Fix the Future

Projectomschrijving

De MDT-reis

De jongeren die deelnemen aan dit reguliere MDT-project starten met teambuildingsoefeningen, waarin ze elkaar en hun peer-educators leren kennen. Hierin is onder andere aandacht voor sociaal ondernemend gedrag, 21st-century skills en het leren toepassen van deze skills in hun loopbaan. De deelnemers bepalen samen met hun peer-educators waar hun krachten en uitdagingen liggen en stellen aan de hand daarvan een Futureplan op.

Gastsprekers van verschillende regionale duurzame en sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties komen langs om deelnemers te enthousiasmeren en hun perspectief te verbreden. De jongeren gaan daarna aan de slag met vraagstukken van sociaal/circulair ondernemers, of starten een eigen onderneming. Ook is het mogelijk om op locatie een beroepsoriëntatie te doen, of een sociaal ondernemende opdracht uit te voeren.

Elke 2 weken wordt er in de groep gereflecteerd op zogeheten ‘straal- en struikelmomenten’. Ook krijgen de jongeren individuele begeleiding van een coach. De MDT-reis eindigt met een evaluatie met de coach en de uitreiking van een certificaat.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren krijgen inzicht in zichzelf en hun talenten en ontwikkelen hun ondernemende vaardigheden te ontwikkelen. Vervolgens leren ze deze talenten en vaardigheden in te zetten voor de maatschappij. Dit is goed voor hun zelfontplooiing en stimuleert (sociaal) ondernemerschap. De jongeren leren hierdoor hoe ze goed kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij, zonder zichzelf daarbij uit het oog te verliezen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Ondernemend gedrag helpt de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten en dat leidt tot minder maatschappelijke uitval. Deelnemende sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties leren van de verfrissende insteek en praktische denkwijze van jongeren. Bovendien hebben de jongeren talenten en competenties die ondernemingen en organisaties goed kunnen gebruiken.

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 23 jaar die obstakels ervaren in hun studieloopbaan, omdat ze uitgevallen zijn, dreigen uit te vallen of niet op hun plek zitten.

Regio

Flevoland en Groot-Amsterdam.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Fix Your Future biedt jongeren de mogelijkheid om zich 80 uur in te zetten in een project gericht op sociaal en/of circulair ondernemerschap. Zij kunnen hun MDT flexibel inrichten met een duur tussen de 12 en 20 weken. De ureninzet per week wordt afgestemd met alle betrokkenen en zal minimaal 80 uur zijn verspreid over de inzetduur. Fix Your Future richt zich op jongeren tussen de 16 en 23 jaar die, onderverdeeld in drie aparte groepen, obstakels ervaren in hun studieloopbaan: 1) jongeren die zijn uitgevallen van studie zonder startkwalificatie, 2) jongeren die dreigen uit te vallen van studie of maatschappij, 3) jongeren die niet op hun plek zitten. Het project richt zich op verschillende gebieden waar nog relatief weinig MDT-aanbod is, zoals Almere en Lelystad. Daarbij werken we ook samen met partners die goed aansluiten op de diensten die in dit project worden aangeboden, zoals ROC TOP, ROC van Amsterdam – Flevoland en ROC van Amsterdam – MBO College Amstelland. Bij Fix Your Future krijgen jongeren de mogelijkheid om 21e-eeuwse vaardigheden aan te leren en deze direct in de praktijk in te zetten. Zij gaan aan de slag met vraagstukken van sociaal/circulair ondernemers die binnen de maatschappelijke interesse van de jongere werkzaam zijn. Dit zorgt voor een groot leerrendement en maakt de jongeren weerbaarder voor tegenslagen. Na deelname aan deze MDT hebben de deelnemers een breder studieloopbaanperspectief en een ondernemende houding ontwikkeld. Hun netwerk is uitgebreid en zij hebben nieuwe talenten en interesses ontdekt. Daarbij hebben ze een positieve bijdrage aan de samenleving geleverd, wat hun eigenwaarde versterkt.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110032
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. A. Kaspersma
Verantwoordelijke organisatie:
Young Society