Mobiele menu

Fitte Start Den Helder

Projectomschrijving

Fitte Start Den Helder is mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw en gemeente Den Helder. Gymnastiekvereniging Turnlust zet samen met partners uit de zorg, welzijn en sport het project “Fitte Start” op in vier wijken in Den Helder: Stad Binnen de Linie Oost en West en Nieuw Den Helder Oost en West. Fitte Start is een nieuw beweegaanbod voor kinderen van 0- 4 jaar. Het doel van dit aanbod is kinderen én hun ouders blijvend in beweging te krijgen met focus op kinderen met bewegingsachterstand, overgewicht én ondergewicht. Ouders worden in dit proces nauw betrokken zodat zij zich beter bewust zijn van het belang van gezonde voeding en voldoende beweging voor hun kind. Het beweegaanbod bestaat uit een Beweegdiploma, een beweegprogramma bij Fysiokids en/of Zwemkids én een beweegprogramma bij het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Alle kinderen die deelnemen hebben een beweegadvies op maat gekregen van de JGZ.

Verslagen


Eindverslag

Gymnastiekvereniging Turnlust heeft samen met partners uit zorg welzijn en sport het project Fitte Start opgericht in Den Helder. Fitte start is een nieuw beweegaanbod voor kinderen van 0-4 jaar. Het doel is om ouders en hun kinderen meer en blijvend in beweging te krijgen, met een focus op kinderen met over- of ondergewicht en/of een beweegachterstand. Ouders worden in dit proces nauw betrokken zodat zij zich beter bewust zijn van het belang van gezonde voeding en voldoende beweging. Het beweegaanbod bestaat uit een Nijntje Beweegdiploma en een beweegprogramma Beweegkriebels bij het kinderdagverblijf. Daarnaast geeft de JGZ aan alle kinderen die op het 18 maanden consult komen een beweegadvies op maat.

Fitte Start Den Helder is een nieuwe project dat jonge kinderen én hun ouders de gelegenheid biedt om te spelen en te bewegen. Het programma biedt ouders ook voorlichtingsbijeenkomsten, tips over gezonde leefstijl en er is begeleiding naar passend beweegaanbod. Op kinderdagverblijven, peuterschool/peuterspeel- en leergroepen (van SKDH en Kappio) wordt Beweegkriebels voor jonge kinderen gegeven. Bij Gymnastiekvereniging Turnlust in Den Helder wordt nijntje Beweegdiploma gegeven en in het Aquacentrum is (groot)ouder&kindzwemmen. Daarnaast wordt er een beweegadvies gegeven bij het JGZ consult voor kinderen jonger dan 4 jr.

Samenvatting van de aanvraag

Gymnastiekvereniging Turnlust zet samen met partners uit de zorg, welzijn en sport het project “Fitte Start” op in vier wijken in Den Helder: Stad Binnen de Linie Oost en West en Nieuw Den Helder Oost en West. Fitte Start is een nieuw beweegaanbod voor kinderen van 0- 4 jaar. Het doel van dit aanbod is kinderen én hun ouders blijvend in beweging te krijgen met focus op kinderen met bewegingsachterstand, overgewicht én ondergewicht. Ouders worden in dit proces nauw betrokken zodat zij zich beter bewust zijn van het belang van gezonde voeding en voldoende beweging voor hun kind. Het beweegaanbod bestaat uit een Beweegdiploma, een beweegprogramma bij Fysiokids en/of Zwemkids én een beweegprogramma bij het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Alle kinderen die deelnemen hebben een beweegadvies op maat gekregen van de JGZ. In gemeente Den Helder (DH) ligt het percentage ondergewicht voor 2-jarigen en 3-4 jarigen in 2014 t/m 2016 rond de 11%. Het percentage (ernstig)overgewicht ligt voor 2 jarigen rond de 5,8% en voor 3-4 jarigen rond 6,2%. Dit stijgt wanneer kinderen 10-11 jaar worden tot rond de 26,5%. In DH is een beperkt sportaanbod voor kinderen tot 4 jaar. Uit een behoeftepeiling blijkt dat ouders hier wel degelijk behoefte aan hebben. 50% van de ondervraagde ouders geeft aan dat zij voor hun kind interesse hebben in het behalen van een Beweegdiploma. Dit is een motorisch vaardigheidsdiploma, dat op een speelse manier een goede basis biedt voor grondmotorische vaardigheden zoals kracht coördinatie lenigheid en balans. Omnivereniging Turnlust wil dit beweegaanbod gaan opzetten. Ouders worden nauw bij dit programma betrokken. Aan kinderen met een motorische achterstand wordt in dit programma de mogelijkheid geboden voor een beweegprogramma; Fysiokids en/of Zwemkids. In dit programma worden kinderen én hun ouders extra ondersteund om de motorische ontwikkeling te stimuleren. Door dit brede sportaanbod voor kinderen van 0-4 jaar, waarbij ouders nauw betrokken worden, hebben ouders een ruime keuze en kunnen beweegaanbieders naar elkaar verwijzen, om een zo passend mogelijk aanbod te bieden aan het kind. Naast dit beweegprogramma wordt in Fitte Start het bewegen van de kinderen van 0-4 jaar extra gestimuleerd op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. 83% van de ondervraagde ouders geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat de opvang bewegen stimuleert. Met de interventie Beweegkriebels worden pedagogisch medewerkers opgeleid om elke dag minstens een uur op speelse wijze met kinderen te bewegen. Op 10 locaties van Stichting Kinderopvang Den Helder en Kappio worden medewerkers hiervoor opgeleid. Op elke locatie vinden in samenwerking met kinderoefentherapeut en diëtist ouderbijeenkomsten plaats. Zij krijgen tips over gezonde leefstijl en worden nauw betrokken bij Beweegkriebels. Er wordt aangesloten op de JOGG aanpak die al loopt in Den Helder. Team Sportservice Den Helder(TSDH) zal lokale sportaanbieders stimuleren en ondersteunen om het beweegaanbod voor kinderen tot 4 jaar uit te breiden. Tezamen met het in kaart brengen van speel- en beweegplekken zal er een groter aanbod ontstaan om met kinderen tot 4 jaar veilig in beweging te komen. De JGZ speelt een belangrijke rol in het bereiken van de doelgroep. De jeugdverpleegkundigen geven ouders met name tijdens het 18 maanden consult een beweegadvies. GGD Hollands Noorden gaat het project Fitte Start monitoren en zal ondersteunen bij borging. TSDH coördineert het project Fitte Start.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007522
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Ites
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Sport- en Activiteitenvereniging Turnlust