Mobiele menu

Fit, Vitaal, Sociaal Baarn. Het netwerk richt zich op samenwerking met instanties rond ouderen met betrekking tot valpreventie. Dit met de pijlers bewegen, voeding en sociale contacten. De valpreventie is gericht op zelfstandig wonende ouderen van 75+.

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Vallen is een groot en ernstig probleem, daarom gaan samenwerkingspartners in Baarn na een succesvolle eerste fase van de ‘subsidie ouderenzorg’ verder samenwerken om dit aan te pakken.
Deze samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld de fysiotherapeuten, diëtiste, huisarts, wijkverpleging, apotheker, Seniorenraad en een welzijnsorganisatie.

Doel en aanpak project

In dit project, dat loopt van januari t/m oktober 2021, wordt er gewerkt aan:

  • Het verbeteren van samenwerking;
  • Activiteiten inzetten die werken om een val te voorkomen.

Met het oog op de volgende doelen:

  • Bewaken van het plan van aanpak;
  • Het verminderen van het aantal valongevallen;
  • Verbeteren van kennis over een gezond eten;
  • Het aantal contacten uitbreiden.

Tijdens het project wordt Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) ingezet. Dit duurt ongeveer vier maanden waarbij:

  • Spierkracht, balans en kennis over risico’s van vallen verbeteren;
  • Kennis over gezonde voeding toeneemt;
  • Het aantal sociale contacten stijgt.

Verslagen


Eindverslag

Het project had als doel om een valpreventie-aanpak te implementeren binnen de gemeente en de samenwerking tussen verschillende professionals te verbeteren en te versterken. Dit kan weer ingezet kan worden voor andere onderwerpen.

Binnen dit project is voor valpreventie-aanpak TOM Baarn gekozen. TOM Baarn heeft als doel de spierkracht, coördinatie en balans te verbeteren van thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder, waardoor het risico op vallen afneemt.

Na werving hebben zich 50 geïnteresseerden aangemeld om meer over TOM Baarn te weten te komen. Uit de groep van 50 geïnteresseerden zijn 10 deelnemers geïncludeerd die voldeden aan de screeningscriteria. Zij zijn in september 2021 gestart met het traject van 14 weken, waarin zijn een balanstraining volgden, zes keer samen hebben geluncht en voedingsvoorlichting gekregen inclusief een persoonlijk voedingsadvies. Daarnaast werd in gezet op sociale contacten.

Geïnteresseerde ouderen die niet konden deelnemen aan TOM hebben een gesprek op maat gehad, of zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst, om over andere mogelijkheden op het gebied van bewegen, gezonder leven en dagbesteding na te denken. De verschillende netwerkpartners zijn betrokken voor de opvolging hiervan. Deze samenwerking in de opvolging heeft gezorgd voor meer kennis over elkaars expertise en kortere lijnen binnen verschillende disciplines. TOM Baarn is zowel door deelnemers als betrokken professionals als positief ervaren; deelnemers hebben een betere kracht en balans, meer kennis over voeding en meer sociale contacten. De geleerde lessen zullen worden meegenomen om deze aanpak te fine tunen en gesprekken lopen voor structurele borging van het project.

Samenvatting van de aanvraag

Fit, Vitaal, Sociaal Baarn. Vanuit het lokale netwerk ouderenzorg wil het netwerk in Baarn, bestaande uit zorg, welzijn en ondersteuning, komen tot een samenhangend aanbod voor ouderen. Het netwerk heeft de ambitie uitgesproken om het aantal valincidenten binnen de doelgroep zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder in Baarn te stabiliseren en op den duur te verminderen. Dit willen we realiseren door het opzetten van een multidisciplinaire samenwerking en middels het inzetten van bewezen effectieve (valpreventie) interventies. Tevens wordt ingezet op het verbeteren van het voedingspatroon en verbetering van sociale contacten. Juist de urgentie om valpreventie te bieden is momenteel groot. Het aantal ouderen neemt de komende jaren alleen maar toe. Er wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen maar met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op een val toe. Een val kan leiden tot een cyclus van letsel, verminderde mobiliteit, sociaal isolement, verslechterde voedingsstatus en meer vallen. Binnen het netwerk is er het besef dat ouderen, waarbij meerdere problemen gelijktijdig aanwezig zijn, meer ondersteuning nodig hebben om die cyclus te kunnen doorbreken. Dit vraagt om een goede afstemming in de samenwerking om dit te realiseren. De kans om te vallen kan verkleint worden. Daarvoor is het belangrijk dat er minimaal aandacht wordt besteed aan beweging. Ouderen zien vaak zelf niet de urgentie in van valpreventie, maar hebben wel een sterke behoefte om zelfstandig en zelfredzaam te blijven. De behoeften van de doelgroep zijn divers, zoals aandacht voor het testen van mobiliteit, sociale contacten, duidelijke voorlichting, zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Deze behoeften zijn goed te realiseren met het opzetten van een integrale aanpak valpreventie, aangezien binnen zo’n aanpak al die behoeften samen komen. Ook het verbeteren van deze samenwerking kan leiden tot betere samenhang van het aanbod en hierdoor wordt het voor ouderen ook eenvoudiger om het juiste aanbod bij hun vraag te vinden. Ook kan er bij goede samenwerking tussen zorgverleners meer aandacht aan signaleren besteed worden. Door samenwerking en afstemming te verbeteren zal dit in de toekomst ten goede komen aan zorg en preventie voor ouderen. De belangrijkste doelen zijn dan ook: • Opzetten van valpreventie. • Het verbeteren van afstemming en samenwerking binnen de verschillende zorg- en welzijnsprofessionals. Hiervoor is in fase 1 een plan van aanpak geschreven die in fase 2 zal worden uitgevoerd. In dit plan van aanpak is er voor gekozen om de integrale aanpak TOM te implementeren. In deze aanpak is er aandacht voor valpreventie, voeding en sociale contacten. De aanpak bestaat uit verschillende onderdelen en elk onderdeel afzonderlijk zal worden geëvalueerd. Door telkens elk onderdeel te evalueren kan de aanpak worden aangepast aan de huidige situatie en afstemming worden bereikt over de aanpak en de samenwerking. De geleerde lessen zijn belangrijke input om de valpreventie aanpak te borgen in Baarn en om de samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorg- en welzijnsprofessionals te verbeteren. Door Covid-19 blijven ouderen vaker thuis waardoor ze minder bewegen. Hierdoor neemt de kans op vallen alleen maar toe. Dit biedt de mogelijkheid voor het netwerk om hierop in te spelen en ouderen te ondersteunen met deze aanpak.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521931
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Reijn
Verantwoordelijke organisatie:
Welzijn Baarn