Mobiele menu

Financiële zelfredzaam van mensen met een licht verstandelijke beperking na het volgen van een budgettraining. Onderzoek naar de budgettraining Grip op je Knip.

Hoe financieel zelfredzaam zijn mensen met een licht verstandelijke beperking na het volgen van de budgettraining?

Dit project richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schulden. Speciaal voor mensen met een LVB zijn verschillende budgettrainingen ontwikkeld. Doel van de training is de deelnemers vaardigheden aan te leren die zij kunnen inzetten om hun eigen financiële administratie duurzaam en zelfstandig - naar vermogen - op orde te krijgen en te houden. Daarnaast leren de deelnemers waar zij in hun directe omgeving naar toe kunnen gaan als zij ondersteuning nodig hebben. De effecten van deelname aan deze budgettrainingen worden echter nog niet gemeten. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een toename van kennis en vaardigheden na deelname en/of zo ja, hoe lang er na het volgen van de training nog een positief effect is.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is tweeledig. Allereerst om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de budgettraining op de financiële zelfredzaamheid van mensen met een LVB, in het bijzonder jongeren en jongvolwassenen. Ten tweede wordt op basis van deze inzichten de budgettraining waar nodig aangepast. Daarmee worden handvatten geboden voor de gemeentelijke en uitvoeringspraktijk om interventies op het terrein van financiële educatie aan mensen met een LVB te verbeteren.

Werkwijze

Om de doelstelling van dit project te realiseren worden verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Er wordt gekeken naar het perspectief van de deelnemers, een effectmeting uitgevoerd en een methodiekbeschrijving gemaakt. Uit alle verkregen informatie wordt tevens een beschrijving gemaakt van de algemene en specifieke werkzame bestanddelen van de budgetcursus voor andere terreinen. Het onderzoek toont aan in welke mate de budgettraining effectief is voor mensen met een LVB en welke veranderingen mogelijk aangebracht dienen te worden in de budgettraining om de effectiviteit ervan te bevorderen.

Kortdurend praktijkgericht onderzoek bij gemeenten

Dit project is onderdeel van een serie kortdurende onderzoeken voor gemeenten, binnen het programma Gewoon Bijzonder. Hier vindt u een overzicht van alle projecten in deze serie.

Presentatie van de resultaten

In januari 2018 presenteerden de projectleiders de resultaten tijdens een bijeenkomst in Nijmegen. Dit deden zij samen met twee andere projecten; 'WijKringen versterken' en 'Begeleidingsbehoeften van jongeren met een LVB'.  Lees hier het verslag van de bijeenkomst: 'Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking aan zet'.

Producten

Titel: Budgettraining voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Auteur: Rosine van Dam, Marleen Kruithof & Mirre Stallen
Magazine: Sociaal Bestek
Titel: Infographic met tips voor budgettrainingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Auteur: Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoede Interventies
Titel: Infographic met een samenvatting van enkele onderzoeksresultaten
Auteur: Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoede Interventies
Titel: Met een licht verstandelijke beperking leren omgaan met schulden
Auteur: Marleen Kruithof, Rosine van Dam & Mirre Stallen
Link: http://www.socialevraagstukken.nl
Titel: Onderzoeksverslag 'Evaluatie van de budgettraining Grip op je Knip'
Auteur: Aeron Vos, Sibel Telli, Marleen Kruithof, Danielle Lako, Rosine van Dam, Roeland van Geuns & Mirre Stallen

Verslagen


Eindverslag

Dit project onderzocht in welke mate de budgettraining Grip op je Knip effectief is voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook werd onderzocht hoe deze budgettraining eventueel verbeterd kan worden.

De budgettraining lijkt op sommige punten effectief te zijn. Deelnemers rapporteren na afloop dat zij beter om kunnen gaan met geld. Of zij daadwerkelijk beter met geld kunnen omgaan, is uiteraard een open vraag. Veelbelovend is dat zij na afloop belangrijke post (zoals rekeningen) beter konden onderscheiden van minder belangrijke post (zoals reclame).

De budgettraining kan verbeterd worden door meer tijd te besteden aan het presenteren van nieuwe informatie. Belangrijke onderwerpen dienen meer op hoofdlijnen te worden besproken en dienen vaak te worden herhaald. Ook dient de stof zo veel mogelijk in kleine stapjes te worden aangeboden en kan er meer ondersteuning worden geboden door middel van visuele informatie, zoals filmpjes.

Kenmerken

Projectnummer:
845006002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.C. van Geuns
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Amsterdam