Mobiele menu

FIT4FRAIL: FITness training for Frail elderly during orthopedic geriatric rehabilitation

Het doel van orthopedische geriatrische revalidatie is om kwetsbare ouderen na een orthopedische ingreep zodanig te laten herstellen dat zij weer terug naar huis kunnen. Het trainen van de lichamelijke fitheid is hier een belangrijk onderdeel van. Het is echter niet duidelijk óf en hoe bestaande aanbevelingen voor training van lichamelijke fitheid vertaald kunnen worden naar deze doelgroep.

Doel

Fit4Frail had als doel om aanbevelingen voor het trainen van lichamelijke fitheid binnen de orthopedische geriatrische revalidatie (OGR) te ontwikkelen.

Resultaten

Uit de resultaten van literatuuronderzoek en raadpleging van experts bleek dat kracht- en conditietraining veilig én effectief kunnen plaatvinden. Wel moet rekening worden gehouden met pijn en verminderde toegestane belasting van deze patiënten. Daarnaast bleek dat geldende richtlijnen nog onvoldoende worden benut in de huidige praktijk van OGR en ook zagen we grote verschillen tussen instellingen.

Verschillende factoren blijken deelname aan beweegactiviteiten (training) te beïnvloeden. Dit zijn onder andere revalidatiedoelen, evaluatie, wederzijdse verwachtingen, kennis en vaardigheden van zorgprofessionals en communicatie. Alle resultaten zullen worden samengevoegd tot een adviesdocument voor de geriatrische revalidatiezorg, waarin aanbevelingen voor de fitheidstraining van kwetsbare ouderen in de orthopedische revalidatie zullen worden gedaan.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of implementatie van de aanbevelingen voor PFT (fysieke fitheid training) in OGR haalbaar is. Gezien de verschillen tussen instellingen zal dit om een op maat gerichte implementatieaanpak vragen.

Aanbevelingen

Trainen van kracht en conditie van patiënten is een belangrijk onderdeel van orthopedische GR en
kan veilig en effectief plaatsvinden. Dit geldt zelfs voor de meest kwetsbare ouderen, mits rekening
gehouden wordt met individuele beperkingen en mogelijkheden van het individu.

Uit dit project is gebleken dat de huidige invulling van kracht- en conditietraining sterk varieert per instelling en niet voldoet aan de huidige aanbevelingen voor het verbeteren van kracht en conditie.

  • Kracht- en conditietraining zou standaard moeten worden opgenomen in de revalidatie van personen voor wie verbeteren van fysieke fitheid een behandeldoel is.
  • Daarnaast zou per GR instelling kritisch moeten worden nagaan in hoeverre zij voldoen aan de evidence based richtlijnen en, indien dit niet het geval is, starten met de implementatie van deze richtlijnen. Omdat dit vraagt om een contextspecifieke aanpak zal de exacte aanpak per GR instelling verschillen. De uitkomsten van de huidige studie ten aanzien van trainingsrichtlijnen kunnen hierbij als leidraad gebruikt worden.
  • Bovendien kunnen de uitkomsten over helpende en belemmerende factoren voor fysieke training gebruikt worden als generiek model voor deze doelgroep. Daarbij zal in acht moeten worden genomen dat ook hier (met name organisatorische factoren) kunnen wisselen per instelling, wat om een op maat implementatieaanpak vraagt.

Interview

Bewegingswetenschapper Karin Gerrits: ‘De impact van kracht- en conditietraining op kwetsbare ouderen is nog niet voldoende erkend.’ Lees meer over dit onderzoek en de kracht van samenwerking tussen ouderenzorg en bewegingswetenschappen.

> Lees het interview

Producten

Titel: FITness training For FRAIL elderly during orthopedic geriatric rehabilitation
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot and Cees Hertogh??
Titel: FIT4FRAIL
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot and Cees Hertogh
Titel: FITness training For FRAIL elderly during orthopedic geriatric rehabilitation?
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot en Cees Hertogh?
Titel: FIT4FRAIL, onderzoek en inclusieperikelen
Auteur: Dennis Visser
Titel: FITness training For FRAIL elderly during orthopedic geriatric rehabilitation
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot and Cees Hertogh
Titel: THE TALK TEST TO EVALUATE EXERCISE RESPONSES IN FRAIL ELDERLY PATIENTS DURING ORTHOPAEDIC GERIATRIC REHABILITATION
Auteur: HL (Karin) Gerrits, D (Dennis) Visser, EM (Lizette) Wattel
Titel: FITness training For FRAIL elderly during orthopedic geriatric rehabilitation
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot and Cees Hertogh
Titel: FITness training For FRAIL elderly during orthopedic geriatric rehabilitation
Auteur: Dennis Visser, Karin Gerrits, Lizette Wattel, Franka Meiland, Aafke de Groot and Cees Hertogh
Titel: Effectiveness and characteristics of physical fitness training on aerobic fitness in vulnerable older adults: an umbrella review of systematic reviews
Auteur: Visser, D. Wattel, E. M. Gerrits, K. H. L. van der Wouden, J. C. Meiland, F. J. M. de Groot, A. J. Jansma, E. P. Hertogh, Cmpm Smit, E. B.
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:

Kenmerken

Projectnummer:
839120007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. K.H.L. Gerrits
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Onderzoek naar ouderengeneeskunde door aioto's

Om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen in hun dagelijkse werk, financieren we onderzoek naar relevante vraagstukken. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.