Mobiele menu

Foodways: een cultuur-sensitieve inventarisatie van voedingspatronen en gewoonten voor een betere aansluiting bij gezinnen en meer passende ondersteuning vanuit professionals ter bevordering van de resultaten in de ketenaanpak.

De GGD ZHZ gaat een actieve bijdrage leveren aan het leernetwerk rond de interventie ketengerichte aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. De ketenaanpak wordt in de regio ZHZ uitgevoerd in Dordrecht en Zwijndrecht. Uit evaluaties naar de ketenaanpak bleek behoefte aan een cultuur-sensitieve benadering van gezinnen. Via het begrip foodways (voedselgewoonten) willen we door praktijkgericht onderzoek kennis ontwikkelen waarmee de centrale zorgverleners beter in staat zijn de situatie van gezinnen in een bredere context te interpreteren. Hierdoor wordt beter aangesloten bij de gezinnen en kan effectiever gewerkt worden aan het verbeteren van hun situatie. Het delen van deze kennis en leren van anderen in het landelijke leernetwerk draagt vervolgens bij aan het verbeteren van de interventie.

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.C. Mellaard
Verantwoordelijke organisatie:
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ