Mobiele menu

Fit&Fun (Clubfit4)

Fit&Fun is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen (groep 3-8) met overgewicht of obesitas in Duindorp. Na afloop van het project (15 weken) is het BMI van de kinderen gelijk gebleven of gedaald en de kinderen participeren binnen een sportvereniging of de 'Haagse Sporttuin'. Er zijn 4 ouderbijeenkomsten en na afloop van het project is er 3x contact met ouders. De kinderen stellen samen met ouders, tijdens de intake, persoonlijke doelen op. Vervolgens zullen zij 15 weken 2x per week een beweegprogramma volgen van 1u waarbij gezonde leefstijl en diverse sporten aan de orde komen. Tijdens het project is er medewerking vanuit 'ADO in de Maatschappij' met middelen zoals een filmpje van de spelers en een gratis bezoek aan het stadion met de groep na afloop van het project. Dit stimuleert de deelname en motivatie van de kinderen. Medewerking komt verder van 3 basisscholen Welzijn Scheveningen, 3 sportverenigingen, de Haagse Sporttuin en 'klanbordgroep Scheveningen'.

Verslagen


Eindverslag

Fit&Fun is een project bedoeld om de leefstijl van kinderen met overgewicht te verbeteren. Twee van de vier geplande trajecten zijn succesvol geweest. 9 van de 13 kinderen hadden na het traject een lager BMI. 11 kinderen sporten nu op wekelijkse basis. De kinderen hebben met plezier mee gedaan bij de sportlessen. De ouderbetrokkenheid werd beter nadat de ouderavonden een meer verplicht karakter kregen. Het uitje naar het ADO stadion was een feest. Teleurstellend was het dat traject 3&4 niet door konden gaan vanwege te weinig aanmelden ondanks extra PR activiteiten en inzet van de samenwerkingspartners. Hierdoor is het traject eerder afgerond dan gepland en kan het geen doorgang hebben na de subsidietermijn.

Fit&Fun is een project voor kinderen met overgewicht in Duindorp en is gericht op leefstijlverbetering, doorstroming naar sport en gelijk houden of verlagen van het BMI.
Er zijn 2 trajecten geweest waarbij resp. 6 en 7 kinderen hebben deelgenomen.

De samenwerking met de partners verliep vlot en soepel. Er is m.n. tijdens het laatste traject goede ondersteuning geweest vanuit Clubfit4.

Knelpunten waren
1. het werven van deelnemers
2. motivatie om door te zetten de kinderen
3. opkomst bij de ouderavonden

Verbeterslag wordt gemaakt
1. Voorafgaand aan het volgende traject zal er bij de jongens- en meidengroep iets vertelt worden over het project om deelnemers te werven. Verder is er een promotiefilmpje gemaakt met spelers van ADO Den Haag. Dit zal verspreid worden op social media, in de klassen, bij het Welzijnswerk en in de Haagse Sporttuinen. Verder zullen de leerkrachten nogmaals gevraagd worden om kinderen te motiveren zich aan te melden. Als laatste zal er ook een inlooples zijn, voorafgaand aan het traject waarbij kinderen kunnen aansluiten.

2. Dit wordt besproken tijdens de eerst komende bijeenkomst met Clubfit4. Verder zal er overleg zijn met Joanne Cnossen van HAGG om ervaringen te delen. Zij hebben meerdere projecten in andere wijken geïnitieerd en hebben misschien nog 'tips en tricks'.
3. De opkomst bij de ouderbijeenkomst was vaak laag, door vooraf of op laatste moment afzeggen. Voor de komende 2 projecten wordt de mogelijkheid onderzocht om er een gezinsbijeenkomst van te maken. Ouders en kinderen zullen dan samen gaan koken in het Trefpunt onder leiding van een diëtist. Samen eten verbindt en levert een hogere betrokkenheid. Verder hoeft er dan geen oppas geregeld te worden voor de andere kinderen want zij kunnen mee eten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006513
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. de Quaasteniet
Verantwoordelijke organisatie:
Balans in Bewegen