Mobiele menu

Fase Kennisketen? Met het project Lekker in je vel Amsterdam Zuid Oost gaan we kennis, producten en nieuwe concepten implementeren in een achterstandsstadsdeel van Amsterdam om te komen tot een ecosysteem van gezondheid waar bewoners met psychische

Het aantal mensen met psychische klachten en multiproblematiek in Amsterdam Zuidoost stijgt. Zij kunnen de GGZ slecht bereiken vanwege de overbelaste GGZ met wachtlijsten, personeelstekorten en weinig cultuursensitief aanbod. 

Doel 

Het aantal mensen met psychische klachten en multiproblematiek in Amsterdam Zuidoost stijgt. Zij kunnen de GGZ slecht bereiken vanwege de overbelaste GGZ met wachtlijsten, personeelstekorten en weinig cultuursensitief aanbod. Het doel van dit project is om deze mensen te ondersteunen en faciliteren met keuzehulp, aanbod uit het sociale domein, herstel-leergroepen en ervaringsdeskundigheid om weer in balans te komen in een netwerk waar bewoners zich veilig voelen, keuzevrijheid hebben en regie kunnen nemen. 

Aanpak

In dit project werken we toe naar een Ecosysteem van gezondheid waarin bewoners gemakkelijk en eerder toegang hebben tot steunende netwerken. Dit doen we met Veranderateliers van GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid met o.a Delespaul en Van Os). In verschillende Veranderateliers (bundelen aanbod, inzetten Keuzehulp en herstel leergroepen) organiseren we co-creatiesessies om met deelnemers nieuwe concepten te ontwikkelen om deze zorg in te kunnen zetten

Samenwerkingspartners 

In dit project werken ggz-instelling Arkin, TEAM ED, Stichting Kraktie, De Regenboog, HvO Querido,, Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI), het Louis Bolkininstituut, lokale begeleider Wendela Troll en softwareontwikkelaar Bubl samen.

Kenmerken

Projectnummer:
10610162210004
Looptijd: 74%
Looptijd: 74 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. L Schweitzer
Verantwoordelijke organisatie:
Arkin