Mobiele menu

Friend4Friend Noord Nederland

Projectomschrijving

De MDT-reis

Friend4friend koppelt Nederlandse jongeren en jonge statushouders of aan jongeren in een kwetsbare positie die in de wijk komen wonen. Ze leren elkaar kennen door een half jaar lang intensief met elkaar op te trekken, gemiddeld zo’n 4 uur per week. Ze ondernemen samen leuke dingen en doen daarnaast vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een buurthuis of moestuin in de wijk, of bij een school of sportvereniging. Jongeren die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten, leren door samen iets te doen elkaar, de taal én cultuur goed kennen.

Aanspreekpunt voor de individuele jongere, de duo’s en de organisaties zijn de coördinatoren, geschoolde jongerenwerkers en opbouwwerkers. Zij zijn altijd bereikbaar hebben minimaal eens in de 2 weken contact met de jongeren. Aan het einde van de MDT-reis is er een eindgesprek waarin de jongeren terugkijken op het onderlinge contact, het vrijwilligerswerk en alles wat ze hebben geleerd. Eens in de 6 weken is er een groepsbijeenkomst, waar de deelnemende jongeren ervaringen met elkaar uitwisselen.

Dit reguliere MDT-project is een opschaling van het succesvolle Friend4friend-project, dat eerder op andere plekken in Nederland van start ging.

Betekenis

  • Voor jongeren

De Friend4friend-methode geeft de jongeren de kans om hun netwerk te vergroten door mensen te leren kennen die ze normaal niet zouden ontmoeten. Daarnaast kunnen ze iets betekenen voor een ander en voor de maatschappij, ontdekken ze hun talenten en ontwikkelen ze nieuwe competenties waar ze in de toekomst iets aan hebben. Jonge statushouders raken vertrouwd met de Nederlandse omgangsvormen en oefenen de taal, waardoor hun veerkracht wordt vergroot en zij zich sneller thuis voelen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Deelnemende organisaties profiteren van de frisse ideeën en nieuwe manieren van werken. Ook dragen ze bij aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen naar vermogen een rol kan spelen. De organisaties geven jongeren en nieuwkomers een kans om mee te doen aan de maatschappij. Dit leidt onder andere tot een snellere en betere integratie van jonge statushouders, minder uitsluiting en uiteindelijk misschien ook tot een afname van werkloosheid.

Doelgroep

Jonge Nederlanders, jonge statushouders en jongeren in een kwetsbare positie die in de wijk
komen wonen van 16 t/m 27 jaar.

Regio

Noord-Nederland.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Friend4friend koppelt jonge Nederlanders aan jonge statushouders of aan jongeren in een kwetsbare positie die in de wijk komen wonen (=nieuwkomers in de wijk). Het gaat om de groep jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar. Jongeren trekken een halfjaar lang intensief -gemiddeld 4 uur per week- met elkaar op. Wekelijks hebben ze onderling contact en doen samen leuke dingen en daarnaast doen ze vrijwilligerswerk. Jongeren die elkaar anders niet zo snel ontmoeten leren elkaar kennen door samen iets te doen. Het geeft aan alle jongeren de kans hun netwerk te vergroten met personen buiten het eigen netwerk, van betekenis te zijn van anderen en de samenleving, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en keuzes te maken voor de toekomst. De aanpak gebeurt via de friend4friend-methode. In 2021 is Solidair Friesland in het partnerschap met OSMA (Noord-Holland) met deze methode begonnen in Súdwest Fryslân. Het project slaat goed aan en voorziet in de behoefte bij de mensen waarvoor het bedoeld is. Voor 2022 en 2023 wordt een uitbreiding naar andere delen van Fryslân voorbereid. Voor dit project wordt gewerkt vanuit de door OSMA Noord Holland ontwikkelde friend4friend-methode, waarbij jongeren in duo’s hun MDT doen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Deze aanpak is uniek. Friend4friend creëert hiermee voor de jongeren een informele leeromgeving waarin ze kunnen groeien, hun netwerk vergroten met personen buiten hun eigen netwerk en de taalvaardigheid kunnen verbeteren. Dit vergroot naar de toekomst toe de kans voor alle jongeren -zowel jonge Nederlanders als jonge statushouders en jongeren in een kwetsbare positie- om barrières te overwinnen c.q. de veerkracht van jongeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430052110008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
C. Doelman
Verantwoordelijke organisatie:
Solidair Friesland