Mobiele menu

FIT4FRAIL: FITness training for Frail elderly during orthopedic geriatric rehabilitation

Projectomschrijving

Het doel van orthopedische geriatrische revalidatie is om kwetsbare ouderen na een orthopedische ingreep zodanig te laten herstellen dat zij weer terug naar huis kunnen. Het trainen van de lichamelijke fitheid is hier een belangrijk onderdeel van. Het is echter niet duidelijk óf en hoe bestaande aanbevelingen voor training van lichamelijke fitheid vertaald kunnen worden naar deze doelgroep.

Doel

Fit4Frail had als doel om aanbevelingen voor het trainen van lichamelijke fitheid binnen de orthopedische geriatrische revalidatie (OGR) te ontwikkelen.

Resultaten

Uit de resultaten van literatuuronderzoek en raadpleging van experts bleek dat kracht- en conditietraining veilig én effectief kunnen plaatvinden. Wel moet rekening worden gehouden met pijn en verminderde toegestane belasting van deze patiënten. Daarnaast bleek dat geldende richtlijnen nog onvoldoende worden benut in de huidige praktijk van OGR en ook zagen we grote verschillen tussen instellingen.

Verschillende factoren blijken deelname aan beweegactiviteiten (training) te beïnvloeden. Dit zijn onder andere revalidatiedoelen, evaluatie, wederzijdse verwachtingen, kennis en vaardigheden van zorgprofessionals en communicatie. Alle resultaten zullen worden samengevoegd tot een adviesdocument voor de geriatrische revalidatiezorg, waarin aanbevelingen voor de fitheidstraining van kwetsbare ouderen in de orthopedische revalidatie zullen worden gedaan.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of implementatie van de aanbevelingen voor PFT (fysieke fitheid training) in OGR haalbaar is. Gezien de verschillen tussen instellingen zal dit om een op maat gerichte implementatieaanpak vragen.

Aanbevelingen

Trainen van kracht en conditie van patiënten is een belangrijk onderdeel van orthopedische GR en
kan veilig en effectief plaatsvinden. Dit geldt zelfs voor de meest kwetsbare ouderen, mits rekening
gehouden wordt met individuele beperkingen en mogelijkheden van het individu.

Uit dit project is gebleken dat de huidige invulling van kracht- en conditietraining sterk varieert per instelling en niet voldoet aan de huidige aanbevelingen voor het verbeteren van kracht en conditie.

  • Kracht- en conditietraining zou standaard moeten worden opgenomen in de revalidatie van personen voor wie verbeteren van fysieke fitheid een behandeldoel is.
  • Daarnaast zou per GR instelling kritisch moeten worden nagaan in hoeverre zij voldoen aan de evidence based richtlijnen en, indien dit niet het geval is, starten met de implementatie van deze richtlijnen. Omdat dit vraagt om een contextspecifieke aanpak zal de exacte aanpak per GR instelling verschillen. De uitkomsten van de huidige studie ten aanzien van trainingsrichtlijnen kunnen hierbij als leidraad gebruikt worden.
  • Bovendien kunnen de uitkomsten over helpende en belemmerende factoren voor fysieke training gebruikt worden als generiek model voor deze doelgroep. Daarbij zal in acht moeten worden genomen dat ook hier (met name organisatorische factoren) kunnen wisselen per instelling, wat om een op maat implementatieaanpak vraagt.

Interview

Bewegingswetenschapper Karin Gerrits: ‘De impact van kracht- en conditietraining op kwetsbare ouderen is nog niet voldoende erkend.’ Lees meer over dit onderzoek en de kracht van samenwerking tussen ouderenzorg en bewegingswetenschappen.

> Lees het interview

Producten

Titel: FITness training For FRAIL elderly during orthopedic geriatric rehabilitation?
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot en Cees Hertogh?
Titel: THE TALK TEST TO EVALUATE EXERCISE RESPONSES IN FRAIL ELDERLY PATIENTS DURING ORTHOPAEDIC GERIATRIC REHABILITATION
Auteur: HL (Karin) Gerrits, D (Dennis) Visser, EM (Lizette) Wattel
Titel: FITness training For FRAIL elderly during orthopedic geriatric rehabilitation
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot and Cees Hertogh
Titel: FITness training For FRAIL elderly during orthopedic geriatric rehabilitation
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot and Cees Hertogh??
Titel: FIT4FRAIL
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot and Cees Hertogh
Titel: FITness training For FRAIL elderly during orthopedic geriatric rehabilitation
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot and Cees Hertogh
Titel: FIT4FRAIL, onderzoek en inclusieperikelen
Auteur: Dennis Visser
Titel: FITness training For FRAIL elderly during orthopedic geriatric rehabilitation
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot and Cees Hertogh
Titel: Effectiveness and characteristics of physical fitness training on aerobic fitness in vulnerable older adults: an umbrella review of systematic reviews
Auteur: Visser, D. Wattel, E. M. Gerrits, K. H. L. van der Wouden, J. C. Meiland, F. J. M. de Groot, A. J. Jansma, E. P. Hertogh, Cmpm Smit, E. B.
Magazine: BMJ Open

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

BACKGROUND AND PROBLEM DEFENITION Ageing leads to a decline in physical functioning and frail older adults are particularly vulnerable for developing disabilities and increased dependency. Orthopedic Geriatric Rehabilitation (GR) aims to support post-surgical elderly patients with comorbidity in improving physical functioning and performing activities in daily life with the goal to promote independent living in the community. Physical fitness training (PFT) can help improving physical functioning and combat disability among seniors and may be advantageous even in the most vulnerable frail elderly. PFT, therefore seems a core element of orthopedic GR but there are large differences with respect to its implementation in current orthopedic GR programs. Lack of clear recommendations with regard to PFT for (orthopedic) GR underlie this variation among elderly care centers and it is likely that these programs are sub-optimal. In the elderly care sector questions arise from both professionals and patients regarding optimal therapy. Patient reports (NPCF-report of June 2010 ), stress the importance of high volume and intensity of exercise in GR and physical therapists struggle with questions as to what volume and intensity of PFT should best be prescribed. The notion of intensifying therapy is supported by recent recommendations in the area of clinical exercise physiology arguing for prescription of more vigorous aerobic and strengthening exercise for older adults to improve aerobic capacity. Nevertheless, the success (and feasibility) of physical exercise interventions depends on a number of patient related factors as well as environmental factors. Which of these factors are most important in orthopedic GR is unclear. Hence, it is unknown whether and how existing recommendations on PFT for other populations may be translated to frail patients admitted to orthopedic GR. RESEARCH OBJECIVES To improve outcomes of orthopedic GR programs aimed at regaining physical functioning, we aim 1) to develop recommendations for PFT, a core element of orthopedic GR programs and 2) to study the feasibility and the effects of implementing these recommendations for PFT in orthopedic GR. METHODS To meet these aims, we propose three separate work packages spread over the project duration. For the first work package a review and critical analysis of relevant literature will be combined with expert panel, consensus meeting. From this work package evidence based recommendations will be obtained on the characteristics of PFT that should be applied to improve PFT for patients admitted to orthopedic GR. The second work package involves quantitative and qualitative research, which will identify the specific characteristics of PFT during current orthopedic GR programs of affiliated geriatric care centers within the university network “University Network of Organizations of care for the elderly” (UNO-VUmc), the Netherlands. Empirical research will be conducted to assess the relationship between patient and environmental factors on the one hand and exercise characteristics on the other. In addition, focus groups will be organized to gather information on barriers and facilitators of physical exercise experienced by patients and caregivers, their general practitioners, elderly care physicians, and physiotherapists, as well as to gain more insight into possible goals and targets that should be accounted for. Finally, based on the findings of the previous 2 work packages and building on earlier research conducted by our research group, a new PFT program will be designed and piloted in a sample of patients admitted to affiliated geriatric care centers within UNO-VUmc. DELIVERABLES Recommendations for tailored PFT in orthopedic GR for use in elderly care medicine, to be implemented in educational programs and to be used in follow up intervention research.

Kenmerken

Projectnummer:
839120007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. K.H.L. Gerrits
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Onderzoek naar ouderengeneeskunde door aioto's

Om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen in hun dagelijkse werk, financieren we onderzoek naar relevante vraagstukken. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.