Mobiele menu

Fris over Drank

Hardenberg zet zich al een aantal jaren in om het alcoholgebruik onder jongeren tussen de 10 en 24 jaar aan te pakken. Ook ouders worden hierbij steeds meer betrokken.

De stad bereikt jongeren via zogenaamde ‘vindplekken’: thuis, op school of clubs en uitgaansgelegenheden. Nu wil Hardenberg betrokkenen zoals verstrekkers van alcohol, kerken, scholen en ouders ook motiveren zelf actie te ondernemen. Alleen als alle partijen meedoen, komt een duurzame cultuurverandering tot stand.

Ook wil Hardenberg in de aanpak een positief beeld neerzetten van jongeren die geen alcohol drinken. Daarnaast wil de gemeente voorlichting geven aan ouders die moeilijk bereikbaar zijn.

Hardenberg wil eveneens meer onderzoek doen naar het bereik van de doelgroep. Verder wil de gemeente meer in gesprek gaan met haar inwoners. Belangrijke vraag is of de betrokken partijen de gemeentelijke plannen zelf ook zien als oplossing. Hardenberg wil bijvoorbeeld huiskamergesprekken met de wethouder en bewoners organiseren.

Verslagen


Eindverslag

Gemeente Hardenberg wil met ‘Fris over drank’ het alcoholgebruik van jongeren terugbrengen, en de tolerantie van ouders hierop verminderen. Dit vraagt om een langdurige, vastberaden en integrale aanpak waarbij inzet nodig is op het gebied van preventie, voorlichting en handhaving.
Sinds 2008 is een scala aan preventieactiviteiten uitgevoerd gericht op probleembesef en het beïnvloeden van de heersende normen bij jeugd, ouders, intermediairs en alcoholverstrekkers. We organiseren voorlichting over de invloed van alcohol voor jongeren en (hun) ouders via het primair en voortgezet onderwijs, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties, maar ook binnen de uitgaanssettings. Daarnaast trainen we intermediairs zoals docenten, jongerenwerkers en leerplichtambtenaren in het vroegtijdig vaststellen van (mogelijk) riskant alcoholgebruik van jongeren, volgens het protocol vroegsignalering zoals ontwikkeld door het PVA. Speciale aandacht schenken we aan het bereiken van kwetsbare groepen, en moeilijk bereikbare ouders. Onze zomercampagne voor (dorps)feesten ‘ouders, haal niet voor 16-‘ is daarvan een voorbeeld.
Om het drinkgedrag van jongeren boven de 16 te beinvloeden zetten we i.s.m. het regionale alcoholmatigingsproject 'Minder drank meer scoren' en Tactus verslavingszorg tussen 2011- 2013 een campagne uit die erop gericht is om jongeren die niet of verantwoord drinken, te belonen. 'Remember the party' is de slogan waarmee niet-drinken geaccepteerd moet gaan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Smit
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Hardenberg