Mobiele menu

Fase 1 Domeinoverstijgend samenwerken Zorg en Veiligheid Zuid-Holland Zuid

Doel
Alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) hebben te maken met inwoners die soms de grip op het leven al dan niet tijdelijk kwijtraken of moeite hebben om de regie weer terug te pakken. Dat kan leiden tot verward en/of onbegrepen gedrag, tot overlastend gedrag. Dat is een last voor betrokkenen zelf, soms ook gepaard gaande met grote veiligheidsrisico’s.

Aanpak
De regio ZHZ start in fase 1 een onderzoek met als doel: 1. Het realiseren van een passende, efficiënte en effectieve structuur voor overleg, afstemming en besluitvorming in de domeinoverstijgende samenwerking van partners in sociaal domein, zorg en veiligheid. 2. Het realiseren van een door partners gedragen plan van aanpak voor het oplossen van de belangrijkste inhoudelijke en/of uitvoeringsknelpunten in de domeinoverstijgende zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners.

Samenwerkingspartners
Binnen dit project wordt er samengewerkt met Tienerorganisaties. 

Kenmerken

Projectnummer:
10610202330002
Looptijd: 31%
Looptijd: 31 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
I.B. Hage
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Dordrecht