Mobiele menu

Fed with a side of microplastics: interventions to reduce plastic exposure via infant formula and human milk (FLES)

Projectomschrijving

Baby's krijgen in hun eerste levensjaar veel moedermelk of flesvoeding. Afgekolfde melk wordt in plastic bewaard en daarna bij bereiding, net als flesvoeding, in een plastic drinkfles verwarmd. Dit kan leiden tot hoge blootstelling aan kleine plastic deeltjes; micro- en nanoplastics (MNP).Verontrustend genoeg is er weinig kennis over blootstelling aan MNP in baby’s. Zuigelingen zijn over het algemeen kwetsbaarder voor milieurisico’s en daarom zijn deze potentieel hoge blootstellingen reden tot zorg.

Doel

In dit project meten onderzoekers de concentraties en kenmerken van MNPs in moedermelk en flesvoeding. Ook voeren ze interventies uit om het gehalte van MNP te vergelijken in moedermelk en flesvoeding, bereid met de gebruikelijke versus alternatieve methoden. Alternatieve methoden zijn bijvoorbeeld het gebruik van glazen babyflesjes. Dit zal nieuwe kennis opleveren over de blootstelling aan MNP bij zuigelingen en manieren waarop ouders en verzorgers deze blootstelling kunnen verminderen.

Aanpak / werkwijze

Eerst worden 50 vrouwen die borstvoeding geven geworven voor het onderzoek. De vrouwen doneren twee melkmonsters volgens een protocol dat is ontworpen om MNP-besmetting te minimaliseren. Ze vullen ook een vragenlijst in. Vervolgens voeren de onderzoekers experimenten uit met de moedermelk en flesvoeding om het effect van opslag en bereidingstechnieken op MNP-profielen te beoordelen. Voorbeelden zijn glas versus plastic opslag, de leeftijd van de plastic fles en bereidingstechnieken zoals automatische flessenwarmers, een magnetron en een waterbad. De concentratie van MNPs wordt bepaald door middel van pyrolyse-gaschromatografie massaspectrometrie (Py-GC/MS). Kenmerken van MNPs worden beoordeeld met behulp van spectromicroscopische technieken, waaronder atoomkrachtmicroscopie gekoppeld aan infraroodspectroscopie (AFM-IR).

Op basis van input van belanghebbenden verfijnen de onderzoekers interventieprotocollen. De resultaten ondersteunen de ontwikkeling van een richtlijn voor het verminderen van MNP-besmetting van afgekolfde moedermelk en flesvoeding.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd door dr. V.C. Lenters en collega’s van de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met Amsterdam UMC, Emma Kinderziekenhuis en Universiteit Utrecht.

(Verwachte) resultaten

Dit project genereert nieuwe data over hoeveelheden en kenmerken van MNPs in moedermelk en flesvoeding. Met de resultaten worden blootstellingsschattingen aan MNPs in de kindertijd voor de Nederlandse bevolking berekend. Deze data maakt gezondheidsrisicobeoordelingen voor baby’s mogelijk.

Daarnaast genereert het project gegevens over de effectiviteit van interventies om MNP-besmetting te verminderen tijdens opslag en bereidingstechnieken van afgekolfde melk en flesvoeding. Ten slotte stelt het project een praktische richtlijn op, die breed wordt verspreiden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
04580012320019
Looptijd: 25%
Looptijd: 25 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. V.C. Lenters PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam