Mobiele menu

Faciliteren van implementatie van Toepassen van zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg

Met het project toepassen-van-zorgpaden-in-de-jeugdgezondheidszorg is onderzocht of het concept ‘zorgpaden’ toegepast kon worden binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de Centra voor jeugd en gezin (CJG) in Zeeland. Met als doel de zorg verbeteren en daarbij vooral behoeften van kind en ouder(s) centraal te stellen. Twee paden zijn ontwikkeld en getest: (1) een (volg)zorgpad met e-consulten en (2) een zorgpad gericht op opvoedinterventies.

Gebleken is dat ouders uiterst positief zijn over de zorgpaden en dat het werken met zorgpaden binnen de JGZ en het CJG haalbaar is. Op grond van de vele aanknopingspunten voor vervolg en doorontwikkeling is door ZonMw een verspreidings- en implementatie-impuls toegekend. Deze wordt ingezet om een filmpje en draaiboeken te maken. Om te testen of de materialen daadwerkelijk behulpzaam zijn bij implementatie worden er bijeenkomsten georganiseerd met andere JGZ organisaties. Ook is een deel van de subsidie bestemd voor de techniek van het e-consult.

Verslagen


Eindverslag

De Jeugdgezondheidszorg in Zeeland zoomt in op de levenslijn van mensen met het project ‘Zorgpaden’. Tijdens zogenaamde ijkmomenten wordt de achterliggende levensfase afgesloten en vooruitgeblikt op de komende periode, de ontwikkeling van het kind en de daarbij horende vaardigheden voor ouders. Samen met ouder en kind wordt bepaald welke zorg en vorm nodig en best passend is in de periode naar het volgende ijkmoment. Er wordt een zogenaamd ‘zorgpad’ uitgestippeld. Om te laten zien hoe dit eruit ziet is een filmpje gemaakt.

Met het project Zorgpaden (http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/toepassen-van-zorgpaden…)is de haalbaarheid en toepasbaarheid van het gebruik van zorgpaden in de Jeugdgezondheidszorg getest. Uit dat onderzoek komt naar voren dat zorgpaden leiden tot de gewenste verbetering: een centralere plaats voor de ouders en jeugdigen en meer inzicht in het proces van zorgverlening.

Om organisaties te helpen bij het implementeren van zorgpaden, is een draaiboek opgesteld. Stap voor stap neemt het draaiboek je mee in het vormgeven van de al ontwikkelde zorgpaden (zorgpad ‘e-consulten’ en zorgpad ‘module opvoeding’). Maar het geeft bijvoorbeeld ook handvatten om een nieuw zorgpad op te zetten en hoe een verandertraject in te zetten met JGZ-professionals. Het draaiboek schetst alle inzichten die zijn opgedaan tijdens het onderzoek.

Zowel film als draaiboeken zijn beschikbaar via www.zorgpadenjgz.nl.

Kenmerken

Projectnummer:
156520004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.I.E. Staal
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zeeland