Mobiele menu

Externe validatie van een diagnostisch model: voorspellen van een positieve kweek bij infectieuze conjunctivitis

In het project De behandeling van infectieuze conjunctivitis is een diagnostisch model ontwikkeld. Dit model voorspelt de kans dat een infectieuze conjunctivitis in de huisartspraktijk door een bacterie is veroorzaakt.

Doel

Dit vervolgproject betreft een externe validatiestudie.

Resultaat

Bij een door de huisarts gediagnosticeerde infectieuze conjunctivitis bleek antibioticabehandeling even effectief als placebo. Bij slechts 32% van de gediagnosticeerde gevallen werd echter een pathogene bacterie gevonden. In die gevallen zijn antibiotica wel veel effectiever dan placebo. Op grond van 2 variabelen, leeftijd en dichtgeplakte ogen, kan de huisarts door eenvoudige vragen de aan- of afwezigheid van een pathogene bacterie voorspellen.

Aanbeveling

Uitgaande van de behandelgrens bij een kans van 50% op een positieve kweek, luidt de regel nu:

  • patiënten jonger dan 65 jaar behandelen met antibiotica als beide ogen zijn ‘dichtgeplakt’
  • boven de 65 jaar behandelen bij 1 ‘dichtgeplakt’ oog

Toepassing kan leiden tot veel minder recepten en grote kostenbesparing.

Verslagen


Eindverslag

Inleiding: Het onderzoek betreft een externe validatie studie van een eerder door ons ontwikkelde diagnostische regel. Het diagnostisch model voorspelt de kans op een bacteriële verwekker bij patiënten met een infectieuze conjunctivitis in de huisartspraktijk. Oorsponkelijk was het plan om de eerder ontwikkelde regel te valideren in een nieuw cohort patienten. Omdat sinds de derivatie van de oorspronkelijke regel de methodologie zich verder heeft ontwikkeld besloten we een 'state of the art' methodologie te gebruiken bij analyse van zowel de oorsponkelijke dataset als de nieuwe dataset als de gecombineerde dataset. Daarbij beschouwden we alle datasets als gelijkwaardig. Omdat we gebruik maken van een uitstrijk van het oog, opgestuurd in een Stewart medium als referentiestandaard vergeleken we de opbrengst van het Stewart medium met directe inoculatie in de huisartspraktijk. Directe inoculatie wordt door microbiologen beschouwd als de gouden standaard. Methoden: Het grootste verschil met de analyse in het oorsponkelijke derivatie-onderzoek betreft de selectie van variabelen, waarbij we nu een backward procedure gebuiken met bootstrapping (1000 maal) en die variabelen selecteren, die in meer dan 2/3 van de selectierondes worden geslecteerd. Ter validering van de referentiestandaard vergeleken we met directe inoculatie. Resultaten Uit alle drie sets werden dezelfde twee variabelen meer dan 670 maal geselecteerd: leeftijd en het al dan niet dichtgeplakt zijn van de ogen. Dit leidt tot de formulering van een eenvoudige en gemakkelijk toepasbare diagnostische regel. Opsturen van een Stewart medium bleek wat betreft bacteriele opbrengst minstens gelijkwaardig aan directe inoculatie. Conclusie Op grond van twee eenvoudig te bepalen variabelen (leeftijd en dichtgeplakte ogen) kan de huisarts de kans op het vinden van een bacteriele verwekker inschatten. In het gunstigste geval kan dit leiden tot een besparing van ruim 400.000 recepten en ruim 2 miljoen euro per jaar. Gebruik van een Stewart-medium leidt niet tot mindere sensitiviteit van de kweek dan gebruik van directe inoculatie. artikelen: E. Tellegen, G. ter Riet, J.H. Sloos, H.C.P.M. van Weert. diagnosis of conjunctivitis in primary care: Validity of two different culture procedures. (submitted) E. Tellegen, G. ter Riet, J.H. Sloos, H.C.P.M. van Weert. An updated decision rule for the treatment of infectious conjunctivitis. (in preparation)
Nederlandstalig De lopende studie is een externe validatie studie van een eerder door ons ontwikkelde diagnostische regel. Het diagnostisch model voorspelt de kans op een bacteriële verwekker bij patiënten met een infectieuze conjunctivitis in de huisartspraktijk. Met behulp van een nieuwe dataset, bestaande uit patiënten met een infectieuze conjunctivitis in de huisartspraktijk, wordt het eerder ontwikkelde model getoetst op betrouwbaarheid. Dit is een noodzakelijke stap voordat een diagnostisch model op grote schaal in de dagelijkse praktijk toegepast kan gaan worden. Gebruikmakend van het extern gevalideerd model kunnen huisartsen de kans op een bacteriële verwekker meer of minder waarschijnlijk maken. Hiermee heeft de huisarts een eenvoudig hulpmiddel in handen waarmee gerichter en minder antibioticum voorgeschreven kan worden. In het gunstigste geval kan dit leiden tot een besparing van ruim 400.000 recepten en ruim 4 miljoen euro per jaar. De studie in nu in de inclusiefase.

Kenmerken

Projectnummer:
42000024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2005
2008
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H.C.P.M. van Weert
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC
Afbeelding

Alledaagse Ziekten

Zo’n 80% van de klachten waarmee patiënten naar de huisartsen-praktijk komen, zijn alledaagse klachten zoals buikpijn, een neerslachtige periode, wratten of slapeloosheid. Vanuit ons programma Alledaagse Ziekten financierden we onderzoek om adviezen en behandelingen wetenschappelijk te onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.