Mobiele menu

EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces

Doel

Het EyeBeacons-project onderzocht hoe nieuwe technologieën mensen met een visuele beperking kunnen ondersteunen bij het navigeren door de stad.

Werkwijze

In dit project is specifiek gekeken naar het gebruiken van smartphones, smartwatches en de beacon-technologie. Hierbij geven de beacons (bakens) signalen af die, in combinatie met geschikte software, behulpzaam kunnen zijn om van de ene plaats naar de andere te gaan. In het project is bekeken of deze technologie met open databronnen en verschillende vormen van feedback (tactiel, audio en visueel) gebruikt kunnen worden in een navigatie app die mensen met een visuele beperking ondersteunt in hun behoeften bij het navigeren.

Er was nauwe samenwerking met de doelgroep en professionals van Koninklijke Visio, Bartiméus, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Info.nl. Er zijn meerdere focusgroepen, gebruikerstests en workshops georganiseerd. Ook binnen de hogescholen was het project actief, meer dan 50 studenten hebben een actieve bijdrage geleverd middels (project)opdrachten en stages.

Doelgroep

Mensen met een visuele beperking, professionals en wetenschappers.

Resultaten

Het project heeft mooie resultaten opgeleverd, zoals een routeplanningsplatform, een prototype iPhone-app, smartwatch-app en een richtlijn voor navigatie-instructies. Ook zijn de inzichten gedeeld met professionals uit onderzoek, onderwijs en praktijk.

Recentelijk hebben we een video gemaakt waarbij we de status van het project kort samenvatten voor het algemene publiek. U kunt de video en resultaten vinden op
http://www.hva.nl/over-de-hva/wie-wij-zijn/hva-maakt-er-een-punt/kennis-voor-de-stad/beacons/beacons.html

Engelse samenvatting / Summary in English

Goal

The EyeBeacons project investigated how new technologies can help people with a visual impairment to navigate in urban space.

Target group

People with a visual impairment, professionals and scientists.

Method

In this project we focused on beacon technology, smartphone and smartwatch and different types of feedback (audio/visual/tactile). Within the project there was a close cooperation with end-users and professionals of Visio, Bartiméus, HAN and Info.nl. Multiple focus groups, user tests and workshops were organized. Moreover, more than 50 students made an active contribution through project assignments and internships.

Results

The project has resulted in several outcomes including a route planning platform, a prototype iPhone app, a smartwatch app and a new navigation syntax. The project insights were also shared with professionals from research, education and practice.

Recently we made a video in which we summarize the status of the project: http://www.hva.nl/over-de-hva/wie-wij-zijn/hva-maakt-er-een-punt/kennis-voor-de-stad/beacons/beacons.html

Uitgebreide samenvatting

Navigeren van A naar B is een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. Onbekende routes, drukke ruimtes en onverwachte obstakels vormen een grote uitdaging voor iedereen bij het navigeren door de openbare ruimte, ongeacht hoe goed de persoon kan zien. Voor mensen met een visuele beperking (VIPs) vraagt het navigeren volle concentratie en kost daarmee veel energie. State-of-the-art technologie kan voor VIPs ondersteuning bieden bij het navigeren door de openbare ruimte. Hoewel er een aantal veelbelovende initiatieven op dit gebied (bijv Wayfindr, Blindsquare, Indoo.rs) bestaan, de meeste oplossingen zijn nog in een start-up fase. Het zal daarom een aantal jaren duren voordat deze oplossingen operationeel worden. Deze navigatiehulpmiddelen gebruiken veelal auditieve aanwijzingen en doen daarmee beroep op het meest waardevolle zintuig: het gehoor.

Vaak houden deze hulpmiddelen ook geen rekening met onverwachte obstakels op de weg zoals wegwerkzaamheden. In sommige situaties wordt de VIP gedwongen om hulp te vragen en daarmee zijn onafhankelijkheid opgeven. In andere situaties kan de veiligheid van de VIP in gevaar worden gebracht.

In 2015 en 2016 hebben de Amsterdamse Hogeschool en de Koninklijke Nederlandse Visio een concept oplossing van een wayfinding app met behulp van beacons verkend (van der Bie et al., 2016). Met het project 'Virtual Guidance Line' heeft Bartiméus de mogelijkheden van wayfinding onderzocht middels een app dat gebruik maakt van NETPOS en GPS (www.virtuelegeleidelijn.org). Deze projecten leverden twee belangrijke conclusies op, namelijk (1) gebruikers met verschillende gradaties van slechtziendheid, vereisen verschillende soorten feedback en (2) beacon technologie in combinatie met een wayfinding app toont een groot potentieel in de ondersteuning van VIPs bij het navigeren van A naar B. De bevindingen uit deze studies inspireerde ons tot het opstellen van de huidige projectvoorstel.

Het primaire doel van dit project is het ondersteunen van mensen met een visuele beperking tijdens het navigeren in openbare ruimte. Dit leidt tot meer onafhankelijkheid, mobiliteit en sociale participatie van de VIPs. Om deze doelstelling te bereiken, zullen we onderzoeken hoe state-of-the-art beacons technologie gecombineerd met open data bronnen en een meerlaags feedbackmechanisme (tactiel / audio / visueel) kan worden gebruikt door de VIP om te navigeren. VIPs en professionals uit verschillende disciplines zullen een rol spelen in de analyse, ontwikkeling en het testen van de beoogde technologie.

Het project duurt 24 maanden en is verdeeld in 6 werkpakketten. In het eerste werkpakket wordt een state-of-the-art analyse uitgevoerd en worden de requirements samen met de VIPs en de professionals opgesteld.

Op basis van de inzichten verkregen uit het eerste werkpakket, zal een prototype wayfinding platform ontwikkeld worden. Dit platform maakt gebruik van bluetooth beacons en open data bronnen (WP2). Verder zal een prototype app, dat gebruik maakt van een 3-laags feedback mechanisme (tactiele, audio en visueel), ontwikkeld worden (WP3). 
In beide werkpakketten, zullen VIPs en professionals nauw worden betrokken bij het ontwikkelen en het testen van het prototype door middel van co-creatie sessies. De gemaakte prototypes zullen in eerste instantie getest worden in een gecontroleerde omgeving en later door de VIPs in het centrum van Amsterdam (WP4). De resultaten van het project zal worden geëvalueerd voor de implementatie (WP5). Gedurende het hele project onze inzichten en resultaten zullen worden verspreid onder de belanghebbenden en beschikbaar gesteld voor het grote publiek (WP6).

Na afloop van het project streven wij de volgende mijlpalen na:

  1. Uitgebreid kennis over hoe VIPs met verschillende niveaus van slechtziendheid navigeren door de openbare ruimte
  2. Een algoritme voor het verstrekken van wayfinding informatie op basis van open data en real-time informatie
  3. Een protocol voor het geven van multi-layered feedback tijdens het navigeren in de openbare ruimte.
  4. Het toevoegen van evidence-based kennis aan de Wayfindr Open Standaard over welk informatie verstrekt wordt in geval van het gebruik van beacons voor VIPs.
  5. Een prototype app dat gebruik maakt van beacons, een smartphone, een draagbare sensor en open data bronnen om multi-layered feedback om VIPs te helpen bij het navigeren in de openbare ruimtes.

Een implementatieplan opleveren met inzichten in gepersonaliseerde wayfinding oplossingen voor VIP-organisaties (zoals Visio en Bartiméus)

Wij geloven in het succes van dit project aangezien verschillende partners met de juiste expertise zijn betrokken in het project. Bovendien hebben deze partners ibinnenverschillende projecten met elkaar samen gewerkt.

De onderzoeksinstelling HvA heeft expertise op het gebied van het ontwikkelen van machine learning algoritmen, beacons technologie en de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke smartphone apps en interfaces. De andere onderzoeksinstelling Saxion daarin tegen expertise op het gebied van de behoeften van de gebruiker, de toegankelijkheid en de gebruikersacceptatie in kaart brengen.

Visio en Bartiméus zijn de linking pin met de VIP's en de professionals en hebben ook ruime ervaring met innovatieve technologische oplossingen voor deze doelgroep. Zakenpartner weCity stelt het beacons infrastructuur ter beschikking en adviseert ons op de implementatie van het systeem. Als expert op het gebied van e-Accessibility heeft Thea v. d. Geest een adviserende rol in dit project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
94312006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. B.J.A. Kröse
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Amsterdam