Mobiele menu

Familiecoaching aan naasten van zorgwekkende zorgmijders

Het is bekend dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) er baat bij hebben als familieleden of andere naastbetrokkenen goed worden voorgelicht en ondersteund. Deze kennis komt uit de praktijk en wordt in wetenschappelijke onderzoeken bevestigd. Familieleden hebben zelf ook ondersteuning nodig om op de been te blijven, zeker als er sprake is van zorgmijding.

Doel

In dit project worden familieleden gecoacht door een ervaren familielid en een psychiatrisch verpleegkundige bij hun pogingen om de patiënt ertoe te bewegen om zich te laten behandelen. Het is van groot belang dat de familieleden weten hoe ze met de patiënt kunnen omgaan en hoe ze hem of haar naar behandeling kunnen toe leiden.

Borging

Op grond van de opgedane ervaringen hoopt dit project gemeenten ervan te kunnen overtuigen om na afloop van dit project deze coaching van families van zorgmijders verder te financieren uit WMO-gelden.

Resultaten

De prognose van een psychiatrische patiënt is beter als de familie wordt voorgelicht en begeleid bij het ondersteunen van de patiënt. Daarom zijn er familiegroepen georganiseerd en worden er individuele gesprekken met familieleden gehouden. Dit is nodig omdat familieleden en andere naasten van mensen die niet openstaan voor behandeling, niet of nauwelijks worden ondersteund bij hun pogingen om de patiënt te motiveren tot contact met de hulpverlening. Zo’n patiënt zit vaak gevangen in zijn eigen psychische problemen, omdat hij in zijn eigen werkelijkheid leeft. Dit komt veelal voor onder jonge mensen.

In een eerder project is een speciale vorm van familie-coaching ontwikkeld, gericht op de naastbetrokkenen van deze zorgmijders. In dit project is die interventie geïmplementeerd bij Altrecht en Lister als aanvulling op hun ‘Bemoeizorg’ en ook als aanvulling op de familie-coaching die wordt aangeboden aan families van hun eigen reguliere cliënten.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638019032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Rusting
Verantwoordelijke organisatie:
Altrecht

Gegevens projectleider

E-mailT.Rusting@altrecht.nl
Telefoon: 06 53 49 29 75

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio Utrecht.