Mobiele menu

Food for thought: what do we know about the relation between dietary intake and mental disorders across the life span?

Projectomschrijving

Gezond eten is belangrijk voor ons fysieke en psychische welzijn. Maar wat weten we eigenlijk over de relatie tussen gezond eten en psychische gezondheid? Welke voedingspatronen of voedingsmiddelen hebben een gunstig effect, wanneer en voor wie?

Doel

In dit project brengen wij systematisch in kaart wat er tot nu toe bekend is over de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen.

Werkwijze

Dit doen we door:
  • uitgebreid te onderzoeken wat er al bekend is uit wetenschappelijk onderzoek
  • te kijken hoe er in de praktijk wordt gedacht over het gebruik van voedingsinterventies in de behandeling van psychische aandoeningen
  • de relatie te bekijken tussen voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop
Daarbij onderscheiden we de periodes:
  1. voor de geboorte
  2. de kindertijd
  3. de adolescentie
  4. de volwassenheid

Verwachte opbrengsten

De resultaten van dit project leiden tot aanbevelingen voor verder onderzoek en misschien ook tot aanbevelingen voor gezonde voeding in het voorkomen en behandelen van psychische aandoeningen.

Verslagen


Eindverslag

In dit project hebben wij onderzocht wat er bekend is uit de wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen gedurende de levensloop. Daarnaast hebben we geïnventariseerd of er voedingsadviezen staan beschreven in zorgstandaarden en richtlijnen voor de behandeling van psychische aandoeningen. Ook hebben we onderzocht of zorgprofessionals voedingsadviezen geven aan cliënten met psychische aandoeningen, wat voor voedingsadviezen zij geven en wat redenen zijn om wel of geen voedingsadvies te geven. In ons onderzoek hebben we drie levensfases onderscheiden: het vroege leven (prenataal en kindertijd), de adolescentie (12 – 25 jaar) en de volwassenheid (> 25 jaar). Binnen deze levensfases hebben we onderzocht of voedingspatronen en inname van nutriënten (vetzuren, vitamines en mineralen) samenhangen met de kans op het krijgen van een psychische aandoening en of voedingsinterventies en nutriëntsuppletie effectief kunnen zijn in de behandeling van psychische aandoeningen. In iedere levensfase hebben we de aandoeningen onderzocht die zorgen voor de hoogste ziektelast. Bij kinderen betreft dit ADHD, Autisme spectrum stoornissen (ASS) en depressie. Bij adolescenten en volwassenen zijn dit depressieve stoornissen, angststoornissen en psychotische stoornissen.

De resultaten van dit project zijn beschreven in een rapport en in factsheets. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben wij aanbevelingen gegeven voor de praktijk en voor verder onderzoek. De belangrijkste bevindingen zijn dat gezonde voedingspatronen samenhangen met een lagere kans op depressieve klachten of een depressie bij gezonde volwassenen. Bij kinderen en adolescenten bestaan die verbanden mogelijk ook, maar bij die doelgroepen is er nog te weinig goed onderzoek gedaan om dat te bevestigen. N-3 vetzuren hebben een gunstig effect in de behandeling van depressieve stoornissen bij volwassenen. Bij kinderen en adolescenten bestaan die effecten mogelijk ook, maar bij die doelgroepen is dat nog minder goed onderzocht. Vetzuursuppletie kan effectief zijn in het verminderen van symptomen van ADHD bij kinderen met ADHD.

Hoewel er een paar duidelijke patronen van associaties tussen voedingspatronen en nutriënten en psychische aandoeningen uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, is de belangrijkste conclusie dat er nog veel kennishiaten bestaan, die met verder onderzoek moeten worden ingevuld.

Samenvatting van de aanvraag

Dietary intake (including dietary patterns and nutrients) has repeatedly been suggested as a putative target in the prevention and treatment of mental disorders. There is a large body of evidence pointing toward a positive relation between healthy dietary patterns (e.g., traditional diets, Mediterranean diet, high fruit and vegetables diets, caloric restriction or gluten free diets) and specific nutrients (e.g., omega 3 fatty acids, zinc, folate, vitamins B and D) and a reduced risk for mental disorders like depression and anxiety, autism, AD(H)D, and psychotic disorders. However, the available scientific evidence is still inconclusive and a clear overview of all the available evidence is lacking. The aim of this project is to develop a comprehensive knowledge synthesis of scientific and practice based evidence on the relation between dietary intake and mental disorders over the life course. This knowledge synthesis comprises 1) identification of current scientific evidence on the relation between dietary intake and (risk for) mental disorders in three life phases (early life, adolescence, adulthood); 2) exploration of practice-based perspectives on the role of dietary intake and (risk for) mental disorders and incorporation of dietary interventions in clinical practice; 3) knowledge integration and identification of strengths and gaps in the scientific and practice based evidence, resulting in recommendations for further research and practice in this field. The knowledge synthesis targets mental disorders with a major disease burden in the different phases of life and includes depressive, anxiety and psychotic disorders, as well as AD(H)D and autism. In terms of dietary intake, the focus is on dietary patterns and nutrients and nutrient deficiencies. Development of a comprehensive knowledge synthesis is highly relevant, since mental disorders are the most important contributors to disease burden in the Netherlands. Reducing the burden due to mental disorders is an important challenge for the health sector and for society. If dietary intake has a beneficial effect on risk, onset, and course of these disorders, dietary modification interventions could contribute importantly to reduction of disease burden due to these disorders. The project consists of four work packages (WP). In WP 1-3 a knowledge synthesis of scientific and practice based evidence will be performed for three life phases: early life (WP 1), adolescence (WP 2) and adults (WP 3). WP 4 focusses on integration of the knowledge generated in WP 1-3 and on drawing conclusions and recommendations in collaboration with experts and patients. The knowledge synthesis in WP 1-3 consists of 1) systematic review (of reviews) of the scientific literature on the relation between dietary intake and the specified mental disorders, 2) group concept mapping to identify practice based perspectives on the role of dietary intake in prevention and treatment of mental disorders and 3) systematic analysis of dietary intake recommendations in relevant mental disorder prevention and treatment guidelines and protocols, for each life phase specifically. The results of the knowledge synthesis will be described in a comprehensive report and in brief summary sheets for specific target groups, patients and the general population.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636200001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Oenema
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University Medical Centre+