Mobiele menu

friend4friend

Projectomschrijving

De MDT-reis

Friend4friend koppelt Nederlandse jongeren  en jonge nieuwkomers. Jongeren die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten trekken een half jaar lang gemiddeld 4 uur per week met elkaar op. Als duo gaan ze leuke dingen doen. Samen sporten, eten, een museum bezoeken of taaloefeningen doen. Zo leren jongeren elkaar op een ontspannen manier beter kennen. Daarnaast werken de jongeren als vrijwilligers in duo’s samen om andere mensen of organisaties te helpen.  Dit kan op allerlei gebieden: van welzijn/zorg, sport, onderwijs/educatie tot natuur, techniek/ICT, politiek/bestuur en duurzaamheid. Zij kunnen werken aan een opdracht, meewerken in de bestaande setting of een eigen initiatief uitvoeren. Bijvoorbeeld in een buurthuis of buurtmoestuin, op een school of sportvereniging.

Bij friend4friend leren de jongeren van elkaar. De jonge Nederlander leert iets over een andere cultuur, de jonge statushouder leert de taal. En beiden leren nieuwe mensen kennen. Gedurende een half jaar worden de jongeren door de coördinator van Friend4Friend begeleid en zijn er groepsbijeenkomsten.  Na deelname ontvangen zij een schriftelijk bewijs van wat ze gedaan en geleerd hebben.

Deze MDT-reis is een vervolg op de bestaande proeftuin friend4friend die jongeren een positieve ervaring wil bieden waarop ze met plezier terugkijken.

Betekenis

  • Voor jongeren

Bij friend4friend leren jonge Nederlanders en  jonge nieuwkomers van elkaar. Ze leren elkaars cultuur en leefwereld kennen en beter begrijpen. Nederlandse jongeren ontdekken hun talenten en ontwikkelen nieuwe competenties. Bijvoorbeeld het organiseren en regelen van dagelijkse dingen. Denk aan het bezoeken van instanties zoals de gemeente, het UWV of de Sociale Dienst. Jonge statushouders raken vertrouwd met de Nederlandse omgangsvormen en oefenen de taal, waardoor zij zich sneller thuis voelen. De deelnemers maken door dit alles meer kans op een betaalde baan.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties die meewerken aan friend4friend profiteren van frisse ideeën en nieuwe manieren van werken. Tegelijkertijd dragen ze bij aan een inclusieve samenleving. Een open, gastvrije en empathische samenleving, waar iedereen naar vermogen een rol kan spelen. Zij geven jongeren en nieuwkomers een concrete kans om zinvol mee te doen aan deze maatschappij. Dit leidt tot een snellere, betere integratie van jonge statushouders.

Doelgroep

Jonge Nederlanders en jonge nieuwkomers van 16 – 27 jaar.

Regio

  • Amstelland, Haarlemmermeer, Alkmaar en omgeving, Hoorn en omgeving, Hilversum en omgeving en gemeente Súdwest-Fryslân en omgeving.
  • Jongeren uit de rest van Nederland kunnen deelnemen aan friend4friend Nederland.

Gerelateerde links

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

friend4friend verbindt jonge nieuwkomers/jongeren in een kwetsbare positie en jonge Nederlanders met elkaar om in duo’s of meertallen aan de slag te gaan voor de samenleving. friend4friend wil hiermee aan jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar een positieve ervaring bieden waar ze met plezier op zullen terugkijken. Jongeren die elkaar anders niet zo snel ontmoeten trekken een half jaar lang gemiddeld 4 uur per week met elkaar op en leren elkaar kennen door samen iets te doen. Het geeft aan deze jongeren de kans hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Jongeren worden gestimuleerd in hun persoonlijke- en maatschappelijke ontwikkeling en vergroten hun netwerk, teneinde de opstap te maken naar de samenleving. Jongeren zetten zich in om andere mensen of organisaties te helpen en leveren daarmee een directe bijdrage aan een activiteit in een wijk of buurt. Voor (religieuze – en levensbeschouwelijke) organisaties is dit een kans om zich te versterken met een nieuwe groep jonge vrijwilligers aan en frisse ideeën. friend4friend is een initiatief van de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland (OSMA) in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Het project friend4friend voorziet in de uitvoering op zes locaties in Nederland, te weten in Amstelveen/Aalsmeer/Uithoorn; Haarlemmermeer, Alkmaar e.o.; Hoorn e.o.; Hilversum e.o.; en de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarnaast biedt friend4friend een online variant aan onder de naam friend4friend NL voor jongeren uit heel Nederland, in dit projectplan aangeduid als locatie nummer 7. Op zeven locaties gaan -in een periode van twee jaar- 245 jonge statushouders/jongeren in kwetsbare positie en 245 jonge Nederlanders in duo’s of in meertallen samen aan de slag voor de samenleving. friend4friend levert winst op voor jongeren, voor organisaties en de samenleving.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004011
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. K.T. Berghuis
Verantwoordelijke organisatie:
Oecumenische Stichting Maatschappelijk Activeringswerk