Mobiele menu

FOOD (Framework for Optimizing the prOcess of feeDing)

FOOD: maakt koken leuker én gezonder voor thuiswonende ouderen

Zorgverleners richten zich steeds meer op het stimuleren van een gezonde levensstijl. Gezonder leven draagt bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen en vermindert het risico op complicaties bij (chronische) aandoeningen. Een optimaal voedingspatroon kan de kwetsbaarheid van ouderen aanzienlijk beperken.

Hoe het werkt

FOOD ontwikkelt een knooppunt van ICT-diensten, waarmee ouderen hun voedingspatroon kunnen managen. De gegevens die afkomstig zijn uit keukengadgets – zoals slimme keukenapparatuur, sensoren en andere bronnen – worden in het systeem geïntegreerd. De diensten ondersteunen ouderen bij het bereiden van gezonde voeding en het kiezen voor een gezond voedingspatroon. Door de keuken te koppelen aan het internet, wordt het ‘digitale koken’ mogelijk, ook samen met anderen. ‘Digitaal koken’ werkt als een katalysator voor het sociaal gedrag en bevordert de actieve participatie van senioren in hun omgeving.

Wat het oplevert

Een slimme keuken geeft feedback over dagelijkse activiteiten in de keuken, zowel aan de gebruiker als zijn of haar omgeving. Het stimuleert gezond eten én de sociale interactie rond de dagelijkse voeding. Door het koken leuker te maken, helpt FOOD ouderen gezond te blijven. Ze kunnen ondervoeding – een belangrijk probleem bij zelfstandig wonende ouderen – zelf beter voorkomen. Om de dienst succesvol te introduceren op de markt, is nog wel meer samenwerking tussen de industrie, zorgprofessionals, zorgorganisaties en overheid nodig.

Voor wie

Voor zelfstandig wonende ouderen en hun sociale omgeving.

Verslagen


Eindverslag

De focus van het FOOD project lag op de ontwikkeling van nieuwe keukenapparatuur en voedingsgerelateerde diensten die senioren ondersteunen in hun dagelijks leven. Het project had als doel een keuken te realiseren die gekoppeld was aan het internet. Het ‘digitale koken’ als een facilitator en katalysator voor de versterking van sociaal gedrag, integratie en actieve participatie van senioren in hun omgeving.

Voor het project werden 8 huishoudens geselecteerd uit de omgeving Eindhoven. De deelnemers hadden een minimumleeftijd van 65 jaar, waren (relatief) gezond en beschikten over een sociaal en ondersteunend netwerk met familie, buren, vrienden en hulpverleners. De gebruikers van de ‘internetkeuken’ hoefden geen digitale kennis te hebben maar er wel voor openstaan. Uiteraard was affiniteit met voeding en koken gewenst. De keukenapparatuur en diensten werden tevens in Italië en Roemenië getest om op deze manier de impact op deelnemers uit verschillende landen te meten.

De deelnemers kregen nieuwe keukenapparatuur tot hun beschikking en een tablet met daarop een applicatie. Via de applicatie kon de oven worden gecontroleerd en werd er feedback gegeven over de sensoren die in de keuken waren geplaatst. De deelnemers gaven vervolgens terugkoppeling over de verschillende functionaliteiten en suggesties over hoe deze verder ontwikkeld dienden te worden zodat ze beter zouden aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Een veelgehoord commentaar was dat de ontwikkelaars meer moesten denken vanuit het perspectief van de doelgroep. De opzet van de applicatie was te ingewikkeld en niet dynamisch. Ook bleken senioren uit verschillende landen erg uiteenlopende gewoontes te hebben op het gebied van voeding en koken. Hier hadden de ontwikkelaars in eerste instantie geen rekening mee gehouden. Daarnaast was het van groot belang de feedback van de deelnemers snel te verwerken en zichtbaar te maken, zodat zij gestimuleerd bleven om aan de proeftuin deel te nemen.

De volledige dienst kon helaas niet op tijd geïntroduceerd worden, maar alle deelnemers waren overtuigd van het idee achter het project. De deelnemers zagen al snel de toegevoegde waarde in van een slimme keuken die bijdraagt aan langer zelfstandig thuis wonen door i) het geven van feedback over dagelijkse activiteiten in de keuken aan zowel de gebruiker als haar omgeving, ii) het stimuleren van gezond eten en sociale interactie, en iii) het leuker maken van koken. Door de opzet van het project hebben de projectpartners waardevolle informatie en inzichten opgehaald voor de doorontwikkeling van de dienst.
De Nederlandse pilot van het project werd op 24 februari 2015 met alle deelnemers afgerond met bezoeken aan verschillende organisaties in de Brainport regio die zich bezighouden met de (door)ontwikkeling van zorginnovaties in proeftuinen.

In deze fase zijn we aan de slag gegaan met het vertalen van de teksten voor de handleidingen en de software. Daarnaast hebben we een demonstratielocatie ingericht en begonnen met het werven van deelnemers (65+). Waarbij er zowel eenpersoons- als tweepersoons huishouden gezocht werden. Nu zijn we aan de slag met het inplannen en de installatie van de keukenapparatuur en sensoren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320300001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. M.G. de Pender
Verantwoordelijke organisatie:
Brainport Development N.V.