Mobiele menu

Florerende diversiteit dOor ConstrUctieve geSprekken (FOCUS)

Projectomschrijving: Florerende diversiteit door Constructieve gesprekken (FOCUS)
In een dynamische en uitdagende werkomgeving binnen de gezondheidszorg is het vermogen om constructieve gesprekken te voeren met collega’s essentieel voor het behoud van mentale kracht en veerkracht. Het project FOCUS heeft tot doel medewerkers uit te rusten met vaardigheden om open en ontspannen gesprekken te voeren in elke samenwerkingssituatie. Deze vaardigheden, ontleend aan mediation technieken, streven ernaar behoeften en zorgen op een veilige manier bespreekbaar te maken.

Doel

Verbetering van gesprekskwaliteit en bespreekbaar maken van verschillen
Het hoofddoel van dit project is om de verschillen tussen collega’s beter bespreekbaar te maken en de algehele kwaliteit van gesprekken te verhogen. Door medewerkers de juiste vaardigheden en mindset te geven, wordt gestreefd naar een positieve invloed op de mentale vitaliteit en veerkracht van het personeel.

Aanpak/Werkwijze

Uitbreiding van pilotstudie naar andere afdelingen en ziekenhuizen
De aanpak van het project omvat het aanleren van vaardigheden en mindset aan medewerkers, gebaseerd op mediation technieken. Met deze interventie wordt de impact op mentale vitaliteit en veerkracht gemeten. De huidige pilotstudie zal met de steun van deze subsidie worden uitgebreid naar andere afdelingen en ziekenhuizen, waarbij de effectiviteit van de interventie op grotere schaal kan worden beoordeeld.

(Verwachte) Resultaten

Positieve impact op mentale vitaliteit en gesprekskwaliteit
Verwachte resultaten omvatten een verbeterde openheid om verschillen tussen collega’s te bespreken en een verhoogde gesprekskwaliteit. Bovendien wordt verwacht dat dit een positieve invloed zal hebben op de mentale vitaliteit en veerkracht van medewerkers, wat bijdraagt aan een gezonde werkomgeving in de gezondheidszorg.
 

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. van Nie-Visser
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyderland Medisch Centrum