Mobiele menu

Feedbacksysteem voor de Lerende Databank Jeugd

Lerende Databank Jeugd

In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) brengen SEJN-jeugdhulpinstellingen informatie bij elkaar
over cliëntkenmerken, de ingezette hulp en de uitkomsten. Teams of behandelingen worden
vervolgens met elkaar vergeleken om te leren over ‘wat werkt voor wie’.

Onderzoek

In dit project is onderzocht of de benutting van gegevens, de respons op vragenlijsten en de behandeluitkomsten verbeteren wanneer behandelteams gebruik maken van een feedbacksysteem (een training programma-evaluatie en resultatendashboards).

Uitkomst

Uit het onderzoek blijkt dat teams hoger scoren op maten voor de benutting van gegevens en respons op vragenlijsten wanneer (een gedeelte van) een feedbacksysteem is geïmplementeerd. Teams die zowel een training programma-evaluatie hebben gehad als resultatendashboards gebruiken, benutten hun uitkomsten meer, hebben de randvoorwaarden voor data gestuurd werken beter op orde en behalen een hogere respons dan teams waarbij geen feedbacksysteem is geïmplementeerd.

Verslagen


Eindverslag

In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) brengen jeugdhulpinstellingen van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) informatie bij elkaar over cliëntkenmerken, de ingezette hulp en de uitkomsten. Teams of behandelingen worden vervolgens met elkaar vergeleken om te leren over ‘wat werkt voor wie’. In dit project is onderzocht of de benutting van gegevens, de respons op vragenlijsten en de behandeluitkomsten verbeteren wanneer behandelteams gebruik maken van een feedbacksysteem (een training programma-evaluatie en resultatendashboards). Uit het onderzoek blijkt dat teams hoger scoren op maten voor de benutting van gegevens en respons op vragenlijsten wanneer een feedbacksysteem is geïmplementeerd. Teams die zowel een training programma-evaluatie hebben gehad als resultatendashboards gebruiken, benutten hun uitkomsten meer, hebben de randvoorwaarden voor data gestuurd werken beter op orde en behalen een hogere respons dan teams waarbij geen feedbacksysteem is geïmplementeerd.

Dit onderzoek betreft het ontwikkelen, implementeren en toetsen van een feedbacksysteem voor de Lerende Databank Jeugd (LDJ) van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). Het SEJN is een samenwerkingsverband van 20 organisaties voor jeugdhulp en 3 kennis- en onderzoeksorganisaties (NJi, PI-Research en Praktikon). Samen hebben zij de LDJ opgericht om doorlopend digitale informatie te verzamelen over de doelgroep, kenmerken van de zorg en uitkomsten van de jeugdhulp. Het feedbacksysteem bestaat uit een digitale rapportagetool met dashboards over de uitkomsten die op systematische en toegankelijke wijze worden aangeleverd. Daarnaast is er een methode voor programma-evaluatie waarbij professionals van een organisatie of een behandelteam de resultaten van een bepaalde interventie over een recente periode benutten om verbeterpunten te genereren ten behoeve van de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729410002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.L.W. Bastiaanssen
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Jeugdinstituut