Mobiele menu

Financiële arrangementen rondom Whole Genome Sequencing; overzicht en toetsing van alternatieve financiering

Het aflezen van het volledige DNA van een persoon – whole genome sequencing (WGS) – wordt steeds goedkoper. Toch is het ingewikkeld om WGS in te voeren als een betaalbaar zorgproduct.
De verschillende manieren die we in Nederland hebben om dure zorgproducten te financieren – op basis van kosten, prestatie en/of risicodeling – zijn voor WGS niet eenvoudig toepasbaar binnen het huidige zorgsysteem.

Resultaten

Uit het gedane literatuuronderzoek, en vervolgens de enquêtes en interviews die zijn gehouden met belanghebbenden, blijkt dat WGS eigenlijk alleen duurzaam kan worden ingevoerd als de verschillende partijen elkaar vertrouwen, er een duidelijke evaluatiecyclus wordt ingevoerd, en data structureel worden verzameld.
Kortom, er is een lerend zorgsysteem nodig, waarin zorgverleners leidend zijn, zorg, innovatie en evaluatie hand in hand gaan, en de aandacht verschuift van het individuele ziekenhuis naar verbetering van het systeem.

Verslagen


Eindverslag

Het aflezen van het volledige DNA van een persoon – whole-genome sequencing (WGS) – wordt steeds goedkoper. Toch is het ingewikkeld om WGS in te voeren als een betaalbaar zorgproduct. De verschillende manieren die we in Nederland hebben om dure zorgproducten te financieren – op basis van kosten, prestatie en/of risicodeling – zijn voor WGS niet eenvoudig toepasbaar binnen het huidige zorgsysteem. Uit ons literatuuronderzoek, en vervolgens de enquêtes en interviews die we deden met belanghebbenden, blijkt dat WGS eigenlijk alleen duurzaam kan worden ingevoerd als de verschillende partijen elkaar vertrouwen, er een duidelijke evaluatiecyclus wordt ingevoerd, en data structureel worden verzameld. Kortom, er is een lerend zorgsysteem nodig, waarin zorgverleners leidend zijn, zorg, innovatie en evaluatie hand in hand gaan, en de aandacht verschuift van het individuele ziekenhuis naar verbetering van het systeem.

Kenmerken

Projectnummer:
80-84600-98-3016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.W.J. Frederix
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht