Mobiele menu

Financiële arrangementen rondom Whole Genome Sequencing; overzicht en toetsing van alternatieve financiering

Projectomschrijving

Het aflezen van het volledige DNA van een persoon – whole genome sequencing (WGS) – wordt steeds goedkoper. Toch is het ingewikkeld om WGS in te voeren als een betaalbaar zorgproduct.
De verschillende manieren die we in Nederland hebben om dure zorgproducten te financieren – op basis van kosten, prestatie en/of risicodeling – zijn voor WGS niet eenvoudig toepasbaar binnen het huidige zorgsysteem.

Resultaten

Uit het gedane literatuuronderzoek, en vervolgens de enquêtes en interviews die zijn gehouden met belanghebbenden, blijkt dat WGS eigenlijk alleen duurzaam kan worden ingevoerd als de verschillende partijen elkaar vertrouwen, er een duidelijke evaluatiecyclus wordt ingevoerd, en data structureel worden verzameld.
Kortom, er is een lerend zorgsysteem nodig, waarin zorgverleners leidend zijn, zorg, innovatie en evaluatie hand in hand gaan, en de aandacht verschuift van het individuele ziekenhuis naar verbetering van het systeem.

Verslagen


Eindverslag

Het aflezen van het volledige DNA van een persoon – whole-genome sequencing (WGS) – wordt steeds goedkoper. Toch is het ingewikkeld om WGS in te voeren als een betaalbaar zorgproduct. De verschillende manieren die we in Nederland hebben om dure zorgproducten te financieren – op basis van kosten, prestatie en/of risicodeling – zijn voor WGS niet eenvoudig toepasbaar binnen het huidige zorgsysteem. Uit ons literatuuronderzoek, en vervolgens de enquêtes en interviews die we deden met belanghebbenden, blijkt dat WGS eigenlijk alleen duurzaam kan worden ingevoerd als de verschillende partijen elkaar vertrouwen, er een duidelijke evaluatiecyclus wordt ingevoerd, en data structureel worden verzameld. Kortom, er is een lerend zorgsysteem nodig, waarin zorgverleners leidend zijn, zorg, innovatie en evaluatie hand in hand gaan, en de aandacht verschuift van het individuele ziekenhuis naar verbetering van het systeem.

Samenvatting van de aanvraag

Deze opdracht wordt uitgezet binnen het ZonMw programma Personalised Medicine (onderdeel van Goed Gebruik Geneesmiddelen). Doel van dit programma is doelmatige implementatie van genome sequencing in de Nederlandse zorg, met als aandachtsgebieden oncologie en zeldzame ziekten. Op dit moment vind er veel discussie plaats over waarde en plaats van inzet Whole Genome Sequencing (WGS) binnen zowel de oncologie (DNA van de tumor) als zeldzame aandoeningen (klinische genetica). ZonMw heeft verschillende doelmatigheid studies gefinancierd om deze plaatsbepaling en doelmatigheid uit te zoeken. Gecorreleerd aan de doelmatigheid is financiering van WGS. In huidige modellen wordt gesproken van een enkele en vaststaande prijs van WGS, maar dit zou, gelijk aan financiering beslissingen bij dure therapieën, ook anders kunnen zijn. Andere opties van financiering, denk aan zogenaamde risk sharing agreements, zouden mogelijk impact kunnen hebben op doelmatigheid uitkomsten. Het voorgestelde onderzoek zal via reviews van de literatuur, vragenlijsten, interviews en stakeholder groepen inzichtelijk maken welke alternatieve financiering mogelijkheden voor handen zijn en gebruikt worden in Europa en de rest van de wereld. Middels SWOT analyses zal inzichtelijk gemaakt worden wat de sterktes en zwaktes zijn van de verschillende geïdentificeerde opties. Ook zal inzicht gegeven worden in de bereidheid van Nederlandse stakeholders om met zulke alternatieven te werken. Hierbij zullen ook verschillende voorwaarden en condities in kaart gebracht worden.

Kenmerken

Projectnummer:
80-84600-98-3016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.W.J. Frederix
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht