Mobiele menu

FreeWalker

FreeWalker: vermindert de last van het zorgen voor mensen met dementie

Huidige tracking-systemen met behulp van GPS zijn niet praktisch en flexibel genoeg om tegemoet te komen aan veranderingen in wensen en behoeften van eindgebruikers. Ook is het nog steeds lastig om mensen met één apparaat binnens- en buitenshuis te lokaliseren. Dit project werkt aan een oplossing.

Hoe het werkt

Om dwalen en vermissing te voorkomen bij mensen met dementie ontwikkelt FreeWalker een flexibel GPS-systeem. Bestaande AAL-oplossingen, zoals een lokalisatie-toepassing met alarmknop en valdetectie, worden samengevoegd en doorontwikkeld. FreeWalker wordt een lerend systeem dat het verplaatsingsgedrag van de gebruiker monitort om zo een zogeheten dynamische veilige zone te ontwikkelen, ook wel ‘leefcirkels’ genoemd. Binnen de leefcirkels kan de gebruiker zich zonder problemen bewegen. Wanneer hij of zij buiten de leefcirkel loopt, of bij een onverwachte gebeurtenis, verstuurt het systeem automatisch een bericht naar naasten of de gebruiker zelf.

Wat het oplevert

FreeWalker vergroot de bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van mensen met dementie. Het systeem stimuleert de oudere om actief en lichamelijk gezond te blijven. Dat helpt voortijdige fysieke kwetsbaarheid en mentale achteruitgang te voorkomen. FreeWalker laat de gebruiker oefenen in situaties waarin hij of zij verdwaalt. Door de leefcirkels wordt de vrijheid en zelfredzaamheid van mensen met dementie vergroot. Tegelijkertijd kunnen naasten geruster zijn over de verplaatsingen van de oudere met dementie. Minder angst en meer dagelijkse controle brengen rust, comfort en veiligheid.

Voor wie

Voor mensen met dementie, thuis wonend of in een instelling, en hun mantelzorgers of andere vrijwilligers. En voor de betrokken zorgverleners, zowel intramuraal als in de zorg thuis. Plus de zorgorganisaties en andere partners in de zorg bij dementie, zoals gemeenten.

FreeWalker is onder meer een vervolg op het AAL-project Happy Walker.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735170002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.H. Nap
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans