Mobiele menu

FLOW: Flow dysfunction of hemodialysis vascular access: a randomized controlled trial on the effectiveness of surveillance of arteriovenous fistulas and grafts

Het behouden van een functionele vaattoegang is van groot belang voor hemodialyse patiënten. Om vernauwingen in de vaattoegang op te sporen en te behandelen voordat ze problemen veroorzaken, wordt in Nederlandse dialysecentra regelmatig gemeten of er nog voldoende bloed door de vaattoegang stroomt. Het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van deze surveillance strategie is echter onvoldoende. Internationale richtlijnen spreken zich niet uit in deze kwestie en adviseren vooral om meer onderzoek te doen.
In het FLOW project bepalen we met behulp van een multicenter gerandomiseerde klinische trial of de huidige nazorg van de vaattoegang met surveillance en preventieve behandeling veilig achterwege gelaten kan worden. Vernauwingen in de vaattoegang worden dan alleen behandeld wanneer ze daadwerkelijk problemen tijdens de dialyse veroorzaken. We verwachten dat het aantal invasieve behandelingen en de medische kosten door deze nieuwe strategie met 40% zullen dalen.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Heelkunde en kennisagenda Internisten

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Inclusiemonitor - Voortgang deelnemende patiënten

Bekijk de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) aan deze studie.

Producten

Titel: Nazorg hemodialyse verbeteren
Auteur: Bettina van de Kar
Magazine: Wisselwerking
Begin- en eindpagina:
Titel: Surveillance van de vaattoegang: FLOW trial
Auteur: Maarten G.J. Snoeijs
Magazine: Dialyse & Nefrologie Magazine
Begin- en eindpagina:
Titel: FLOW Studie
Auteur: Drs. Bianca Zomer
Titel: Wisselstoring: nieuws over shunts
Auteur: Dr. Maarten G.J. Snoeijs
Titel: Zijn regelmatige flowmetingen van de vaattoegang zinnige zorg?
Auteur: Drs. B. Zomer
Titel: FLOW Zorgevaluatie
Auteur: Dr. Maarten G.J. Snoeijs
Titel: Vaattoegang voor hemodialyse
Auteur: Dr. M.G.J. Snoeijs

Kenmerken

Projectnummer:
10330022010006
Looptijd: 65%
Looptijd: 65 %
2020
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.G.J. Snoeijs
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University