Mobiele menu

Flexibele bedden (time-out en herstel) regio Midden-Limburg.

Projectomschrijving

De 7 Midden-Limburgse gemeenten hebben een plan van aanpak geschreven voor personen met verward gedrag. Een centraal thema in dit plan is dat de gemeenten zoveel mogelijk willen aansluiten bij al aanwezige initiatieven en mogelijkheden. Dit vanuit de visie: niet voor ieder type doelgroep en/of probleem iets organiseren, maar steeds vanuit de vraag kijken hoe het aanwezige aanbod geschikt is.

Doel

In het project ‘Flexibele bedden Midden-Limburg’ wordt deze visie en werkwijze ontwikkeld vanuit het Herstelhuis. Het Herstelhuis is een voorziening waar mensen tijdelijk kunnen verblijven en waar persoonlijk herstel vanuit peer-support wordt geboden.

Werkwijze

Deze voorziening wordt door training en casuïstiekbesprekingen doorontwikkeld tot een plek waar ruimte is voor time-outbedden voor mensen in een psychische crisis die tijdelijk niet naar huis kunnen.

Resultaten

Het Herstelhuis Midden-Limburg heeft zich in 2019 ontwikkeld tot een voorziening waar nu ook mensen kunnen verblijven die psychisch niet in balans zijn en die kortdurend enige mate van toezicht, veiligheid, begeleiding en aandacht nodig hebben.

Het verblijf in het Herstelhuis duurt 24 tot 72 uur en gedurende deze tijd wordt er gezocht naar passende zorg en ondersteuning voor deze inwonersdoelgroep. Een goede samenwerking en heldere werkafspraken met ketenpartners zijn nodig om deze mensen verantwoord in het Herstelhuis te kunnen laten verblijven. Daar is in 2019 aan gewerkt.

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars en gemeenten over de structurele financiering van deze voorziening. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot concrete afspraken. In 2020 worden verschillende opties die in kaart zijn gebracht verder onderzocht en uitgewerkt.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Het Herstelhuis Midden-Limburg heeft zich in 2019 ontwikkeld tot een voorziening waar nu ook mensen kunnen verblijven die psychisch niet in balans zijn en die kortdurend enige mate van toezicht, veiligheid, begeleiding en aandacht nodig hebben. Dit verblijf duurt 24-72 uur en gedurende deze tijd wordt er gezocht naar passende zorg en ondersteuning voor deze inwoners. Om deze mensen verantwoord in het Herstelhuis te kunnen laten verblijven is een goede samenwerking en heldere werkafspraken met ketenpartners essentieel en daar is in 2019 aan gewerkt. Ook zijn er gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars en gemeenten over de structurele financiering van deze voorziening. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot concrete afspraken. In 2020 worden verschillende opties die in kaart zijn gebracht verder onderzocht en uitgewerkt.

Samenvatting van de aanvraag

De 7 Midden-Limburgse gemeenten schreven een Plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Een centraal thema in dit plan is dat de gemeenten zoveel als mogelijk willen aansluiten bij de aanwezige initiatieven en mogelijkheden vanuit de visie: niet voor ieder type doelgroep en/of probleem iets organiseren maar steeds vanuit de vraag en behoefte van de mens kijken hoe het aanwezige aanbod geschikt gemaakt kan worden. Niet: wat past er? Wel: hoe kunnen we het hier en nu passend maken?! Ook t.a.v. de behoefte aan een tijdelijk bed is het streven om deze visie toe te passen. In het project ‘Flexibele bedden ML’ wordt –samen met netwerkpartners- deze visie en werkwijze ontwikkeld vanuit het Herstelhuis. Het Herstelhuis is een voorziening waar persoonlijk herstel vanuit peer-support wordt geboden. Middels training en casuïstiek-besprekingen wordt deze voorziening doorontwikkeld tot een plek waar ook de mogelijkheid bestaat voor flexibele op- en afschaling tijdens begeleidingstraject en time-out.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Ghijsen
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Weert

Contactgegevens projectleider

E-mail: m.de.graef@weert.nl
Telefoon: +31 495 57 59 96 
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Weert (regio Limburg)