Feyenoord brengt mensen in beweging!

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

De Feyenoord Foundation benut de ontwikkeling van Feyenoord City om zijn maatschappelijk jeugdprogramma een boost te geven via de maatschappelijke diensttijd. De stichting start ‘Feyenoord Hubs’ in verschillende wijken. Deelnemers draaien als coach mee in een hub in hun eigen wijk en geven o.a. sportlessen, werktrainingen en voorlichting aan kinderen. Hun coaching gaat niet alleen over sport, maar ook over samenwerken, doelen stellen en zelfvertrouwen. 

De deelnemers volgen tegelijkertijd onderdelen uit de Feyenoord Community Coach Training, bestaande uit verschillende bijeenkomsten. Ze worden het hele traject begeleid door ervaren maatschappelijk trainers en jongerenwerkers. Ook de ouders van de deelnemers zijn betrokken: zij kunnen workshops volgen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren 

Doelen stellen, plannen en verantwoordelijkheid dragen. Dit is een greep uit vaardigheden die jongeren leren tijdens de training. Maar ook de ervaringen die ze opdoen, voeden hun kennis, vaardigheden én hun zelfvertrouwen. Ze worden rolmodel in hun eigen wijk, waardoor hun verantwoordelijkheidsgevoel toeneemt. Het is de bedoeling dat de deelnemers uiteindelijk een baan vinden of weer gemotiveerd aan een opleiding beginnen. Verder krijgen ze leuke extra’s, zoals een trainingspak.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Een doel is dat meer kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond opgroeien in Rotterdam-Zuid. Dat het vertrouwen van bewoners in deze jongeren groeit. En dat criminaliteit bestrijden minder nodig wordt. De ervaring leert dat deelnemers ook meer vertrouwen krijgen in instanties als de gemeente. Maar het allerbelangrijkste is dat kinderen een goed voorbeeld krijgen, waardoor ze zich gaan inzetten voor de samenleving.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • In hoeverre vergroot deelname aan MDT de benodigde life-skills en weerbaarheid van jongeren zonder startkwalificatie?
  • In hoeverre draagt deelname aan MDT bij aan een betere inzetbaarheid (employability) van de jongeren in het arbeidsproces?
  • Wat is het effect van MDT op het succes van de reguliere projecten van Feyenoord?

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 25 jaar, zonder startkwalificatie

Regio

Rotterdam-Zuid

Meer informatie

Website organisatie

Kenmerken
Projectnummer:
743002036
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Lagendijk
Verantwoordelijke organisatie:
Feyenoord Foundation