteur: Jessica Willemse, Linda Meertens, Liesbeth Scheepers, Luc Smits
Titel: External Validation and Clinical Usefulness of First Trimester Prediction Models for the Risk of Pre-eclampsia: The Expect Study
Auteur: LJE Meertens, HCJ Scheepers, SMJ van Kuijk, R Aardenburg, IM van Dooren, J Langenveld, A.M. Van Wijck, IM Zwaan, MEA Spaanderman, LJM Smits
Titel: Expect calculator
Auteur: On behalf of the Expect Study Group and Limburg Obstetric Consortium
Link: https://software.memic.unimaas.nl/expectcalculator
Titel: Should women be advised to use calcium supplements during pregnancy? A decision analysis
Auteur: Meertens, Linda J. E., Scheepers, Hubertina C. J., Willemse, Jessica P. M. M., Spaanderman, Marc E. A., Smits, Luc J. M.
Magazine: Maternal & Child Nutrition
Titel: External validation and clinical usefulness of first trimester prediction models for small- and large-for-gestational-age infants: a prospective cohort study
Auteur: Meertens, L.J.E., Smits, L.J.M., van Kuijk, S.M.J., Aardenburg, R., van Dooren, I.M.A., Langenveld, J., Zwaan, I.M., Spaanderman, M.E.A., Scheepers, H.C.J.
Magazine: BJOG-International Journal of Obstetrics and Gynaecology
Titel: Calcium tijdens de zwangerschap - Onderzoek naar de calciuminname tijdens de zwangerschap
Auteur: Jessica Willemse
Magazine: Het periodiek van de HELLP stichting
Titel: Implementation and Effects of Risk-Dependent Obstetric Care in the Netherlands (Expect Study II): Protocol for an Impact Study
Auteur: van Montfort, Pim, Willemse, Jessica PPM, Dirksen, Carmen D, van Dooren, Ivo MA, Meertens, Linda JE, Spaanderman, Marc EA, Zelis, Maartje, Zwaan, Iris M, Scheepers, Hubertina CJ, Smits, Luc JM
Magazine: JMIR Research Protocols
Titel: External Validation and Clinical Usefulness of First Trimester Prediction Models for the Risk of Preeclampsia: A Prospective Cohort Study
Auteur: Meertens, Linda J.E., Scheepers, Hubertina C.J., van Kuijk, Sander M.J., Aardenburg, Robert, van Dooren, Ivo M.A., Langenveld, Josje, van Wijck, Annemieke M., Zwaan, Iris M., Spaanderman, Marc E.A., Smits, Luc J.M.
Magazine: Fetal Diagnosis and Therapy
Titel: Prediction models for the risk of spontaneous preterm birth based on maternal characteristics: a systematic review and independent external validation
Auteur: Meertens, Linda J.E., van Montfort, Pim, Scheepers, Hubertina C.J., van Kuijk, Sander M.J., Aardenburg, Robert, Langenveld, Josje, van Dooren, Ivo M.A., Zwaan, Iris M., Spaanderman, Marc E.A., Smits, Luc J.M.
Magazine: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Titel: External Validation Study of First Trimester Obstetric Prediction Models (Expect Study I): Research Protocol and Population Characteristics
Auteur: Meertens, Linda Jacqueline Elisabeth, Scheepers, Hubertina CJ, De Vries, Raymond G, Dirksen, Carmen D, Korstjens, Irene, Mulder, Antonius LM, Nieuwenhuijze, Marianne J, Nijhuis, Jan G, Spaanderman, Marc EA, Smits, Luc JM
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: 23. Implementation and effects of risk-dependent obstetric care in the Netherlands: A clinical impact study (Expect study II)
Auteur: van Montfort, Pim, Scheepers, Hubertina, Smits, Luc J.M.
Magazine: Pregnancy Hypertension;An International Journal of Women's Cardiovascular health
Titel: Implementation and effects of risk-dependent obstetric care in the Netherlands: a clinical impact study Expect Study II
Auteur: Van Montfort, Pim, Scheepers, Hubertina CJ, Smits, Luc JM
Magazine: International Journal of Integrated Care
Titel: Expect studie
Auteur: Linda Meertens, Luc Smits
Link: https://www.zwangerinlimburg.nl/
Titel: Caphri Poster Prize

Verslagen


Eindverslag

Zwangerschappen verlopen helaas niet altijd zonder complicaties. Hoewel complicaties in sommige gevallen goed te behandelen zijn, is voorkomen beter dan genezen. Het is handig als een verloskundige of gynaecoloog weet welke vrouw meer of minder risico loopt op complicaties. Zo kan er gericht iets gedaan worden aan vermindering van het risico.
Er zijn in allerlei landen predictiemodellen (voorspellingsmodellen) ontwikkeld waarmee het risico op complicaties kan worden berekend. Bekende complicaties zijn: zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes, vroeggeboorte, en een te klein of juist te groot kind. Het was niet duidelijk of de ontwikkelde predictiemodellen ook geschikt zijn voor gebruik in Nederland. Daarom is de Expect studie uitgevoerd. De Expect studie bestaat uit twee delen. In het eerste deel is onderzocht hoe goed deze voorspellingen zijn voor Nederlandse zwangere vrouwen. Twee predictiemodellen lieten goede resultaten zien: een voor zwangerschapsvergiftiging en een voor zwangerschapsdiabetes. De modellen voor vroeggeboorte en afwijkend geboortegewicht waren kwalitatief niet goed genoeg.
Goed kunnen voorspellen welk risico vrouwen lopen op een complicatie houdt echter niet automatisch in dat ook het aantal vrouwen met complicaties minder wordt. Daarvoor is nodig dat de predictiemodellen worden toegepast door verloskundige of gynaecoloog, zodat er iets kan worden gedaan om risico’s te verminderen, en dat dat ook daadwerkelijk wordt gedaan.
Op deze aspecten heeft het tweede deel van de Expect studie zich gericht. Allereerst is aan Limburgse verloskundigen en gynaecologen enkele vragen gesteld: ‘Wat vinden jullie een te hoog risico?’ ‘Wat is het best om te doen als een vrouw een verhoogd risico heeft?’ Na uitvoerig overleg werden de verloskundigen en gynaecologen het eens: vrouwen met lage risico’s krijgen goede basiszorg, en vrouwen met een verhoogd risico krijgen extra zorg zoals extra controles of preventieve ingrepen; zogenaamde risicogeleide zorg. Om het gebruik van de predictiemodellen gemakkelijker te maken is een website gemaakt waarmee risico’s eenvoudig kunnen worden berekend en waar op maat gesneden informatie uitrolt voor de zwangere vrouw en haar zorgverlener: de Expect calculator.
De eerste resultaten zijn hoopgevend. Een jaar na de invoering blijkt de Expect calculator bij bijna de helft van de zwangere vrouwen te worden gebruikt. Het advies aan zorgverleners dat uit de risicoberekening rolt wordt daarbij meestal opgevolgd. De kosten voor de zorg van zwangeren lijken af te nemen, terwijl de tevredenheid van zwangere vrouwen niet is gedaald. Leidt de risicogeleide zorg nu ook tot minder complicaties en gezondere baby’s? Op het antwoord op deze vragen moeten we nog even wachten omdat er nog onvoldoende gegevens zijn voor betrouwbare uitspraken. In afwachting van die resultaten wordt nagedacht over een derde deel van de Expect studie: een onderzoek om na te gaan waarom de risicogeleide zorg soepel verloopt bij de ene zorgverlener en niet bij de andere, en waarom adviezen wel of niet door zwangere worden opgevolgd. Met kennis uit dat onderzoek kan de zorg verder worden verbeterd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
209020007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L.J.M. Smits
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University