Mobiele menu

Fleringen Vitaal Plus

Projectomschrijving

Fleringen is een klein, maar krachtig dorp in de Twentse gemeente Tubbergen. Kenmerkend voor Fleringen is de doeners-mentaliteit. Is er een probleem? Dan kijken we samen hoe we dat op kunnen lossen. Zien we een kans? Dan kijken we samen hoe we die kunnen benutten. Is er geld nodig om een plan van de grond te krijgen? Wij snappen de kracht van vele kleine beetjes.

Professionals en inwoners van Fleringen vinden dat de preventieve zorg aan ouderen beter kan. In het gesprek met inwoners en professionals komt naar voren dat ouderen zich nog (te) weinig bewust zijn dat ze zelf invloed hebben op hun gezondheid. Ook komt naar voren dat ze (te) laat aan de bel trekken. Aandacht voor het belang van leefstijl en de veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt, zal er zeker aan bijdragen dat de grote druk die er nu bij de huisartsen en gemeenten ligt, kan verminderen. Leefstijlbeïnvloeding betekent gedragsverandering. Dat bereik je niet door een enkel gesprek of door een goedbedoeld advies. Dit vereist continuïteit en nabijheid en het versterken van zelfmanagementvaardigheden. Dit is duidelijk naar voren gekomen in de quickscan en de omgevingsanalyse. De versnippering van de zorgverlening, het niet hebben van een gezamelijke visie en plan en onder andere de schotten in de financiering bemoeilijken de samenwerking en een goede preventieve ouderenzorg. De behoefte aan ondersteuning van de inwoner zelf moet hierin ook meer centraal komen te staan.

Het netwerk Fleringen Vitaal Plus bestaande uit professionals zorg en welzijn, gemeente en de dorpsraad en werkgroep Fleringen met mekaar (senioren zelf) wil hier verandering in brengen en heeft de volgende ambitie:

  1. Vroegopsporing door de inzet van een dorpsondersteuner(welzijnswerker dichtbij van het dorp) en door het maken van samenwerkingsafspraken in het netwerk vanuit een gezamenlijke visie en werkwijze op vroegsignalering.
  2. Het positief beïnvloeden van de schaduwkanten van het ouder worden(eenzaamheid, vooroordelen en schaamte).
  3. Leernetwerk verder te professionaliseren en formaliseren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Fleringen is een klein, maar krachtig dorp in de Twentse gemeente Tubbergen. Kenmerkend voor Fleringen is de doeners mentaliteit. Is er een probleem? Dan kijken we samen hoe we dat op kunnen lossen. Zien we een kans? Dan kijken we samen hoe we die kunnen benutten. Is er geld nodig om een plan van de grond te krijgen? Wij snappen de kracht van vele kleine beetjes. Professionals en inwoners van Fleringen vinden dat de preventieve zorg aan ouderen beter kan. In het gesprek met inwoners en professionals komt naar voren dat ouderen zich nog (te) weinig bewust zijn dat ze zelf invloed hebben op hun gezondheid. Ook komt naar voren dat ze (te) laat aan de bel trekken. Aandacht voor het belang van leefstijl en de veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt, zal er zeker aan bijdragen dat de grote druk die er nu bij de huisartsen en gemeenten ligt, kan verminderen. Leefstijlbeïnvloeding betekent gedragsverandering. Dat bereik je niet door een enkel gesprek of door een goedbedoeld advies. Dit vereist continuïteit en nabijheid en het versterken van zelfmanagementvaardigheden. Dit is duidelijk naar voren gekomen in de quickscan en de omgevingsanalyse. De versnippering van de zorgverlening, het niet hebben van een gezamelijke visie en plan en o.a.de schotten in de financiering bemoeilijken de samenwerking en een goede preventieve ouderenzorg. De behoefte aan ondersteuning van de inwoner zelf moet hierin ook meer centraal komen te staan. Het netwerk Fleringen Vitaal Plus bestaande uit professionals zorg en welzijn, gemeente en de dorpsraad en werkgroep Fleringen met mekaar(senioren zelf) wil hier verandering in brengen en heeft de volgende ambitie: 1. Vroegopsporing door de inzet van een dorpsondersteuner(welzijnswerker dichtbij van het dorp) en door het maken van samenwerkingsafspraken in het netwerk vanuit een gezamenlijke visie en werkwijze op vroegsignalering. 2. Het positief beïnvloeden van de schaduwkanten van het ouder worden(eenzaamheid, vooroordelen en schaamte) 3. Leernetwerk verder te professionaliseren en formaliseren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052210015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
Kersten
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Dorpsraad Fleringen