Mobiele menu

Fundament. Explicitering en onderbouwing van werkzame mechanismen van drie re-integratieaanpakken voor kwetsbare, werkloze jongeren

Vraagstuk

Sinds 2014 financiert de gemeente Rotterdam drie veelbelovende interventies: Nieuw Perspectief, Tops4Jobs en Heilige Boontjes. De interventies ondersteunen kwetsbare, werkloze jongeren vanaf 18 jaar bij het vinden van werk of het teruggaan naar school. Wat zijn de werkzame mechanismen van drie interventies die gebruikt worden door de gemeente Rotterdam?

Onderzoek

Het hoofddoel van het onderzoek was om de gemeente Rotterdam, uitvoerders van re-integratie en andere belanghebbenden beter inzicht te verschaffen in de werking van interventies die zich richten op activering van kwetsbare werkloze jongeren naar werk of onderwijs. Een nevendoel was om op basis van dit inzicht een onderbouwing voor het effectiviteitsniveau van deze interventies te formuleren.

Uitkomst

Veranderingen bij jongeren zoals vergroting van zelfvertrouwen, ontwikkeling van motivatie en vergroting van het sociale netwerk vergroten hun kansen op werk of schoolhervatting. Belangrijke kenmerken van de interventies om deze veranderingen te bereiken zijn bijvoorbeeld passende begeleiding en het bevorderen van ‘peer support’ tussen jongeren. De drie onderzochte pilots zijn op basis van het onderzoek beoordeeld als 'effectief volgens eerste aanwijzingen'. Samen met de projecten en de gemeente zullen deze uitkomsten gebruikt worden om de ondersteuning van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt verder te verbeteren.

Producten

Zie ook:

Artikel Trots op je vak: Re-integratie met heilzaam sausje van straatcultuur

Betrokken organisaties

Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en IZI Solutions.

Producten

Titel: Fundament Onderzoeksrapport
Auteur: Paul van der Aa Diana van Dijk Sandra Lohman Patricia Molegraaf
Link: http://www.hr.nl/fundament

Verslagen


Eindverslag

Dit project onderzocht welke veranderingen bij kwetsbare jongeren in drie Rotterdamse pilots voor bestrijding jeugdwerkloosheid belangrijk zijn om hun kansen op werk of schoolhervatting te vergroten, en welke pilotkenmerken deze veranderingen beïnvloeden. Het project bestond uit literatuuronderzoek en interviews met coaches en jongeren.

Relevante veranderingen bij jongeren blijken te zijn: verheldering van levensdoelen, vergroting van zelfvertrouwen, ontwikkeling van motivatie en vaardigheden, gedragsverandering, stabilisering van persoonlijke omstandigheden en vergroting van het sociale netwerk. Ook is belangrijk dat het vertrouwen van werkgevers in de geschiktheid van jongeren toeneemt.

Belangrijke kenmerken van de pilots om deze veranderingen te bereiken zijn passende, geïndividualiseerde begeleiding, doordacht inzetten van straffen/belonen, het bieden van werkmogelijkheden tijdens het programma, het bevorderen van ‘peer support’ tussen jongeren onderling en de inzet van gerichte trainingen.

Samen met de projecten en de gemeente zullen deze uitkomsten gebruikt worden om de ondersteuning van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt verder te verbeteren.

Bereikte resultaten / Results achieved
Relevante veranderingen bij jongeren blijken te zijn: verheldering van levensdoelen, vergroting van zelfvertrouwen, ontwikkeling van motivatie en vaardigheden, gedragsverandering, stabilisering van persoonlijke omstandigheden en vergroting van het sociale netwerk. Ook is belangrijk dat het vertrouwen van werkgevers in de geschiktheid van jongeren toeneemt.

Belangrijke kenmerken van de pilots om deze veranderingen te bereiken zijn passende begeleiding, doordacht inzetten van straffen/belonen, het bieden van werkmogelijkheden tijdens het programma, het bevorderen van ‘peer support’ tussen jongeren onderling en de inzet van gerichte trainingen.

De drie onderzochte pilots zijn op basis van het onderzoek beoordeeld als 'effectief volgens eerste aanwijzingen'.

Kenmerken

Projectnummer:
535006001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.H.J. van der Aa
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam