Mobiele menu

Family Meetings in Memory Clinics: Indicated Prevention of developing Anxiety or Depressive Disorders in primary informal caregivers of demented patients

Mantelzorgers staan vaak onder druk. Dat geldt zeker als zij een dementerend familielid verzorgen. Mantelzorgers hebben zelf een hoge kans om psychische klachten te krijgen. Dit onderzoek heeft geleid tot inzicht in de effecten van familiegesprekken voor de psychische gezondheid van mantelzorgers van dementiepatiënten. Dit zijn gesprekken waarvoor de mantelzorger de eigen familieleden en/of vrienden uitnodigt. Onder begeleiding van een deskundig gespreksleider krijgt de groep voorlichting over dementie, en kan de mantelzorger bespreken waar hij tegenaan loopt en hoe de familie en vrienden daarbij kunnen helpen. De groepen kwamen vier keer per jaar bij elkaar. Familiegesprekken bleken niet effectiever dan gebruikelijke zorg om depressie en angststoornissen bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen. Ook zorgde de familiegesprekken niet voor een verbetering van kwaliteit van leven van de mantelzorger. De patiënt ging niet later (of eerder) naar een verpleeghuis door familiegesprekken. De noodzaak voor effectieve preventie blijft onverminderd groot gezien het zeer hoge aantal mantelzorgers dat een psychische stoornis kreeg. 

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
62300040
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2012
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc